Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
24 - 05 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Η μοίρα οδηγεί εκείνον που την ακολουθεί και σέρνει εκείνον που αντιστέκεται.»
Πλούταρχος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011 στους μισθούς και τις εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ - Αποδεκτή η 30/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ
• Δεν συνιστά εισόδημα το ειδικό επίδομα οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Kρατικών Oρχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Oρχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
• «Το GDPR και οι λογιστές» - Δείτε σε μαγνητοσκόπηση τη δίωρη εκπομπή της ΕΦΕΕΑ «Επί της ουσίας»
• Διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας
• Μια κριτική ματιά στο φορολογικό χειρισμό της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων
Άλλες ειδήσεις
• Αξιολόγηση στο Δημόσιο: Χρονικό διάστημα διενέργειας για το έτος 2017
• Ενδοεταιρική μετάθεση: Οι νέες διατάξεις που ενσωματώθηκαν με την Οδηγία 2014/66/ΕΕ
• Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης
• Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 - Εαρινή Δέσμη: Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
• ΕΛΤΕ: Συμμετοχή εν ενεργεία ορκωτού ελεγκτή λογιστή ως μέλος της επιτροπής ελέγχου σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος
• Με επίκεντρο τα φλέγοντα θέματα των επιχειρήσεων και του εμπορίου συνεδρίασε χθες, το ΔΣ της ΕΣΕΕ
• Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου, στο epixeiro.gr
• Ι. Χατζηθεοδοσίου: «Μην μένουμε στα λόγια. Είναι ώρα να περάσουμε στις πράξεις»
• Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019: Η Επιτροπή προτείνει έναν προϋπολογισμό που εστιάζεται στη συνέχεια και την επίτευξη αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 170/2018
Εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για την παραγραφή και στις υποθέσεις κληρονομιάς (Δεκαετής παραγραφή) - Εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για την παραγραφή και στις υποθέσεις κληρονομιάς (Δεκαετής παραγραφή)
Άρθρα
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
4540/2018
Νόμος 4540/2018 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία...

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-566/16
Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 282 έως 292 – Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων – Καθεστώς απαλλαγών – Υποχρέωση επιλογής της εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς - Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 282 έως 292 – Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων – Καθεστώς απαλλαγών – Υποχρέωση επιλογής της εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς
ΠΟΛ.1097/2018
Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής - Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1079200 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» - Τροποποίηση διατάξεων των ν.1573/85 και ν.2960/01 σε θέματα επιβολής τέλους ταξινόμησης - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» - Τροποποίηση διατάξεων των ν.1573/85 και ν.2960/01 σε θέματα επιβολής τέλους ταξινόμησης
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 32/2018
Συμμετοχή ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε Επιτροπή Ελέγχου οντότητας δημοσίου συμφέροντος. - Συμμετοχή ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε Επιτροπή Ελέγχου οντότητας δημοσίου συμφέροντος.
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 75/2018
Κατάργηση της ειδικής διάταξης για χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους του Δημοσίου που εργάζονται μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής - Κατάργηση της ειδικής διάταξης για χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους του Δημοσίου που εργάζονται μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθμ. ΔΒ1Δ/89/οικ. 20963/2018
Μεταβίβαση αρμοδιότητας έκδοσης ατομικών πράξεων υπολογισμού ανείσπρακτου ποσού από rebate και clawback ετών 2013-2015, προσδιορισμού των μηνιαίων δόσεων καθώς και της αρμοδιότητας έκδοσης ατομικών πράξεων υπολογισμού οφειλής rebate και clawback για τα έτη 2017 και εντεύθεν, στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού - Μεταβίβαση αρμοδιότητας έκδοσης ατομικών πράξεων υπολογισμού ανείσπρακτου ποσού από rebate και clawback ετών 2013-2015, προσδιορισμού των μηνιαίων δόσεων καθώς και της αρμοδιότητας έκδοσης ατομικών πράξεων υπολογισμού οφειλής rebate και clawback για τα έτη 2017 και εντεύθεν, στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού
Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /35/οικ.18485/2018
Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους - Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους
Σεμινάρια
25
May
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη Εργασίες Τέλους Χρήσεως - Κλείσιμο Ισολογισμού σύμφωνα με Ε.Λ.Π. και Φορολογία Εισοδήματος
Εισηγητές : Ερκέκογλου Ελευθέριος
25
May
 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
26
May
 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤOY ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
29
May
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών -Τμήμα Απογευματινό -
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
29
May
 
PwC`s Academy Excel για στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
29
May
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πρακτικό Γραφείο Φορολογίας και Μηχανογράφησης
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
29
May
 
Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
30
May
 
iBcl - GDPR Compliance Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Νούσιας Αλέξανδρος
30
May
 
Λ.Σ.Α.: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018 & ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ε1
Εισηγητές : Μιχελινάκης Ευάγγελος
30
May
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Εργατική Νομοθεσία Ξενοδοχείων και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
30
May
 
PwC`s Academy: Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2017 - Ανάλυση Εντύπων και νέου Ε3,
Εισηγητές : Σαφαρής Αθανάσιος
30
May
 
Epsilon Net Training Webinar: Εργατική Νομοθεσία Ξενοδοχείων και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
31
May
 
AQS - Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μπουραντάς Δημήτρης
31
May
 
PwC`s Academy: Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
31
May
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©