VIEW ONLINE arrow1
2 - 04 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν γνωρίσουμε πολύ νωρίς τα όριά μας, δεν θα μάθουμε ποτέ τις δυνατότητές μας.
Mignon McLaughlin
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Φόρος διαμονής: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με τις νέες οδηγίες
• Δυνατότητα στους λογιστές για τη σύσταση εταιριών μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Υ.Μ.Σ.)
• Το σχόλιο της Δευτέρας - «Αν κυνηγήσεις τα όνειρά σου είσαι καταδικασμένος να πετύχεις. Τι κάθεσαι;»
• Μέχρι τις 2 Απριλίου οι συναλλαγές του 2017 στην ΑΑΔΕ για τον έλεγχο του αφορολόγητου
• Πληρωμή Δωροσήμου Πάσχα 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους
• Το briefing της ημέρας - Έντυπο «Ν», φόρος διαμονής, τραπεζική αργία κ.ά. (30.03.2018)
• Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2018
Άλλες ειδήσεις
• Καλό μήνα, εν αναμονή των πραγματικών νέων αντικειμενικών αξιών!
• Αποκλειστικό - Οι νέες αντικειμενικές αξίες, μεγάλες αυξήσεις, μειώσεις στα «φιλέτα»
• ΑΑΔΕ - Έκθεση απολογισμού 2017 & προγραμματισμού δραστηριοτήτων της για το έτος 2018
• Πρόστιμα ΚΒΣ, ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος στην κορυφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Εγκαίνια Α` Δ.Ο.Υ. Πατρών
• Χρήσιμα άρθρα - εργαλεία για το «κλείσιμο» της Χρήσης 2017
• Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
• 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α κύκλος)
• Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας - Β` κύκλος»
• Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» - 1η περίοδος υποβολών
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1063/2018
Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών - Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών
ΠΟΛ.1064/2018
Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής» - Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172857
Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία και διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, με βάση την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει. - Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία και διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, με βάση την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.
Άρθρα
Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου - Άνοιγμα λογαριασμών - Παραγραφή - Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου - Άνοιγμα λογαριασμών - Παραγραφή
Σεμινάρια
03
April
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΜΕ ΧΡΗΣΗ EXCEL ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
04
April
 
Ε3, Ε1, Ε2, και έντυπο Ν-Επισημάνσεις για τις δαπάνες που δεν εκπίπτουν-20 σημεία SOS για το κλείσιμο της χρήσης 2017-Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
Εισηγητές : Χριστόπουλος Γιώργος
11
April
 
ΠΑΣΔΕ Διαδικτυακά Live Νέο Έντυπο Ε3
Εισηγητές : Μιχελινάκης Ευάγγελος
11
April
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2017 - Νέα Έντυπα Ε3, Ε2, Ε1
Εισηγητές : Σαφαρής Αθανάσιος
11
April
 
Epsilon Net Training Webinar: Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2017 - Νέα Έντυπα Ε3, Ε2, Ε1
Εισηγητές : Σαφαρής Αθανάσιος
12
April
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Ο Nέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
12
April
 
ΠΑΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE Αγροτικοί συνεταιρισμοί και αγρότες, όλες οι αλλαγές στη φορολογία και η συμπλήρωση του εντύπου Ε3
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
13
April
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Management Accounting and Costing (MAC) Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
13
April
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
13
April
 
Τεχνική ΣΥΝΤΑΞΗΣ Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει Ε.Λ.Π. για Απλογραφικά και Διπλογραφικά
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
13
April
 
Τεχνική ΣΥΝΤΑΞΗΣ Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει Ε.Λ.Π. για Απλογραφικά και Διπλογραφικά
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
13
April
 
Τεχνική ΣΥΝΤΑΞΗΣ Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει Ε.Λ.Π. για Απλογραφικά και Διπλογραφικά (ΝΕΟ!)
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
14
April
 
ACCA CERTIFR (Certificate in International Financial Reporting Standards) -ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ )-Τμήμα Σαββατοκύριακου-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
14
April
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πρακτικό Γραφείο Φορολογίας και Μηχανογράφησης
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
16
April
 
PwC`s Academy - Κοστολόγηση στην πράξη με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ (IFRS)
Εισηγητές : Κριαράς Ευστάθιος
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©