Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
18 - 06 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Μην επιτρέπεις τη θέλησή σου να βρυχάται, όταν η δύναμή σου ψιθυρίζει.
Thomas Fuller
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα - Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή
• «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-2019»: Άνοιξε η υποβολή αιτήσεων
• Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νέο νόμο 4549/2018 - Κοινοποίηση των διατάξεων
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Η επανάστασή μας, στριμωγμένες λέξεις στους ιστούς του διαδικτύου
• Η αξία των ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγγελματιών αθλητών δεν επιτρέπεται να αποτιμάται στην εύλογη αξία στα πλαίσια των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ
Άλλες ειδήσεις
• ΕΛΤΕ: 7η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)
• ΕΦΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης: Επιστολή για παράταση των φορολογικών δηλώσεων
• ΤτΕ: Έλλειμμα 1.670 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018
• Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση»
• ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών (ν. 3986/2011) Α` εξαμήνου 2013
• Υπ. Εργασίας: Σχετικά με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων
• ΣτΠ: Χορήγηση εξάμηνης άδειας με αποδοχές σε πατέρα μονογονέα για ανθρωπιστικούς λόγους
• Συμβάσεις-πλαίσιο υπηρεσιών πληρωμών - Ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
• Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η ετήσια έκθεση 2018 για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
• Ο δημοσιογράφος.
• Ρωσία - Αύξηση του ΦΠΑ σε 20% από τον 1/1/2019
• Ηλεκτρονικά τιμολόγια για το ΦΠΑ και στην Κολομβία
• Ο διαχειριστής σελίδας (fan page) στο Facebook είναι υπεύθυνος από κοινού με το Facebook για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών της σελίδας του.
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φορολογικό έντυπο Ε3 και ενδοομιλικές συναλλαγές - Φορολογικό έντυπο Ε3 και ενδοομιλικές συναλλαγές
ΠΟΛ.1111/2018
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α` 150) - Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α` 150)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1115/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4549/14.06.2018 (Α` 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α`182) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4549/14.06.2018 (Α` 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α`182)
Αριθ. Δ3(α) 46627/15.6.2018
Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγο­ρία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία. - Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγο­ρία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44539
Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Ορ­γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συ­μπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβε­βλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανο­μείς/προμηθευτές. - Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Ορ­γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συ­μπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβε­βλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανο­μείς/προμηθευτές.
Αριθμ. οικ.64618/856/Φ15/2018
Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β` 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α` 143), την τροποποίηση και την ανανέω­ση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση - Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β` 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α` 143), την τροποποίηση και την ανανέω­ση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση
Κ.Υ.Α. αριθμ. 64560/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 7534/2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλί­ας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Ερ­γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β` 1794) - Τροποποίηση της αριθμ. 7534/2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλί­ας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Ερ­γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β` 1794)
Αριθμ. Γ1 β/Γ.Π./οικ.46632/2018
Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτι­κής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας - Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτι­κής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/2018
Διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών - γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ - Διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών - γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ
ΕΕΤΤ αριθμ. 852/5/2018
Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ (ΦΕΚ 973/Β΄/2018) - Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ (ΦΕΚ 973/Β΄/2018)
19
Jun
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
20
Jun
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Μαΐου
Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Μάιο
περισσότερα
Σεμινάρια
19
June
 
PwC`s Academy: Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
19
June
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ MANAGEMENT
Εισηγητές : Χαραλαμπίδης Γεώργιος
19
June
 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
20
June
 
Abpm - Η Πώληση μιας Επιχείρησης - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μπακάλης Βασίλης
20
June
 
TRANSFER PRICING ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
20
June
 
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Cash Flow) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ABC SYSTEM
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
21
June
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ: Financial Modeling & Risk Analysis using Excel
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
22
June
 
iBcl - Activity Based Costing - Αθήνα
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
22
June
 
Κώδικας ΦΠΑ μέχρι το Ν.4410/2016 Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές σύμφωνα με τον Ν. 4410/2016 Συναλλαγές με τρίτες χώρες-Τόπος φορολογίας υπηρεσιών Ανάλυση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και το Ν.4410/2016 - Διαδικασία έκδοσης απαλλακτικού λόγω εξαγωγών
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
23
June
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
25
June
 
iBcl - GDPR Compliance - Αθήνα
Εισηγητές : Κυριαζόγλου Ιωάννης
25
June
 
Abpm - Η Πώληση μιας Επιχείρησης - Αθήνα
Εισηγητές : Μπακάλης Βασίλης
27
June
 
AQS - DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Νούσιας Αλέξανδρος
28
June
 
Abpm - Logistics για την Ανώτερη Διοίκηση - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
29
June
 
iBcl - Activity Based Costing - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©