Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
12 - 07 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ένας άνθρωπος είναι το σύνολο των πράξεών του. Τι έχει κάνει, τι μπορεί να κάνει. Τίποτε άλλο.
Μαχάτμα Γκάντι
mobile

 

Taxheaven webinar
Δ.Ε.N. - TAXHEAVEN : Επίκαιρο εργατικό σεμινάριο
Δείτε εδώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης μετά την έναρξη ισχύος του ν.4483/2017
• Η νέα αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία
• ΑΑΔΕ: Επιστροφές φόρου εισοδήματος
• Ασφάλιση μελών και διαχειριστών Ε.Π.Ε. - έκπτωση εισφορών, Α.Π.Δ, λάθη, κ.λπ.
• ΑΑΔΕ - Σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις λόγω λάθους στις βεβαιώσεις του Γ.Λ.Κ.
• Δικαιώματα μειοψηφίας με τον νέο νόμο για τις ανώνυμες εταιρίες
Άλλες ειδήσεις
• ΕΚΧΑ ΑΕ: Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της διαδικασίας
• ΣΕΒ: «Iσχυρή μεταποίηση ως προϋπόθεση ανάπτυξης με ποιοτικές θέσεις εργασίας!»
• ΕΛΣΤΑΤ: Σε 20,2% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2018 έναντι 21,7% τον Απρίλιο του 2017
• ΤτΕ: Μείωση του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) κατά 0,6 δισεκ. ευρώ
• ΣτΠ: Επιστροφή φόρου σε πολίτη
• Απαλλαγή υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για κατηγορίες δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος ή επιδομάτων
• Απόφαση της Ε.Ε. - Πως ακριβώς θα λειτουργεί η ενισχυμένη εποπτεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα μετά το τέλος του προγράμματος
• ΙΟΒΕ: Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία
• Η συμμετοχή συζύγου στα αποκτήματα του γάμου (από σύζυγο αποβιώσαντος ή σε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου)
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 998/2018
ΠΟΛ.1055/1.4.2003 - Ανίσχυρη για υποθέσεις κληρονομιών στις οποίες η φορολογική ενοχή είχε γεννηθεί σε χρόνο προγενέστερο της δημοσιεύσεως του ν. 3091/2002 και της θέσεως σε ισχύ της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 12 του εν λόγω νόμου - ΠΟΛ.1055/1.4.2003 - Ανίσχυρη για υποθέσεις κληρονομιών στις οποίες η φορολογική ενοχή είχε γεννηθεί σε χρόνο προγενέστερο της δημοσιεύσεως του ν. 3091/2002 και της θέσεως σε ισχύ της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 12 του εν λόγω νόμου
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1106959 ΕΞ 2018
Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017 - Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©