Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
28 - 06 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Οι κακοί τρόποι των ανθρώπων ζουν πάνω στον χαλκό. Τις αρετές τις γράφουμε πάνω στο νερό.»
Γουίλιαμ Σαίξπηρ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΔΕΝ: Σχετικά με την ασφάλιση καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών
• Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών
• ΕΦΚΑ: Καταβολή συντάξεων στους συνταξιούχους
• Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων
• 10 νέα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
• Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση
Άλλες ειδήσεις
• Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για το μεταφορικό ισοδύναμο
• Φορολοταρία: Σήμερα η κλήρωση για τις συναλλαγές Μαΐου 2018
• Συμμετοχή της ΕΣΕΕ σε σύσκεψη εργασίας των εργοδοτικών κοινωνικών εταίρων με το ΔΝΤ στο πλαίσιο του Άρθρου IV με θέμα: «Ενίσχυση της Παραγωγικότητας και της Μεγέθυνσης»
• Διακοπή παροχής ηλεκτρονικής κατάθεσης-ηλεκτρονικών υπηρεσιών σημάτων έως και Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ.
• Πόσα χρήματα βεβαιώθηκαν και έχουν εισπραχθεί από τις διάφορες «λίστες»
• Εφαρμογή ενιαίων λογιστικών προτύπων και κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (CCTB) σε ολόκληρη την ΕΕ προτείνουν Γαλλία και Γερμανία
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1121/2018
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013
Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ 6/2018
Για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα - Για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-480/16
Φόρος επί μερισμάτων που διανέμονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) – Μερίσματα που διανέμονται από εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος μέλος σε ΟΣΕΚΑ που εδρεύουν στην αλλοδαπή – Απαλλαγή των μερισμάτων που διανέμονται από εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος μέλος σε ΟΣΕΚΑ που εδρεύουν στην ημεδαπή – Δικαιολογητικοί λόγοι – Ισόρροπη κατανομή της φορολογικής εξουσίας μεταξύ των κρατών μελών – Συνοχή του φορολογικού καθεστώτος – Αναλογικότητα - Φόρος επί μερισμάτων που διανέμονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) – Μερίσματα που διανέμονται από εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος μέλος σε ΟΣΕΚΑ που εδρεύουν στην αλλοδαπή – Απαλλαγή των μερισμάτων που διανέμονται από εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος μέλος σε ΟΣΕΚΑ που εδρεύουν στην ημεδαπή – Δικαιολογητικοί λόγοι – Ισόρροπη κατανομή της φορολογικής εξουσίας μεταξύ των κρατών μελών – Συνοχή του φορολογικού καθεστώτος – Αναλογικότητα
Yπόθεση C-451/16
Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως – Εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα – Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως της αλλαγής φύλου – Εθνική ρύθμιση η οποία εξαρτά αυτή την αναγνώριση από την ακύρωση γάμου συναφθέντος πριν από την εν λόγω αλλαγή φύλου – Άρνηση χορηγήσεως, σε πρόσωπο το οποίο έχει αλλάξει φύλο, κρατικής συντάξεως γήρατος από την ηλικία συνταξιοδοτήσεως των προσώπων του επίκτητου φύλου – Άμεση δυσμενής διάκριση λόγω φύλου - Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως – Εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα – Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως της αλλαγής φύλου – Εθνική ρύθμιση η οποία εξαρτά αυτή την αναγνώριση από την ακύρωση γάμου συναφθέντος πριν από την εν λόγω αλλαγή φύλου – Άρνηση χορηγήσεως, σε πρόσωπο το οποίο έχει αλλάξει φύλο, κρατικής συντάξεως γήρατος από την ηλικία συνταξιοδοτήσεως των προσώπων του επίκτητου φύλου – Άμεση δυσμενής διάκριση λόγω φύλου
Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 30/2018
Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 84), όπως ισχύει - Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 84), όπως ισχύει
Κ.Υ.Α. αριθμ. 67327/2018
Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) - Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)
Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. απόφ. 31/2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/20.11.2017 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 4050). - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/20.11.2017 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 4050).
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1098713 ΕΞ 2018
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή πρόσθετων δασμών από Η.Π.Α. σύμφωνα με τον καν. 886/2018 - Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή πρόσθετων δασμών από Η.Π.Α. σύμφωνα με τον καν. 886/2018
29
Jun
 
Υποχρεώσεις αύριο
Οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ
Υποβολή βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία φορ. έτους 2017
Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Μαΐου
Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Μαΐου
περισσότερα
30
Jun
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Σεμινάρια
29
June
 
iBcl - Activity Based Costing - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
03
July
 
Εκπαίδευση Στελεχών Προμηθειών - Αθήνα
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
04
July
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, The Instagram smART Workshop | Time to Grow Online using Instagram!
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
06
July
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για Στελέχη Επιχειρήσεων & Εσωτερικούς Εκπαιδευτές
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
09
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
10
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
10
July
 
Εισαγωγικό Σεμινάριο στα Κρυπτονομίσματα και το Κρυπτοχρήμα
Εισηγητές : Νανόπουλος Κωνσταντίνος
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - (Upd) Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3
Άρθρα - Φορολογικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013)
Άρθρα - Το ζήτημα της φοροαποφυγής με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρα - Φoρολογία εισοδήματος αγροτών
Άρθρα - Η απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του στο νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Η δυνατότητα για μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» στον επιχειρηματία για επανένταξη στην οικονομική ζωή της χώρας με το νέο θεσμικό πλαίσιο
Άρθρα - Φόρος διαμονής σε ξενοδοχειακά καταλύματα
Άρθρα - Φορολογικό έντυπο Ε3 και ενδοομιλικές συναλλαγές
Άρθρα - Αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
Άρθρα - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων που καλούνται για έλεγχο
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση επιπλέον παροχής από τον εργοδότη κατά την απόλυση, αποχώρηση ή συνταξιοδότηση εργαζομένου
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών
Άρθρα - Επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Πότε και πως εκκαθαρίζονται, καταβάλλονται, καταβάλλονται εντόκως και παραγράφονται τα σχετικά δικαιώματα;
Άρθρα - Τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία
Άρθρα - Οδηγός για επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο.
Εγχειρίδιο - συνηθέστερων ερωτημάτων και αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Μάιος 2018)
Άρθρα - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, το σίριαλ συνεχίζεται
Άρθρα - Ελεγχόμενες χρήσεις - Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Άρθρα - Παραγραφή απαίτησης ΦΠΑ οικοδομικών επιχειρήσεων
Άρθρα - Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες – Πρακτική εφαρμογή
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©