Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
19 - 06 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Επειδή ένα πολιτικός ποτέ δεν πιστεύει αυτά που λέει, εκπλήσσεται όταν οι άλλοι τον πιστεύουν.
Σαρλ Ντε Γκωλ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΕΦΚΑ: Οι δικηγόροι μπορούν να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
• Εφαρμογή ή μη της 173/2006 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης
• ΔΕΔ - Το τέλος χαρτοσήμου δεν επιστρέφεται ακόμα κι αν ακυρωθεί η σύμβαση δανείου
• Η απαλλαγή της κληρονομούμενης πρώτης κατοικίας. Τι ισχύει. Προϋποθέσεις. Διαδικασία. Δικαιολογητικά.
Άλλες ειδήσεις
• ΝΣΚ - Φορολογική αντιμετώπιση παροχών που προβλέπονται σε σύμβαση για σκοπούς ΦΠΑ, όταν η σύμβαση έχει χαρακτηρισθεί ως προγραμματική
• Τα τελικά αποτελέσματα Βρεφονηπιακών Σταθμών 2018-2019
• ΟΕΕ: Επιστολή για παράταση προθεσμίας φορολογικών δηλώσεων
• ΕΦΕΕΑ-Φ: «Προβλήματα διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων και αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων»
• ΕΛΦΕΕΜ: Επιδιόρθωση προβλημάτων στο σύστημα taxisnet και παράταση της λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
• Μειώθηκε σημαντικά η κατανάλωση της λεπτής πλαστικής σακούλας το πρώτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με το ΥΠΕΝ
• ΕΦΕΕΘ: Αίτημα παράτασης υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
• Παράταση ημερομηνιών για την υποβολή σχεδίων βελτίωσης
• ΟΠΕΚΑ: Έως την Τετάρτη οι αιτήσεις Α21 για την β` δόση επιδόματος παιδιού - Έως το τέλος του έτους διαθέσιμη η πλατφόρμα
• Διαψεύδει το Υπ. Εργασίας δημοσίευμα για την περικοπή των κυρίων συντάξεων
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-421/17
Μεταβίβαση, από ανώνυμη εταιρία, ακινήτου σε μέτοχο έναντι εξαγοράς των μετοχών του - Η πράξη αυτή συνιστά παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας υποκείμενη στον φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον τα εν λόγω ακίνητα προορίζονται για την οικονομική δραστηριότητα αυτής της ανώνυμης εταιρίας. - Μεταβίβαση, από ανώνυμη εταιρία, ακινήτου σε μέτοχο έναντι εξαγοράς των μετοχών του - Η πράξη αυτή συνιστά παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας υποκείμενη στον φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον τα εν λόγω ακίνητα προορίζονται για την οικονομική δραστηριότητα αυτής της ανώνυμης εταιρίας.
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 111/2018
Εφαρμογή ή μη της υπ’ αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών, ενόψει των αποφάσεων 1738/2017, 2934 και 2935/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας - Εφαρμογή ή μη της υπ’ αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών, ενόψει των αποφάσεων 1738/2017, 2934 και 2935/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 3413/2017
Πράξεις ή παραλείψεις της ημεδαπής φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) και τη Διαδικασία Συμβουλευτικής Επιτροπής των άρθρων 6 και 7 επ. της κυρωθείσας με το ν. 2216/1994 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας, για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων - Πράξεις ή παραλείψεις της ημεδαπής φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) και τη Διαδικασία Συμβουλευτικής Επιτροπής των άρθρων 6 και 7 επ. της κυρωθείσας με το ν. 2216/1994 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας, για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Αριθμ. ΔΑΠ/ Φ.Α/Φ. 4.2/οικ. 175616/1918/ 2018
Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων - Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 28/2018
Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές αρχές - Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές αρχές
Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/οικ.21465/2018
Τροποποίηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/ 22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β`/24-5-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορ­φής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερω­τηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους» - Τροποποίηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/ 22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β`/24-5-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορ­φής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερω­τηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους»
Εγκύκλιος αρ. πρωτ.: οικ. 2 /47891/ ΔΠΓΚ/2018
Εκθέσεις αναφοράς για το μητρώο δεσμεύσεων - Εκθέσεις αναφοράς για το μητρώο δεσμεύσεων
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 99/2018
Δεσμευτικότητα αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου στην περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση δεν παρίσταται ως διάδικος - Φορολογική αντιμετώπιση παροχών που προβλέπονται σε σύμβαση για σκοπούς Φ.Π.Α., όταν η σύμβαση έχει χαρακτηρισθεί ως προγραμματική - Δεσμευτικότητα αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου στην περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση δεν παρίσταται ως διάδικος - Φορολογική αντιμετώπιση παροχών που προβλέπονται σε σύμβαση για σκοπούς Φ.Π.Α., όταν η σύμβαση έχει χαρακτηρισθεί ως προγραμματική
20
Jun
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Μαΐου
Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Μάιο
περισσότερα
21
Jun
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Φορολογικό έντυπο Ε3 και ενδοομιλικές συναλλαγές
Άρθρα - Αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
Άρθρα - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων που καλούνται για έλεγχο
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση επιπλέον παροχής από τον εργοδότη κατά την απόλυση, αποχώρηση ή συνταξιοδότηση εργαζομένου
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών
Άρθρα - Επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Πότε και πως εκκαθαρίζονται, καταβάλλονται, καταβάλλονται εντόκως και παραγράφονται τα σχετικά δικαιώματα;
Άρθρα - Τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία
Άρθρα - Οδηγός για επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο.
Εγχειρίδιο - συνηθέστερων ερωτημάτων και αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Μάιος 2018)
Άρθρα - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, το σίριαλ συνεχίζεται
Άρθρα - Ελεγχόμενες χρήσεις - Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Άρθρα - Παραγραφή απαίτησης ΦΠΑ οικοδομικών επιχειρήσεων
Άρθρα - Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - εξωτερικού. Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές
Άρθρα - Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Άρθρα - (Upd) Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απρίλιος 2018)
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©