VIEW ONLINE arrow1
22 - 05 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο κόσμος χωρίζεται σε ανθρώπους που κάνουν πράγματα και σε ανθρώπους που πιστώνονται τα αποτελέσματα. Προσπάθησε να ανήκεις στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχει πολύ λιγότερος ανταγωνισμός.
Dwight Whitney Morrow (Αμερικανός δικηγόρος)
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Απαλλαγή από ΕΦΚ καυσίμων πλοίων όταν εξέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη χωρίς επιβάτες για εκτέλεση πλόων προς λιμένα εξωτερικού
• Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος ΔΣ ΑΕ
• Αγρότες: Χρηστικές πληροφορίες και επισημάνσεις για το Ε1 και Ε3
• Διευκρινίσεις για την παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων
• (Vid) Αικ. Παπανάτσιου: Από 1.1.2020 η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων και η ηλεκτρονική τιμολόγηση
• ΠΟΦΕΕ: Λίστα ελέγχου ετοιμότητας για το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
• Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2017
• Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Η σειρά των ενεργειών - Τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Η φορολογική ματιά
Άλλες ειδήσεις
• Έλλειμμα 956 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το μήνα Μάρτιο
• 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 30 Μαΐου
• Το Συμβούλιο εγκρίνει νέα προσέγγιση για τη διαπραγμάτευση και σύναψη εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ
• Γ. Χριστόπουλος: Στη Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα την Τετάρτη 23 και 24 Μαΐου Τι θα συζητήσει με τους συναδέλφους του Λ/Φ
• Την Παρασκευή 25 Μαΐου η πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
• Ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάργησης του ΕΦΚ στο κρασί
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• Α. Νεφελούδης: «Παρωχημένος» ο κατώτατος των 586 ευρώ, οι κλαδικές θα φέρουν αυξήσεις - Προς συζήτηση μείωση ωραρίου χωρίς μείωση αποδοχών
• Παράταση υποβολών στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας έως τις 22-5-2018 ώρα 23:59
• Οι πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ
• Υπ. Οικονομίας: Δελτίο οικονομικών εξελίξεων - Μάρτιος-Απρίλιος 2018
• Ανακοίνωση ΠΟΛ για απεργία στις 30 Μαΐου
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1092/2018
Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων - Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε. - Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 45/2018
Τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης αυτοκινήτου προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς κ.λπ. λόγω μετοικεσίας με τις διατάξεις του ν. 2579/1998 - Τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης αυτοκινήτου προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς κ.λπ. λόγω μετοικεσίας με τις διατάξεις του ν. 2579/1998
Υπόθεση C-398/16
Φορολογική νομοθεσία – Φόρος εταιριών – Πλεονεκτήματα από τη σύσταση ενιαίας φορολογικής οντότητας – Αποκλεισμός των διασυνοριακών ομίλων - Φορολογική νομοθεσία – Φόρος εταιριών – Πλεονεκτήματα από τη σύσταση ενιαίας φορολογικής οντότητας – Αποκλεισμός των διασυνοριακών ομίλων
Αριθμ. πρωτ.: Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1077044 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του Ν. 4538/2018 - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του Ν. 4538/2018
Αριθμ. Φ. 10034/25854/669/2018
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.10034/11236/250/ 23-04-2018 (ΦΕΚ 1454/Β/26-04-2018) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018» - Τροποποίηση της αριθμ. Φ.10034/11236/250/ 23-04-2018 (ΦΕΚ 1454/Β/26-04-2018) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018»
Κ.Υ.Α. αριθμ. 18844/2018
Τρόπος σύνταξης του ισολογισμού και απολογισμού των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, καθώς και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων - Τρόπος σύνταξης του ισολογισμού και απολογισμού των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, καθώς και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων
Αριθ. ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018
Εξειδίκευση των μέτρων δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών - Εξειδίκευση των μέτρων δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών
Αριθμ. ΔΗΔ/17304/2018
Τροποποίηση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β` 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)» - Τροποποίηση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β` 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»
Αριθμ. 915/69142/2018
Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης - Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1077561 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση του άρθρου 111, του ν.4537/2018 σχετικά με την τροποποίηση της παραγρ.1, του άρθρου 14, της Δ.247/88 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, που έχει κυρωθεί με την παραγρ. 4, του άρθρου 11, του ν. 1839/89 - Κοινοποίηση του άρθρου 111, του ν.4537/2018 σχετικά με την τροποποίηση της παραγρ.1, του άρθρου 14, της Δ.247/88 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, που έχει κυρωθεί με την παραγρ. 4, του άρθρου 11, του ν. 1839/89
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077997 ΕΞ 2018
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων όταν εξέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη χωρίς επιβάτες για εκτέλεση πλόων προς λιμένα εξωτερικού - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων όταν εξέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη χωρίς επιβάτες για εκτέλεση πλόων προς λιμένα εξωτερικού
Σεμινάρια
23
May
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πρακτικό Γραφείο Εργατικών Θεμάτων και Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
23
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
23
May
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Α3
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
23
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Διαχειρισης ανθρωπινου δυναμικου - HRM - Δ2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
23
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
23
May
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Α3
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
23
May
 
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια
Εισηγητές : Σοφιανόπουλος Παναγιώτης
23
May
 
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια
Εισηγητές : Σοφιανόπουλος Παναγιώτης
23
May
 
Ε3, Ε1, Ε2, και έντυπο Ν: Βήμα - βήμα ανάλυση και συμπλήρωση με παραδείγματα ασκήσεων για Νομικά Πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για τις μόνιμες διαφορές, ο πίνακας Ε για τις προσωρινές διαφορές
Εισηγητές : Χριστόπουλος Γιώργος
23
May
 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛ. 1002 & 1003 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΛΠ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
24
May
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Εντατικό Τμήμα-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
24
May
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
Εισηγητές : Καραμάνης Κων/νος
24
May
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
25
May
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη Εργασίες Τέλους Χρήσεως - Κλείσιμο Ισολογισμού σύμφωνα με Ε.Λ.Π. και Φορολογία Εισοδήματος
Εισηγητές : Ερκέκογλου Ελευθέριος
25
May
 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Παραγραφή απαίτησης ΦΠΑ οικοδομικών επιχειρήσεων
Άρθρα - Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - εξωτερικού. Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές
Άρθρα - Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Άρθρα - (Upd) Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απρίλιος 2018)
Άρθρα - Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος πρώτο)
Άρθρα - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Μαΐου
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ (εμπορικών ή εμπορευματικών κέντρων, επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων, παράδοσης έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, sale and lease back). Έννοια επενδυτικών αγαθών, ειδικές περιπτώσεις (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ από τον αγοραστή στη παράδοση κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών (Άρθρο 39α § 5 ν.2859/2000)
Άρθρα - Φορολογικά εμπόδια για την επιστροφή των χρημάτων στις τράπεζες
Άρθρα - Μειώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξαρτώμενα (προστατευόμενα) μέλη τους και πως φορολογείται το τυχόν εισόδημά τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ, σχετικές δηλώσεις (Μέρος πρώτο)
«Βιβλιαράκι» οδηγιών - για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Μεγάλη Παρασκευή
Άρθρα - Υπολογισμός δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Δήλη ημέρα για την καταβολή - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου - Άνοιγμα λογαριασμών - Παραγραφή
img

Κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης στα ΕΛΠ - Έκδοση 2018

Περισσότερα...

img

Φορολογικές σημειώσεις 2018 - Κορομηλάς Γεώργιος

Περισσότερα...

img

«Δηλώστε Έξυπνα 2018» του Χρήστου Μελά - Εκδόσεις Σταμούλη (Ελάχιστη παραγγελία 4 τεύχη: 4 x 7,00 ευρώ = 28 ευρώ)

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©