VIEW ONLINE arrow1
26 - 03 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Στην Ελλάδα, όταν θέλεις να εξαφανίσεις ένα πρόβλημα, συγκρότησε μια επιτροπή να το…μελετήσει.
Γεώργιος Παπανδρέου
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Σχετικά με την ρύθμιση των δανείων με επιδότηση επιτοκίου του τέως ΟΕΚ.
• Το σχόλιο της Δευτέρας και η εγκυμοσύνη της Γιακουμίνας
• Το briefing της ημέρας - Ρύθμιση οφειλών, αντικειμενικές αξίες, αργία «διατραπεζικών συναλλαγών» κ.ά. (23.03.2018)
• Οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, που επιβαρύνεται η Α.Ε. για τις καταβληθείσες αμοιβές μελών Δ.Σ., εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της - ΣΟΛ ΑΕ
• Ανταλλαγή πληροφοριών και Διεθνής Διοικητική Συνεργασία - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ΚΦΔ
• Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ 1055/2018 για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ - Παροχή οδηγιών
• Η οδηγία που προτείνει η Ε.Ε. για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας
Άλλες ειδήσεις
• Η «Χρηματολογία» και ο «Υποθετικός Λογαριασμός» - Τα Έσοδα και τα Έξοδα κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821
• Έως το τέλος Απριλίου η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις Α.Ε.
• Η φορολογία της Ινδικής Κάνναβης εν έτει 1906 και η επίδρασή της στους πολιτικούς..
• Χρηματοδότηση 11,18 εκατ. ευρώ για νέα έργα στην Στερεά Ελλάδα από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
• Ενεργοποιείται εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ` οίκον ΙΙ»
• Ι. Δραγασάκης: «Το ΔΝΤ είχε προειδοποιήσει τις τράπεζες για την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου» - Δεν απέκλεισε νομοθετική παρέμβαση μετά τα stress tests
• Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στην πρόσκληση της βιολογικής κτηνοτροφίας
• ΔΕΗ: Ανακοίνωση για πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές
• Η ΕΚΤ δημοσιεύει οδηγούς σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας
• Έλλειμμα 586 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1055/2018
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β` 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α` 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α` 62) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β` 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α` 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α` 62)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-182/17
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, άρθρο 9 και άρθρο 13, παράγραφος 1 – Μη υπαγωγή στον φόρο – Έννοια του “οργανισμού δημοσίου δικαίου” – Εμπορική εταιρία ανήκουσα εξ ολοκλήρου σε δήμο, επιφορτισμένη με την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας του δήμου αυτού – Προσδιορισμός των καθηκόντων αυτών, καθώς και της αντισταθμίσεως που καταβάλλεται για την εκτέλεσή τους, σε σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρίας αυτής και του εν λόγω δήμου - Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, άρθρο 9 και άρθρο 13, παράγραφος 1 – Μη υπαγωγή στον φόρο – Έννοια του “οργανισμού δημοσίου δικαίου” – Εμπορική εταιρία ανήκουσα εξ ολοκλήρου σε δήμο, επιφορτισμένη με την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας του δήμου αυτού – Προσδιορισμός των καθηκόντων αυτών, καθώς και της αντισταθμίσεως που καταβάλλεται για την εκτέλεσή τους, σε σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρίας αυτής και του εν λόγω δήμου
ΠΟΛ.1056/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση
Άρθρα
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών καταστρατηγείται από τις τράπεζες - Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών καταστρατηγείται από τις τράπεζες
27
Mar
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
28
Mar
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιανουαρίου
Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Ιανουαρίου
περισσότερα
Σεμινάρια
27
March
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία και Εργατικά
Εισηγητές : Δημητρόπουλος Δημήτριος
27
March
 
Οικονομικά για μη Ειδικούς - Αθήνα
Εισηγητές : Μπανίλας Ευστάθιος
27
March
 
AQS - DPO Certification - Σεμινάριο Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση του Data Protection Officer - Αθήνα
Εισηγητές : Κυριαζόγλου Ιωάννης
27
March
 
Σωστές ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για Συμφέρουσες Συμφωνίες • (νέο!)
Εισηγητές : Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας
27
March
 
Σωστές ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για Συμφέρουσες Συμφωνίες!
Εισηγητές : Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας
27
March
 
Σωστές ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για Συμφέρουσες Συμφωνίες!
Εισηγητές : Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας
27
March
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Φορολογία Εισοδήματος Επιχειρήσεων (Aτομικών, Προσωπικών, Νομικών Προσώπων)
Εισηγητές : Βούλγαρης Σπυρος
27
March
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
27
March
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
27
March
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
27
March
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοί - Μηνιαία Αποτελέσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
27
March
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Α3
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
27
March
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
27
March
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοί - Μηνιαία Αποτελέσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
27
March
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©