Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
6 - 07 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Σε μια συμμαχία, πάντα ο ένας κάνει το άλογο κι ο άλλος τον καβαλάρη.
Λένιν
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018 - Οδηγίες ΑΑΔΕ
• Σε ψηφιακή μορφή οι ισολογισμοί στο ΓΕΜΗ
• ΣτΕ 1438/2018 -Φορολογικές παραβάσεις (ανακρίβεια δήλωσης εισοδήματος) – Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης
• Γ. Χριστόπουλος: Ε3 - Πρακτική Άσκηση από τα βιβλία «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 2018»
Άλλες ειδήσεις
• Το ΕΚ θα επανεξετάσει τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τον Σεπτέμβριο Το ΕΚ απέρριψε πρόταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για επικαιροποίηση τη νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή
• ΔΕΝ: Επίκαιρο εργατικό σεμινάριο την Τετάρτη 18 Ιουλίου
• Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα κρίνει το θέμα των δανείων σε Ελβετικό φράγκο
• ΔΕΕ - Σε περίπτωση μεγάλης καθυστερήσεως πτήσεως, η αεροπορική εταιρία η οποία υπέχει την υποχρέωση καταβολής της οφειλόμενης στους επιβάτες αποζημιώσεως δεν είναι αυτή η οποία εκναύλωσε το αεροσκάφος και το πλήρωμα που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά εκείνη η οποία έλαβε την απόφαση διεξαγωγής της πτήσεως
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1128/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α`) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α`) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. Πρωτ.: 65266
Οι ευθύνες για την καθυστερημένη αντίδραση στη «σκανδαλώδη» χρηματιστηριακή κατάρρευση της μετοχής Folli Follie - Οι ευθύνες για την καθυστερημένη αντίδραση στη «σκανδαλώδη» χρηματιστηριακή κατάρρευση της μετοχής Folli Follie
Άρειος Πάγος 884/2018
Ελβετικό φράγκο - Η καταχρηστικότητα σύμβασης δανείου - Παραπομπή στην Ολομέλεια - Ελβετικό φράγκο - Η καταχρηστικότητα σύμβασης δανείου - Παραπομπή στην Ολομέλεια
Yπόθεση C-544/16
Χορήγηση πιστωτικών μονάδων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή προσφορών σε διαδικτυακές δημοπρασίες – Παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας – Προγενέστερη πράξη – Άρθρο 73 – Βάση επιβολής του φόρου - Χορήγηση πιστωτικών μονάδων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή προσφορών σε διαδικτυακές δημοπρασίες – Παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας – Προγενέστερη πράξη – Άρθρο 73 – Βάση επιβολής του φόρου
Υπόθεση C-299/95
Κοινοτικό δίκαιο - Αρχές - Θεμελιώδη δικαιώματα - Διασφάλισή τους από το Δικαστήριο - Συμφωνία με την Ευρωπαϋκή Σύμβαση περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου - Εκτίμηση από το Δικαστήριο - Δεν επιτρέπεται - Κοινοτικό δίκαιο - Αρχές - Θεμελιώδη δικαιώματα - Διασφάλισή τους από το Δικαστήριο - Συμφωνία με την Ευρωπαϋκή Σύμβαση περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου - Εκτίμηση από το Δικαστήριο - Δεν επιτρέπεται
Υπόθεση C-617/10
Αρχή ne bis in idem — Εθνικό σύστημα προβλέπον δύο χωριστές διαδικασίες, μία διοικητική και μία ποινική, για την επιβολή κυρώσεων για την ίδια πταισματική συμπεριφορά — Συμβατότητα - Αρχή ne bis in idem — Εθνικό σύστημα προβλέπον δύο χωριστές διαδικασίες, μία διοικητική και μία ποινική, για την επιβολή κυρώσεων για την ίδια πταισματική συμπεριφορά — Συμβατότητα
ΠΟΛ.1127/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του ν. 4538/2018 (85 Α`), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών - Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του ν. 4538/2018 (85 Α`), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Εκπτώσεις από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Άρθρα - Αναστολή λειτουργίας επιχείρησης - Πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικών
Άρθρα - Νέα δεδομένα στον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»
Άρθρα - Δυνατότητα συμψηφισμού αφορολόγητων αποθεματικών από sale and lease back με φορολογικές ζημιές
Άρθρα - Πρακτορεία ταξιδίων
Άρθρα - (Upd) Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3
Άρθρα - Φορολογικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013)
Άρθρα - Το ζήτημα της φοροαποφυγής με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρα - Φoρολογία εισοδήματος αγροτών
Άρθρα - Η απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του στο νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Η δυνατότητα για μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» στον επιχειρηματία για επανένταξη στην οικονομική ζωή της χώρας με το νέο θεσμικό πλαίσιο
Άρθρα - Φόρος διαμονής σε ξενοδοχειακά καταλύματα
Άρθρα - Φορολογικό έντυπο Ε3 και ενδοομιλικές συναλλαγές
Άρθρα - Αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
Άρθρα - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων που καλούνται για έλεγχο
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση επιπλέον παροχής από τον εργοδότη κατά την απόλυση, αποχώρηση ή συνταξιοδότηση εργαζομένου
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών
Άρθρα - Επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Πότε και πως εκκαθαρίζονται, καταβάλλονται, καταβάλλονται εντόκως και παραγράφονται τα σχετικά δικαιώματα;
Άρθρα - Τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία
Άρθρα - Οδηγός για επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο.
Εγχειρίδιο - συνηθέστερων ερωτημάτων και αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Μάιος 2018)
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©