Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
30 - 08 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν όλοι απεχθάνονται κάτι, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Αν σε όλους αρέσει κάτι, πάλι θα πρέπει να το εξετάσουμε.
Κομφούκιος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων βαριάς αναπηρίας και του ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του ν.4387/2016
• Κλειστό το Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Σερρών από τις 3/9/2018 έως 4/9/2018
• Χρόνος έκδοσης στοιχείου για την διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης
• Έως 31 Αυγούστου η παραλαβή των δελτίων των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
Άλλες ειδήσεις
• Γ. Σταθάκης: «Ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων»
• ΣΔΟΕ: «Με αυξανόμενη ένταση οι έλεγχοι στο παρεμπόριο»
• ΟΙΥΕ: Εργαζόμενοι και διαχείριση προσωπικών δεδομένων από τον εργοδότη
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-553/16
Υποχρέωση παρακρατήσεως φόρου στην πηγή επί των εισοδημάτων από εθνική πηγή που καταβάλλονται σε εδρεύουσα στην αλλοδαπή εταιρία - Μη τήρηση - Συμβάσεις περί αποφυγής της διπλής φορολογίας - Είσπραξη τόκων υπερημερίας από την εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία λόγω μη πληρωμής του φόρου που παρακρατείται στην πηγή - Τόκοι οφειλόμενοι από της λήξεως της νόμιμης προθεσμίας πληρωμής μέχρι της ημερομηνίας συγκεντρώσεως των αποδεικτικών στοιχείων για την εφαρμογή της συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας - Μη ανακτήσιμοι τόκοι - Υποχρέωση παρακρατήσεως φόρου στην πηγή επί των εισοδημάτων από εθνική πηγή που καταβάλλονται σε εδρεύουσα στην αλλοδαπή εταιρία - Μη τήρηση - Συμβάσεις περί αποφυγής της διπλής φορολογίας - Είσπραξη τόκων υπερημερίας από την εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία λόγω μη πληρωμής του φόρου που παρακρατείται στην πηγή - Τόκοι οφειλόμενοι από της λήξεως της νόμιμης προθεσμίας πληρωμής μέχρι της ημερομηνίας συγκεντρώσεως των αποδεικτικών στοιχείων για την εφαρμογή της συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας - Μη ανακτήσιμοι τόκοι
ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 3442/2018
Χρόνος έκδοσης στοιχείου για την διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης - Χρόνος έκδοσης στοιχείου για την διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης
Αριθμ. πρωτ.: Δ12α/Φ. 32/Γ.Π.οικ. 46042/1305/ 2018
Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων βαριάς αναπηρίας βάσει της υπ‘ αρ. Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ «Ενοποίηση Προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες» (ΦΕΚ 108 Β), και του ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α΄85) - Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων βαριάς αναπηρίας βάσει της υπ‘ αρ. Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ «Ενοποίηση Προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες» (ΦΕΚ 108 Β), και του ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α΄85)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-120/17
Ενίσχυση για πρόωρη συνταξιοδότηση - Εθνική νομοθεσία που προβλέπει τη μεταβίβαση της ενίσχυσης για πρόωρη συνταξιοδότηση μέσω κληρονομικής διαδοχής - Νομοθεσία εγκριθείσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Μεταγενέστερη αλλαγή θέσης - Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης - Ενίσχυση για πρόωρη συνταξιοδότηση - Εθνική νομοθεσία που προβλέπει τη μεταβίβαση της ενίσχυσης για πρόωρη συνταξιοδότηση μέσω κληρονομικής διαδοχής - Νομοθεσία εγκριθείσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Μεταγενέστερη αλλαγή θέσης - Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1127532 ΕΞ 2018
Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν - Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν
Αριθμ. Υ 55/2018
Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων - Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων
31
Aug
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Ιουνίου)
Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου)
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Ιουνίου)
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου)
Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α` και γ` της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α`) (Περιόδου Ιουνίου)
Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιουνίου
Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Ιουλίου
Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιουλίου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Ιουλίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΟΥΛΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Ιουλίου)
Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Ιούνιο)
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Ιούνιος)
Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Ιουλίου
περισσότερα
01
Sep
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
8oς 2018
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1611
0,8912
7,4544
10,3120
25,8530
323,9400
4,3103
1,9558
4,6560
7,3928
Περισσότερα
img

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος του κ. Χρήστου Ν. Τότση - Σελ.: 966, Έκδοση 49η (2018) (Ενημερωμένη μέχρι και το ν. 4549/2018) - Κυκλοφορεί 26/06/18

Περισσότερα...

img

«Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη 2018» - Σελ. 880 - Γιώργος Παπαδημητρίου και Κώστας Νιφορόπουλος

Περισσότερα...

img

Ελληνική Λογιστικά Πρότυπα - Κατ` άρθρο ερμηνεία του Ν. 4308/2014 - Σελ.: 448 - Έκδοση 3η 2018

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©