VIEW ONLINE arrow1
27 - 04 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά.
Νικόλαος Καζαντζάκης
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το έτος 2018
• ΔΕΝ: Υποχρεώσεις εργοδοτών για την 1η Μαΐου
• Το briefing της ημέρας - Οδηγός «Δηλώσεις 2018», έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών για το 2017, πλαστικές σακούλες κ.ά. (26.04.2018)
Άλλες ειδήσεις
• Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο helpdesk του sepenet.gr
• Γ. Χριστόπουλος: Στα Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα το Σαββατοκύριακο (28 και 29 Απριλίου) Τι θα συζητήσει με τους συναδέλφους του Λ/Φ
• Κ. Κόλλιας: «Να σταματήσει η υποβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων»
• ΟΑΕΕ: Ανάρτηση ρυθμίσεων ν. 4152/2013 και ν. 4321/2015 στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου»
• Τα περιφερειακά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα και ο μέσος όρος της ΕΕ
• Οι διαδικτυακές πλατφόρμες: Η Επιτροπή καθορίζει νέα πρότυπα για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη
• Αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης: Η Επιτροπή προτείνει έναν πανευρωπαϊκό κώδικα πρακτικής
• Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για συναλλαγές Μαρτίου 2018
• Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης και στους Δήμους Δίου - Ολύμπου και Κατερίνης
• ΣτΠ: Κατάργηση διάταξης που εισήγαγε αθέμιτη διάκριση λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης
• ΟΕΕ: 37ο τεύχος του Newsletter
• Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα επιτόκια της ΕΚΤ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Μαΐου - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Μαΐου

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ Α 0007205 ΕΞ 2018
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή όσων ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.2971/2001,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή όσων ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.2971/2001,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/18574/436/2018
Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών - Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.24541/409/Φ.4.2/2018
Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ Φ.4.2./31-12-2015 (Β` 2984) κοινής υπουργικής απόφασης - Αλλαγές στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου και πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1064181 ΕΞ 2018
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. - Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
Αριθμ. Φ. 10034/11236/250/2018
Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018 - Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018
Ε.Ε.Τ.Ε. αριθ. πράξης 137/2018
Παροχή άδειας λειτουργίας και εποπτεία «μεσίτη στεγαστικής πίστης» και άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικής διαμεσολάβησης του ν. 4438/2016 από μεσίτη πιστώσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος μέλος της Ε.Ε. - Παροχή άδειας λειτουργίας και εποπτεία «μεσίτη στεγαστικής πίστης» και άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικής διαμεσολάβησης του ν. 4438/2016 από μεσίτη πιστώσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος μέλος της Ε.Ε.
Σεμινάρια
28
April
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, EXCEL SEMINAR OF PRINCIPLES
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
28
April
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, 2018 | Φέτος Είναι η Χρονιά Μου στο Digital Marketing
Εισηγητές : Φωτιτζίδης Αποστόλης
28
April
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Εισηγητές : Σαφαρής Αθανάσιος
02
May
 
PwC`s Academy Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Νόμος 4172/2013)
Εισηγητές : Βούλγαρης Σπυρος
02
May
 
AQS - DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Νούσιας Αλέξανδρος
02
May
 
Λ.Σ.Α.: Σεμινάριο GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)
Εισηγητές : Κομνηνού Ελισάβετ
03
May
 
AQS - Enterprise Risk Management - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
03
May
 
ΠΑΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε3
Εισηγητές : Μιχελινάκης Ευάγγελος
03
May
 
AQS - Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας με τον Δ. Μπουραντά - Λευκωσία
Εισηγητές : Μπουραντάς Δημήτρης
03
May
 
iBcl - Μείωση Κόστους Αγορών - Αθήνα
Εισηγητές : Οικονόμου Αλέξανδρος
04
May
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1 – Ε2 – Ε9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
04
May
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS)- Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
04
May
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS) - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
04
May
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1 – Ε2 – Ε9, ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
04
May
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πρακτικό Γραφείο Εργατικών Θεμάτων και Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Μαΐου
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ (εμπορικών ή εμπορευματικών κέντρων, επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων, παράδοσης έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, sale and lease back). Έννοια επενδυτικών αγαθών, ειδικές περιπτώσεις (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ από τον αγοραστή στη παράδοση κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών (Άρθρο 39α § 5 ν.2859/2000)
Άρθρα - (upd) Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Φορολογικά εμπόδια για την επιστροφή των χρημάτων στις τράπεζες
Άρθρα - Μειώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξαρτώμενα (προστατευόμενα) μέλη τους και πως φορολογείται το τυχόν εισόδημά τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ, σχετικές δηλώσεις (Μέρος πρώτο)
«Βιβλιαράκι» οδηγιών - για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Μεγάλη Παρασκευή
Άρθρα - Υπολογισμός δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Δήλη ημέρα για την καταβολή - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου - Άνοιγμα λογαριασμών - Παραγραφή
Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Κυριακή των Βαΐων
(Upd) Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - e-παράβολο
(Upd) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών καταστρατηγείται από τις τράπεζες
Άρθρα - Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Άρθρα - Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Επιλογή κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Άρθρα - Το ζήτημα της μεταβίβασης από φυσικά πρόσωπα μη εισηγμένων τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά
Άρθρα - Ξενοδοχεία και Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©