Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
13 - 08 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Συγνώμην, αν είχατε δίκιο, θα συμφωνούσα μαζί σας.
Robin Williams
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους με μόνιμη κατοικία στις πυρόπληκτες περιοχές
• Τροποποιήσεις στο φορολογικό πιστοποιητικό ορκωτών όπως ίσχυε με τον ν.2238/1994
• Δεκτή η ΝΣΚ 147/2018 σχετικά με την παραγραφή της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης.
• Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα
• Σχετικά με την ημερομηνία υποβολής δήλωσης προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία και τα οποία έχουν δηλώσει διακοπή εργασιών
• Σχετικά με τη φοροδιαφυγή στη Μύκονο και τους ελέγχους στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς
• Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 6 Αυγούστου έως 12 Αυγούστου
• ΠΝΠ για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των ακινήτων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά
Άλλες ειδήσεις
• Γιώργος Χριστόπουλος: Φορολογικές δηλώσεις 2018, από τους Λ/Φ το μεγαλύτερο μέρος
• 4.474.725 συνταξιοδοτικές παροχές πληρώθηκαν τον Μάιο - Εκθέσεις συστήματος ΗΛΙΟΣ για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2018
• Οι 10 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σύμφωνα με το Υπ.Εργασίας.
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 518/2018
ΑΜΚΑ - Η επεξεργασία του A.M.Κ.Α. δικαιολογείται από την ανάγκη ικανοποιήσεως θεμιτών δημόσιων σκοπών ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ δε της ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης όλων των πολιτών και της ταχύτερης εξυπηρέτησής τους στις κάθε είδους συναλλαγές τους με τους ασφαλιστικούς φορείς, - ΑΜΚΑ - Η επεξεργασία του A.M.Κ.Α. δικαιολογείται από την ανάγκη ικανοποιήσεως θεμιτών δημόσιων σκοπών ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ δε της ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης όλων των πολιτών και της ταχύτερης εξυπηρέτησής τους στις κάθε είδους συναλλαγές τους με τους ασφαλιστικούς φορείς,
Αριθ. πρωτ.: 578/7.8.2018
Σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018 - Σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1304/2018
Δήλωση μέλους νομικού προσώπου που έχει λυθεί το προηγούμενο φορολογικό έτος - Δήλωση μέλους νομικού προσώπου που έχει λυθεί το προηγούμενο φορολογικό έτος
Άρθρα
Παράταση υποχρεώσεων ΦΠΑ (δηλώσεων, καταβολών ΦΠΑ) των πυρόπληκτων Περ. Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής - Λοιπά θέματα απαλλαγών από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στις Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ για την κάλυψη των αναγκών τους - Παράταση υποχρεώσεων ΦΠΑ (δηλώσεων, καταβολών ΦΠΑ) των πυρόπληκτων Περ. Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής - Λοιπά θέματα απαλλαγών από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στις Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ για την κάλυψη των αναγκών τους
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 34/2018
Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα - Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα
ΠΟΛ.1148/2018
Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’). - Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).
ΠΟΛ.1165/2018
Κοινοποίηση της υπ` αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α` Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής - Κοινοποίηση της υπ` αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α` Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής
ΠΝΠ10.8.2018/2018
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. Πρωτ.: 549/7.8.2018
Σχετικά με τη ρύθμιση δανείων που ελήφθησαν μέσω του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) με το Πρόγραμμα ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ. - Σχετικά με τη ρύθμιση δανείων που ελήφθησαν μέσω του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) με το Πρόγραμμα ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.
Αριθ. πρωτ.: 613/7.8.2018
Προβλήματα εκπαιδευτών των δημοσίων ΙΕΚ. - Προβλήματα εκπαιδευτών των δημοσίων ΙΕΚ.
Αριθμ 131758/Ζ1/2.8.2018
Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού]. - Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού].
Αριθμ. οικ. 2/60545/ΔΛΓΚ/2018
Τροποποίηση απόφασης περί σύστασης ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και καθορισμού των οργάνων και του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας αυτού. - Τροποποίηση απόφασης περί σύστασης ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και καθορισμού των οργάνων και του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας αυτού.
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©