Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
27 - 06 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η τεχνική χωρίς φαντασία λέγεται μαστοριά και μας δίνει χρήσιμα αντικείμενα, όπως τα καλαμόπλεκτα καλάθια. Φαντασία χωρίς τεχνική μας δίνει τη μοντέρνα τέχνη.
Tom Stoppard
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Άνοιξε η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα χρέη αγροτών και κτηνοτρόφων
• Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών
• ΟΕΕ - Υπογραφή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των ΑΕ από Πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς Α’ Τάξης (άρθρο 147 του Ν. 4548/2018)
• Οι τελευταίες αλλαγές στο νόμο «Κατσέλη-Σταθάκη» για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, με το ν. 4549/2018
• Η παράταση, η γόμα και το μειδίαμα του λογιστή
• Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας μεταβίβασης ακινήτων από την ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ
• Αναλυτικά τα οφέλη για κάθε νησί από το μεταφορικό ισοδύναμο - Στην τελική ευθεία προς την ψήφιση μπήκε το μέτρο
Άλλες ειδήσεις
• Αύξηση κατά 919 εκατ. ευρώ παρουσίασαν το Μάιο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα
• Πανελλαδικό Πανεπιστημιακό Δίκτυο για την υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
• Μεταφορικό Ισοδύναμο - Επιστημονική Υπηρεσία Βουλής: Διαφορετική μεταχείριση των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
• Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει την ΕΛΤΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων Twinning
• Πρόσωπο το οποίο προέβη σε αλλαγή φύλου δεν μπορεί να υποχρεωθεί να ακυρώσει τον γάμο που συνήψε πριν από την αλλαγή αυτή προκειμένου να λάβει σύνταξη γήρατος στην ηλικία που προβλέπεται για το φύλο το οποίο απέκτησε
• Αποζημιώσεις μελών ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ - Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
• Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
• Μείωση των πραγματικών συντελεστών εταιρικού φόρου μετά την κρίση του 2008
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φορολογικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013) - Φορολογικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013)
ΠΟΛ.1122/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 56 έως 68 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α`105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 (Α`130)» - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 56 έως 68 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α`105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 (Α`130)»

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1087857 ΕΞ 2018
Διευκόλυνση εξόφλησης φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων από το εξωτερικό - Διευκόλυνση εξόφλησης φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων από το εξωτερικό
Άρθρα
Το ζήτημα της φοροαποφυγής με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 - Το ζήτημα της φοροαποφυγής με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.47525/2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α4β/Γ.Π./ οικ.63439/2017 (Β’ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 (Β’ 939) απόφαση - Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α4β/Γ.Π./ οικ.63439/2017 (Β’ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 (Β’ 939) απόφαση
Αριθμ. 1885/2018
Ορισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτόν - Ορισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτόν
Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΥ Δ 0010864 ΕΞ 2018
Ενημερωτικό - Μεταβίβαση ακινήτων - Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων - Ενημερωτικό - Μεταβίβαση ακινήτων - Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων
Οδηγία (ΕΕ) 2018/912
του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή - του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1098427 ΕΞ 2018
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α - Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
Αριθμ. πρωτ.: Φ.10141/οικ.33777/878/2018
Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών - Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών
28
Jun
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
29
Jun
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ
Υποβολή βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία φορ. έτους 2017
Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Μαΐου
Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Μαΐου
περισσότερα
Σεμινάρια
28
June
 
Abpm - Logistics για την Ανώτερη Διοίκηση - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
29
June
 
iBcl - Activity Based Costing - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
03
July
 
Εκπαίδευση Στελεχών Προμηθειών - Αθήνα
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
04
July
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, The Instagram smART Workshop | Time to Grow Online using Instagram!
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
06
July
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για Στελέχη Επιχειρήσεων & Εσωτερικούς Εκπαιδευτές
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
09
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
10
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©