VIEW ONLINE arrow1
30 - 03 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς
Βιργίλιος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Τη Δευτέρα 2 Απριλίου η έναρξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας»
• Παράταση της ημερομηνίας καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ έτους 2017
• Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»
• Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
• Οδηγίες για την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους
• ΕΛΤΕ: Εκθέσεις διαφάνειας
Άλλες ειδήσεις
• Παρουσίαση νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών
• ΟΕΕ: 36ο τεύχος του Newsletter
• Αυξήθηκαν οι δαπάνες υγείας ως προς το ΑΕΠ το 2016
• Υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ
• Διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ: Πρόταση ένταξης και των συναλλαγών που εκτελούνται σε νομίσματα κρατών-μελών της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ
• Πρόγραμμα διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις
• Κλειστή η ΔΟΥ Νέας Ιωνίας την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 18, 19 και 20 Απριλίου αντίστοιχα
• ΥΠΕΝ: «Προχωρά άμεσα η τακτοποίηση των οφειλών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Κ.Υ.Α. αριθμ. 56124/2056/2018
Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις - Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις
Αριθμ. πρωτ.: Φ. 40021/οικ. 18530/ 1001/2018
Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A`56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους - Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A`56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ. Δ.ΑΣΦ./357/455828/2018
Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους - Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Δ 1050359 ΕΞ 2018
Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο - Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1050986 ΕΞ 2018
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. - Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
Αριθμ. ΑΥΤ.ΤΜ. ΑΣΦ. 0001088 ΕΞ 2018
Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, αναφορά του υπεύθυνου επεξεργασίας και ρύθμιση λοιπών τεχνικών ζητημάτων - Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων - Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του, αναφορά του υπεύθυνου επεξεργασίας και ρύθμιση λοιπών τεχνικών ζητημάτων
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1050392 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση της αριθμ. 46/6.3.2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Πενταετής παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου που προέρχονται από την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν από εξαγωγικές επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων τους
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ 1051415 ΕΞ2018
Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 3 (Phase 3 -FS3) του συστήματος EMCS στις 15 Φεβρουαρίου 2018 - Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 3 (Phase 3 -FS3) του συστήματος EMCS στις 15 Φεβρουαρίου 2018
Αρθρα μελέτες
Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Κυριακή των Βαΐων
(Upd) Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - e-παράβολο
(Upd) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Υπολογισμός δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Δήλη ημέρα για την καταβολή - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών καταστρατηγείται από τις τράπεζες
Άρθρα - Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Άρθρα - Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Επιλογή κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Άρθρα - Το ζήτημα της μεταβίβασης από φυσικά πρόσωπα μη εισηγμένων τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά
Άρθρα - Ξενοδοχεία και Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Άρθρα - Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Πως αμείβεται η εργασία κατά την ημέρα αυτή
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES
Άρθρα - Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους
Άρθρα - (Upd) Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρα - Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
Άρθρα - Είναι τελικά εργαλείο εξυγίανσης ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών;
Άρθρα - Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©