Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
18 - 08 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
[Στη μάχη] Ο στρατιώτης που μένει ακίνητος πεθαίνει, όπως κι αυτός που κάνει την πιο τολμηρή επίθεση.
Philip Sidney
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ένταξη του ΕΔΟΕΑΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων από 20.08
• ΕΦΚΑ: Σχετικά με τον καταλογισμό παρακρατούμενου ποσού σε συνταξιούχο από παράλειψη δήλωσης πριν την ανάληψη εργασίας ή αυτοαπασχόλησης
• Γ. Πιτσιλής: Οι λογαριασμοί που δηλώθηκαν για τις επιστροφές από δωρεές υπερ του δημοσίου χρέους είναι συγκεκριμένων λογιστών
• Γ. Πιτσιλής: Μέχρι το τέλος του μήνα η πλατφόρμα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Μεγάλη παραβατικότητα καταγράφουν οι έλεγχοι της ΥΠΕΕ
• ΕΦΚΑ: Ανακοίνωση σχετικά με το Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Φθιώτιδας
• Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
• Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Κώδικας Οδοντιάτρων
Άλλες ειδήσεις
• Υπ. Εργ.: Νέα καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική
• ΕΓΔΙΧ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων
• ΤτΕ: Έλλειμμα 2.512 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1096/2018
ΑΑΔΕ- Η απόφαση Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης καθόρισε τον τρόπο, την διαδικασία και τον έλεγχο εισπράξεως δημοσίων εσόδων από τους φορείς εισπράξεως, χωρίς, όμως, να προβλέπει ή να έχει ως αυτόθροη συνέπεια την μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων στους εν λόγω φορείς, όπως εσφαμένως υπολαμβάνουν οι αιτούντες. - ΑΑΔΕ- Η απόφαση Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης καθόρισε τον τρόπο, την διαδικασία και τον έλεγχο εισπράξεως δημοσίων εσόδων από τους φορείς εισπράξεως, χωρίς, όμως, να προβλέπει ή να έχει ως αυτόθροη συνέπεια την μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων στους εν λόγω φορείς, όπως εσφαμένως υπολαμβάνουν οι αιτούντες.
Αριθ. πρωτ.: Σ81/41/999429/2018
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: 564/7.8.2018
Σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα πολύτεκνων οικογενειών - Σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα πολύτεκνων οικογενειών
Αριθ. πρωτ.: 554/7.8.2018
Σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα πολύτεκνων οικογενειών - Σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα πολύτεκνων οικογενειών
Σχέδιο νόμου
«Κώδικας Οδοντιάτρων» - «Κώδικας Οδοντιάτρων»
Αιτιολογική έκθεση και σχέδιο νόμου
«Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» - «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»
Αριθμ. πρωτ.: 86977-14/8/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 11 ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α`) - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 11 ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α`)
Αριθμ. 82995/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233). - Τροποποίηση της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233).
Αριθμ. 36820/3030/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 191745/05/2006 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει σήμερα. - Τροποποίηση της αριθμ. 191745/05/2006 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει σήμερα.
Αριθμ. 2063/108562/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239). - Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).
Αριθμ. αποφ. 640/2018
Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών Α.Π.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών Α.Π.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 8871/Α362/2018
Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. - Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©