Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
5 - 07 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο κόσμος είναι γεμάτος πρόθυμους ανθρώπους: μερικοί είναι πρόθυμοι να δουλέψουν, οι υπόλοιποι είναι πρόθυμοι να τους αφήσουν να το κάνουν.
Robert Frost
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• GDPR: Δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης αρχείου ή επεξεργασίας ή βιντεοεπιτήρησης στην ΑΠΔΠΧ
• Με τη δήλωση ΦΠΑ η καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων
• Ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα απρόβλεπτα οικονομικά έξοδα
• Επιχειρήσεις υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να υπογράψουν βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων
Άλλες ειδήσεις
• Αργυροχρυσοχόοι: Μέχρι 31-12-2018 η ανανέωση έγκρισης μεταλλικής σφραγίδας κοσμημάτων 2019-2021
• Το Υπουργείο Εργασίας καταδικάζει τα επεισόδια σε βάρος των Επιθεωρητών Εργασίας στη Σύρο
• ΣΕΒ: «H Ελλάδα σε τροχιά χαμηλής αναπτυξιακής δυναμικής»
• ΕΤΕΑΕΠ: Εντός τριμήνου από την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης θα καταβάλλεται το εφάπαξ από το νέο έτος
• Ο θεσμός του δημοτικού και του περιφερειακού δημοψηφίσματος με το νέο νομοσχέδιο
• Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»
• ΟΟΣΑ - Η αύξηση των μισθών παρέμεινε περιορισμένη παρά τη μείωση της ανεργίας
• Η Ουγγαρία δεν θα επιβάλει το υπέρογκο πρόστιμο των 1.600 ευρώ ανά τιμολόγιο στις επιχειρήσεις για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του νέου συστήματος καταγραφής τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο
• ΔΣΑ: Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος εκπροσώπησε τον Σύλλογο στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπ. Εργασίας
• ΟΕΕ: Ψήφισμα της 77ης ΣΤΑ για τη διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και τη λειτουργία του ΣΑΕΠ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1144/2018
Επί ελλείψεως βιβλίου ελεγχόμενης επιχείρησης, είναι κατ` αρχήν επιτρεπτή ή αν, αντιθέτως, αποκλείεται άνευ άλλου, η διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων δια της συνεκτιμήσεως των λοιπών βιβλίων και στοιχείων της ελεγχομένης με εκείνα που τηρούνται γι` αυτήν σε άλλη επιχείρηση - Επί ελλείψεως βιβλίου ελεγχόμενης επιχείρησης, είναι κατ` αρχήν επιτρεπτή ή αν, αντιθέτως, αποκλείεται άνευ άλλου, η διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων δια της συνεκτιμήσεως των λοιπών βιβλίων και στοιχείων της ελεγχομένης με εκείνα που τηρούνται γι` αυτήν σε άλλη επιχείρηση
Άρθρα
Εκπτώσεις από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου - Εκπτώσεις από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-28/17
Εθνική φορολογική ρύθμιση η οποία εξαρτά τη μεταφορά των ζημιών τις οποίες κατέγραψε η κείμενη στην ημεδαπή μόνιμη εγκατάσταση εταιρίας εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος προς ανήκουσα στον ίδιο όμιλο ημεδαπή εταιρία από την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η έκπτωση των ζημιών στο πλαίσιο της επιβολής αλλοδαπού φόρου - Εθνική φορολογική ρύθμιση η οποία εξαρτά τη μεταφορά των ζημιών τις οποίες κατέγραψε η κείμενη στην ημεδαπή μόνιμη εγκατάσταση εταιρίας εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος προς ανήκουσα στον ίδιο όμιλο ημεδαπή εταιρία από την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η έκπτωση των ζημιών στο πλαίσιο της επιβολής αλλοδαπού φόρου
Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1101476 ΕΞ 2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/8.9.2016 (Β΄ 2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/8.9.2016 (Β΄ 2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει
Αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/ 43232/1766/ 2018
Διευκρίνιση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209/21-09-2011) - Συνέχιση ή μη λειτουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί στους φορείς των έργων αυτών Σχέδια Συμμόρφωσης
Αριθμ. πρωτ.: ΔΝΥ 0001732 ΕΞ 2018
Γνωστοποίηση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την κοινοποίηση των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και την κοινοποίηση της ενημέρωσης αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων - Γνωστοποίηση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την κοινοποίηση των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και την κοινοποίηση της ενημέρωσης αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων
Σεμινάρια
09
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
10
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
10
July
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΧΡΗΜΑ
Εισηγητές : Νανόπουλος Κωνσταντίνος
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Α3
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Α3
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ CRYPTOCURRENCIES
Εισηγητές : Νανόπουλος Κωνσταντίνος
img

Κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης στα ΕΛΠ - Έκδοση 2018

Περισσότερα...

img

«Ραντεβού με την εφορία» 2018 του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου

Περισσότερα...

img

«Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη 2018» - Σελ. 880 - Γιώργος Παπαδημητρίου και Κώστας Νιφορόπουλος

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©