VIEW ONLINE arrow1
8 - 05 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος.
Αινστάιν, Άλμπερτ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων οι ιατροί του ΕΣΥ για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών
• Ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για τη διασταύρωση ανασφάλιστων οχημάτων - 436.653 τα πιθανά ανασφάλιστα οχήματα
• Ρύθμιση αγροτικών χρεών: Ποιες οφειλές περιλαμβάνει, σε ποιους απευθύνεται
• ΔΕΕ - Έκπτωση ΦΠΑ δαπανών που γίνονται για την απόκτηση μεριδίων εταιρίας
Άλλες ειδήσεις
• ΣΟΛΠ: Φορολογική ημερίδα δηλώσεων και Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
• Διήμερο φορολογικό σεμινάριο από ΠΟΛ/ΕΛΕΠΑ στις 16 και 17 Μαΐου
• ΟΑΕΔ: Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
• Υπ. Εργασίας: «Προκαλεί έκπληξη η κοινή επιστολή των εργοδοτικών φορέων με την οποία ζητούν ενημέρωση σχετικά με την Διαιτησία»
• ΣΕΒ: «Στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων για την Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία σε 15 αναδυόμενα επαγγέλματα»
• H Data Communication στο 4ο Energy Commodities Conference
• ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ: Εξελίξεις στην Οικονομία και στο Εμπόριο - Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο - Απρίλιος 2018
• Γραφείο Προϋπολογισμού: «Οι προσδοκίες για τη χώρα παραμένουν θετικές»
• Μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής FATCA στην ΑΑΔΕ, σήμερα μέχρι τις 16:00
• Χ. Μελάς: Δηλώστε έξυπνα 2018 - Αφιέρωμα - Τι να κάνουν όσοι έφυγαν στο εξωτερικό
• Το τέλος των απλογραφικών βιβλίων... με τη μορφή που τα ξέραμε ως τώρα….;
• Η ομιλία της Υφυπ. Οικονομικών κατά τη ψήφιση του νομοσχεδίου για τις υπηρεσίες πληρωμών
• Δύο δράσεις στο πλαίσιο του Μνημονίου ΟΕΕ - Αρχιεπισκοπής
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας σχετικά με τις συντάξεις και τις παρακρατήσεις της εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ
• ΠΟΜΙΔΑ - Δημοτικά τέλη κενών ακινήτων: «Μισή» λύση για το παρελθόν, «διπλάσια» τέλη για το μέλλον!!!
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος δεύτερο) - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος δεύτερο)
Εγχειρίδιο
απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απρίλιος 2018) - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απρίλιος 2018)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Προτάσεις της Γεν. Εισαγγελέα Juliane Kokott
Έννοια του υποκειμένου στον φόρο - Δαπάνες για υπηρεσίες παρασχεθείσες στο πλαίσιο εξαγοράς του συνόλου των μεριδίων επιχειρήσεως – Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ επί των εισροών - Ανεπιτυχής εξαγορά ανταγωνιστή - Έννοια του υποκειμένου στον φόρο - Δαπάνες για υπηρεσίες παρασχεθείσες στο πλαίσιο εξαγοράς του συνόλου των μεριδίων επιχειρήσεως – Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ επί των εισροών - Ανεπιτυχής εξαγορά ανταγωνιστή
ΠΟΛ.1074/2018
Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει - Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει
09
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
10
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου
Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
περισσότερα
Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Απριλίου 2017 - Μαρτίου 2018 -0,2% -0,2% 4 oς 2018
Μαρτίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018 0,1% 0,1% 3 oς 2018
Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018 -0,2% 0,2% 2 oς 2018
Ιανουαρίου 2017 - Δεκεμβρίου 2017 0,5% 0,7% 1 oς 2018
Δεκεμβρίου 2016 - Νοεμβρίου 2017 0,8% 1,1% 12 oς 2017
Περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απρίλιος 2018)
Άρθρα - Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος πρώτο)
Άρθρα - Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Μαΐου
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ (εμπορικών ή εμπορευματικών κέντρων, επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων, παράδοσης έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, sale and lease back). Έννοια επενδυτικών αγαθών, ειδικές περιπτώσεις (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ από τον αγοραστή στη παράδοση κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών (Άρθρο 39α § 5 ν.2859/2000)
Άρθρα - (upd) Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Φορολογικά εμπόδια για την επιστροφή των χρημάτων στις τράπεζες
Άρθρα - Μειώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξαρτώμενα (προστατευόμενα) μέλη τους και πως φορολογείται το τυχόν εισόδημά τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ, σχετικές δηλώσεις (Μέρος πρώτο)
«Βιβλιαράκι» οδηγιών - για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Μεγάλη Παρασκευή
Άρθρα - Υπολογισμός δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Δήλη ημέρα για την καταβολή - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου - Άνοιγμα λογαριασμών - Παραγραφή
Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Κυριακή των Βαΐων
(Upd) Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - e-παράβολο
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©