Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
10 - 06 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο νόμος πρέπει να διατυπώνεται έτσι, ώστε η εφαρμογή του να είναι και στην πράξη δυνατή, εφόσον ο νομοθέτης θέλει να τιμωρεί αποτελεσματικά τους λίγους και όχι άσκοπα τους πολλούς απ` τους πολίτες.
Σόλων
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Πολυνομοσχέδιο - Απλοποιείται ακόμη περισσότερο η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων
• Οι τροποποιήσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με το πολυνομοσχέδιο
• Πολυνομοσχέδιο - Επαναφορά της ενιαίας τιμής βιβλίου
• Τι αλλάζει σε εργασιακά, ασφαλιστικά, πρόνοια με το νέο πολυνομοσχέδιο
• (upd) Οι 20 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στον ΚΦΔ που έρχονται με το πολυνομοσχέδιο
• Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με το νέο πολυνομοσχέδιο - Αλλαγές στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων
• Κατατάθηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα στη Βουλή. Αναλυτικά όλα όσα προβλέπει.
• Το briefing της ημέρας - Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ, υπερωρίες στο ΕΡΓΑΝΗ, αγρότες κ.ά. (08.06.2018)
Άλλες ειδήσεις
• Τα νέα προγράμματα «Τελωνεία» και «Fiscalis» της ΕΕ Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών και τελωνειακών αρχών για μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα ΕΕ
• Παρατείνεται έως και τις 18 Ιουνίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
• Σύστημα «ΗΛΙΟΣ»: 4.492.712 συντάξεις πληρώθηκαν τον Μάρτιο
• Λιγότεροι οι οφειλέτες τον Απρίλιο του 2018. Μείωση του ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1112/2018
Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, όπως ισχύει - Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, όπως ισχύει
ΠΟΛ.1108/2018
Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της πα­ραγράφου 1B του άρθρου 41ν. 1249/1982 (Α` 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδο­λογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. - Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της πα­ραγράφου 1B του άρθρου 41ν. 1249/1982 (Α` 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδο­λογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Σχέδιο νόμου - Αιτιολογική έκθεση
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 - Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υποθέσεις C-195/17, C-197/17 έως C-203/17
Κοινοί κανόνες αποζημιώσεως των επιβατών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως και ματαιώσεως ή μεγάλης καθυστερήσεως της πτήσεως – Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 – Άρθρο 5, παράγραφος 3 – Άρθρο 7, παράγραφος 1 – Δικαίωμα αποζημιώσεως – Απαλλαγή – Έννοια των “έκτακτων περιστάσεων” – “Αδέσποτη απεργία” - Κοινοί κανόνες αποζημιώσεως των επιβατών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως και ματαιώσεως ή μεγάλης καθυστερήσεως της πτήσεως – Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 – Άρθρο 5, παράγραφος 3 – Άρθρο 7, παράγραφος 1 – Δικαίωμα αποζημιώσεως – Απαλλαγή – Έννοια των “έκτακτων περιστάσεων” – “Αδέσποτη απεργία”
Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α `94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» - Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α `94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας»
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 496 ΕΞ 29.5.2018
Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής - Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©