Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
16 - 08 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δεν γίνεται κανείς γελοίος με τις ιδιότητες που έχει, αλλά με τις ιδιότητες που προσποιείται ότι έχει.
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΑΑΔΕ: Έως 31.08 η εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
• Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών
Άλλες ειδήσεις
• Ηνωμένο Βασίλειο - Οι επερχόμενες ψηφιακές αλλαγές στον ΦΠΑ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-190/17
Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εξέρχονται από αυτή – Κανονισμός (ΕΚ) 1889/2005 – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 63 ΣΛΕΕ – Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος μεταφέρει στις αποσκευές του σημαντικό ποσό ρευστών διαθεσίμων το οποίο δεν έχει δηλώσει – Υποχρέωση δηλώσεως του ποσού αυτού κατά την έξοδο από το ισπανικό έδαφος – Κυρώσεις – Αναλογικότητα - Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εξέρχονται από αυτή – Κανονισμός (ΕΚ) 1889/2005 – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 63 ΣΛΕΕ – Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος μεταφέρει στις αποσκευές του σημαντικό ποσό ρευστών διαθεσίμων το οποίο δεν έχει δηλώσει – Υποχρέωση δηλώσεως του ποσού αυτού κατά την έξοδο από το ισπανικό έδαφος – Κυρώσεις – Αναλογικότητα
Αριθ. πρωτ.: 542/7.8.2018
Σχετικά με την συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων στην Price Waterhouse Coopers - Σχετικά με την συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων στην Price Waterhouse Coopers
Κ.Υ.Α. αριθμ. 8.8066/2018
Τροποποίηση της με αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β`424), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. - Τροποποίηση της με αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β`424), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αριθμ. ΣΔΟΕ Δ.ΣΤΡ.ΣΧΕΔ. Α 016138 ΕΞ 2018
Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. - Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. 41320/1885/2018
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 «Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει». - Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 «Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει».
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1123667 ΕΞ 2018
Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή πρόσθετων δασμών σε εμπορεύματα καταγωγής Η.Π.Α. σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 886/2018 στα Ειδικά Καθεστώτα - Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή πρόσθετων δασμών σε εμπορεύματα καταγωγής Η.Π.Α. σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 886/2018 στα Ειδικά Καθεστώτα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©