VIEW ONLINE arrow1
9 - 05 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η καλύτερη μέθοδος για να μπορέσεις να κοιμηθείς, είναι να φαντασθείς ότι είναι η ώρα να ξυπνήσεις.
Groucho Marx
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την αξία του οχήματος
• Εξαίρεση των σχολικών κυλικείων από τη χρήση POS
• ΔΕΔ - Παραγωγική και εκπεστέα η δαπάνη του ποσού που καταβάλλεται πέραν της προβλεπόμενης αποζημίωσης
• ΑΑΔΕ: Νέα πιλοτική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Ενδικοφανών Προσφυγών
Άλλες ειδήσεις
• ΣτΚ: Επιβάρυνση των καταναλωτών από την καθυστέρηση απόδοσης χρηματικών ποσών που έχουν καταβάλει για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας
• Γ. Χριστόπουλος: Στα Τρίκαλα την Τετάρτη 9 Μαΐου Τι θα συζητήσει με τους συναδέλφους του Λ/Φ
• Λειτουργία Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης
• Τα αποτελέσματα του «ΕΡΓΑΝΗ» για το μήνα Απρίλιο - Θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 100.246 θέσεις εργασίας
• ΣΕΕΛΦΟ Ν. Καρδίτσας: ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων - Αποστολή δικαιολογητικών παντός τύπου, γενικότερη συμπεριφορά και ο παραλογισμός των απαιτήσεων
• Φορολογική ημερίδα: Στη Λάρισα η Επιστημονική Ομάδα του κόμβου το Σάββατο 12/05
• Εξοικονόμηση κατά 19,5% των δαπανών από την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
• Τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ανασφάλιστη εργασία στο πρώτο οκτάμηνο του 2017
• Ομιλία της Αναπληρώτριας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θ. Φωτίου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την υιοθεσία-αναδοχή
• ΟΕΕ: «Το Μεταφορικό Ισοδύναμο δεν αντισταθμίζει την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά»
• Συμβολαιογράφοι: Παρουσίαση της πλατφόρμας πλειστηριασμών στον Υποδιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος
• Β. Αποστόλου: «Υπάρχει πίεση για κατάργηση της διακίνησης χύμα τσίπουρου και αύξηση του ΕΦΚ»
• ΔΕΕ - Είναι επιτρεπτή η θέσπιση διαφορετικού ορίου για την άσκηση ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις μη καταβολής ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: 315/4.5.2018
Ρυθμίσεις δανειοληπτών π. Ο.Ε.Κ. - Ρυθμίσεις δανειοληπτών π. Ο.Ε.Κ.
Κ.Υ.Α. αριθμ. 45196/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (Β΄4309) - Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (Β΄4309)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-574/15
Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – Παράλειψη καταβολής, εντός της νόμιμης προθεσμίας, του ΦΠΑ που προκύπτει από την ετήσια δήλωση – Εθνική ρύθμιση προβλέπουσα στερητική της ελευθερίας ποινή μόνον όταν το ποσό του μη καταβληθέντος ΦΠΑ υπερβαίνει ορισμένο όριο αξιοποίνου - Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – Παράλειψη καταβολής, εντός της νόμιμης προθεσμίας, του ΦΠΑ που προκύπτει από την ετήσια δήλωση – Εθνική ρύθμιση προβλέπουσα στερητική της ελευθερίας ποινή μόνον όταν το ποσό του μη καταβληθέντος ΦΠΑ υπερβαίνει ορισμένο όριο αξιοποίνου
ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 1150/2018
ΔΕΔ - Παραγωγική και εκπεστέα η δαπάνη του ποσού που καταβάλλεται πέραν της προβλεπόμενης αποζημίωσης - ΔΕΔ - Παραγωγική και εκπεστέα η δαπάνη του ποσού που καταβάλλεται πέραν της προβλεπόμενης αποζημίωσης
Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1063035 ΕΞ 2018
Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/ 22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει - Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/ 22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει
Αριθμ. 20114/Δ1/7002/2018
Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/34079/1049821/07/2017 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 2715) - Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/34079/1049821/07/2017 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 2715)
10
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου
Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
περισσότερα
11
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Σεμινάρια
10
May
 
ΠΑΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΚΕΤΩΝ
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
10
May
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
11
May
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε3 – Ν – Ε2 ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
May
 
ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
11
May
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1 – Ε2 – Ε9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
May
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS)- Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
11
May
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
May
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1 – Ε2 – Ε9, ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
May
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Αποτελεσματική Διαχείριση άγχους - Handling workplace pressure and stress
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
11
May
 
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Εισηγητές : Παπαστάθης Παντελής
11
May
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Budgeting - Η κατάρτιση και ο έλεγχος του προϋπολογισμού
Εισηγητές : Μπακάλης Βασίλειος
11
May
 
ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
11
May
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε1,Ε3,Ν
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
12
May
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Οι οικονομικές πτυχές του Εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
12
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - (upd) Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απρίλιος 2018)
Άρθρα - Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος πρώτο)
Άρθρα - Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Μαΐου
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ (εμπορικών ή εμπορευματικών κέντρων, επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων, παράδοσης έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, sale and lease back). Έννοια επενδυτικών αγαθών, ειδικές περιπτώσεις (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ από τον αγοραστή στη παράδοση κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών (Άρθρο 39α § 5 ν.2859/2000)
Άρθρα - Φορολογικά εμπόδια για την επιστροφή των χρημάτων στις τράπεζες
Άρθρα - Μειώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξαρτώμενα (προστατευόμενα) μέλη τους και πως φορολογείται το τυχόν εισόδημά τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ, σχετικές δηλώσεις (Μέρος πρώτο)
«Βιβλιαράκι» οδηγιών - για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Μεγάλη Παρασκευή
Άρθρα - Υπολογισμός δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Δήλη ημέρα για την καταβολή - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου - Άνοιγμα λογαριασμών - Παραγραφή
Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Κυριακή των Βαΐων
(Upd) Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - e-παράβολο
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©