Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
23 - 07 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο πόλεμος είναι μια σειρά από καταστροφές που έχουν σαν αποτέλεσμα μια νίκη.
Ζώρζ Κλεμανσώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΕΦΚΑ: Εφαρμογή της απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών προς ΦΚΑ σύμφωνα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό
• e-ΥΜΣ: Συχνές ερωτήσεις για την ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων
• Γιατί πρέπει να δοθεί παράταση στην υποβολή των δηλώσεων φορ. εισοδήματος
• Το σχόλιο της Δευτέρας - «Error 500» και Ωδή στην Θεσσαλονίκη
• Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές για το 2018
Άλλες ειδήσεις
• ΟΕΕ: Αίτημα για παράταση των δηλώσεων
• ΠΟΜΙΔΑ: Ενημερωτική εγκύκλιος για τα δημοτικά τέλη - Μόνο με δήλωση στο Δήμο η απαλλαγή των κενών ακινήτων!
• ΕΛΦΕΕ Ν. Ηλείας: «Αίτημα για παράταση φορολογικών δηλώσεων»
• Τι συζητήθηκε μεταξύ ΠΟΕ-ΔΟΥ και του Διοικητή της ΑΑΔΕ την Πέμπτη 19 Ιουλίου
• Πλεόνασμα 192 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο
• ΣΕΛΚΕ: Αίτημα παράτασης φορολογικών δηλώσεων
• Αδυναμία υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων
• Φοροαπόψεις: Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων (19/07/2018)
• ΓΣΕΕ: «Να υπάρξει ίση μεταχείριση για τους δανειολήπτες του ΟΕΚ»
• Ένωση Φοροτεχνικών-Λογιστών Ν. Λακωνίας: Αίτημα για παράταση υποβολής δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2018
• ΣτΕ 1143/2018: Νομοθετικό τεκμήριο υπερτιμολόγησης της αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών από εξωχώριες εταιρείες (ν. 3091/2002) - Ερμηνεία του ως μαχητού
• Υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας - Οι παρεμβάσεις του Υπ. Εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας - Το σχέδιο για την προστασία της εργασίας και την ενίσχυση των εργαζομένων
• Προστασία των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ: Πως πρέπει να επικαλούνται τα δικαιώματά τους ενώπιον των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων οι επενδυτές
• Μίσθωση κατοικίας: Τι πρέπει να προσέξει ο μισθωτής-ενοικιαστής όταν υπογράφει το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 617 ΕΞ 10.7.2018
Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος - Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος
Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1005 ΕΞ 17.7.2018
Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 - Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 31/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ` αριθ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ. Β`/19- 06-2018) Υπουργικής Απόφασης - Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ` αριθ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ. Β`/19- 06-2018) Υπουργικής Απόφασης

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: 474/2018
Σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια του τ. ΟΕΚ στη Ζάκυνθο - Σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια του τ. ΟΕΚ στη Ζάκυνθο
Αριθμ. πρωτ.: 572/2018
Σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Αριθμ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0003134 ΕΞ 2018
Σχετικά με τις νέες τιμές ζώνης των περιοχών της Θεσσαλονίκης - Σχετικά με τις νέες τιμές ζώνης των περιοχών της Θεσσαλονίκης
Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1106109 ΕΞ 2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03- 2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τις θέσεις προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα προσόντα διορισμού ορισμένων ειδικοτήτων, καθώς και ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα ορισμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) - Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03- 2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τις θέσεις προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα προσόντα διορισμού ορισμένων ειδικοτήτων, καθώς και ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα ορισμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)
Αριθμ. οικ. 34574/2018
Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
7oς 2018
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1578
0,8788
7,4525
10,2755
25,8350
324,1500
4,3152
1,9558
4,6695
7,3836
Περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης και διανομής κερδών
Άρθρα - Μείωση κεφαλαίου Α.Ε. για κάλυψη τεκμηρίων με βάση και τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018
(upd) Εγχειρίδιο - συνηθέστερων ερωτημάτων και αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Ιούλιος 2018)
Αρθρα - Ενδοομιλικές συναλλαγές – Τεκμηρίωση & Υποχρεώσεις (Φορολογικό Έτος 2017)
Άρθρα - Συντελεστές ΦΠΑ - Ποια αγαθά και υπηρεσίες υπάγονται στο μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
Άρθρα - Εκπτώσεις από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Άρθρα - Αναστολή λειτουργίας επιχείρησης - Πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικών
Άρθρα - Νέα δεδομένα στον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»
Άρθρα - Δυνατότητα συμψηφισμού αφορολόγητων αποθεματικών από sale and lease back με φορολογικές ζημιές
Άρθρα - Πρακτορεία ταξιδίων
Άρθρα - (Upd) Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3
Άρθρα - Φορολογικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013)
Άρθρα - Το ζήτημα της φοροαποφυγής με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρα - Φoρολογία εισοδήματος αγροτών
Άρθρα - Η απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του στο νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Η δυνατότητα για μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» στον επιχειρηματία για επανένταξη στην οικονομική ζωή της χώρας με το νέο θεσμικό πλαίσιο
Άρθρα - Φόρος διαμονής σε ξενοδοχειακά καταλύματα
Άρθρα - Φορολογικό έντυπο Ε3 και ενδοομιλικές συναλλαγές
Άρθρα - Αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
Άρθρα - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων που καλούνται για έλεγχο
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση επιπλέον παροχής από τον εργοδότη κατά την απόλυση, αποχώρηση ή συνταξιοδότηση εργαζομένου
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©