VIEW ONLINE arrow1
28 - 03 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Χρόνος: η κινούμενη μορφή της ακίνητης αιωνιότητας
Ζαν-Ζακ Ρουσώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ 1159/2017 για τη «θέση σε εκκαθάριση» νομικών προσώπων που είχαν προβεί εσφαλμένα σε διακοπή
• Παρατείνεται μέχρι 31.8.2018 η υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
• Υπεγράφη η νέα ΚΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων
• Υπ. Εργασίας: «Το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 4/4/2018 πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Πάσχα»
Άλλες ειδήσεις
• Κοινή συνέντευξη τύπου - «Κόκκινα δάνεια: Μια πρόταση τελευταίας ευκαιρίας για τον δανειολήπτη»
• ΕΦΕΤ: Συμβουλές προς τους καταναλωτές για την περίοδο του Πάσχα
• Στοχευμένοι έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας σε περιοχές της Αττικής και της Βορείου Ελλάδας
• Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 2018
• Μείωση 5% σε σχέση με το 2017 παρουσιάζουν οι τιμές του τυπικού Πασχαλινού καλαθιού του 2018 στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ
• Επιστολή ΣΟΛΝΘ σχετικά με τις καταβολές οφειλών κατά την ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών
• ΕΠΔΟΛΟ: Επιστολή-καταγγελία για τη μη λειτουργία - υπολειτουργία του Taxis
• Έμμισθοι δικηγόροι: «Διαμαρτυρία για τις κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ των εμμίσθων δικηγόρων του Δημόσιου Τομέα»
• Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά, για το διάστημα των διακοπών του Πάσχα
• «Εξοικονόμηση κατ` οίκον ΙΙ»: Συνεχίζεται ομαλά η υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με το ΥΠΕΝ
• Αίτημα Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για παράταση φορολογικών υποχρεώσεων λόγω τραπεζικής αργίας
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2660 ΕΞ 13.3.2018
Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας - Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
Αριθ. πρωτ.: Φ80000/18056/419/2018
Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας - Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας
Αριθμ. πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1047682 ΕΞ 2018
Ανάγκη υλοποίησης της ΠΟΛ 1159/2017 - Οδηγίες σχετικά με τη «θέση σε εκκαθάριση» στο μηχανογραφικό σύστημα δηλώσεων διακοπής νομικών προσώπων ή οντοτήτων

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Κ.Υ.Α. αριθμ. 61695/2206/2018
Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013 - Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1049564 ΕΞ 2018
Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων α) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) και β) Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) - Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων α) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) και β) Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Κ.Υ.Α. αριθμ. 927/2018
Τροποποίηση της με αριθμ. 24944/20-09-2016 απόφασης των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β 3066/26-09-2016) - Τροποποίηση της με αριθμ. 24944/20-09-2016 απόφασης των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β 3066/26-09-2016)
Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. ΠΡΠ 4156190318/2018
Τροποποίηση της με αριθμό ΠΡΠ3132220317/ 22.03.2017 (Β` 1196) απόφασης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.» - Τροποποίηση της με αριθμό ΠΡΠ3132220317/ 22.03.2017 (Β` 1196) απόφασης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.»
Αριθμ. Β/οικ/17654/932/2018
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/ ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του» (Β` 476/17-02-2017) - Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/ ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του» (Β` 476/17-02-2017)
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Υπολογισμός δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Δήλη ημέρα για την καταβολή - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών καταστρατηγείται από τις τράπεζες
(Upd) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Άρθρα - Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Επιλογή κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Άρθρα - Το ζήτημα της μεταβίβασης από φυσικά πρόσωπα μη εισηγμένων τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά
Άρθρα - Ξενοδοχεία και Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Άρθρα - Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Πως αμείβεται η εργασία κατά την ημέρα αυτή
Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES
Άρθρα - Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους
Άρθρα - (Upd) Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρα - Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
Άρθρα - Είναι τελικά εργαλείο εξυγίανσης ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών;
Άρθρα - Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
Οδηγίες χρήσης - Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας Ν. 27/1975 (Φεβρουάριος 2018)
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©