VIEW ONLINE arrow1
22 - 03 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν θες να πείθεις, μίλα για το συμφέρον και όχι για τη λογική.
Βενιαμίν Φραγκλίνος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Φορτοεκφορτωτές: Εγκύκλιος ΕΦΚΑ σχετικά με το επάγγελμά τους
• Καταβολή εισφορών και δόσεων ρύθμισης στον ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2018
• Διευκρινίσεις για την εφάπαξ παροχή εμμίσθων δικηγόρων ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ
Άλλες ειδήσεις
• ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση 2018 για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση
• Από 1 εκατ. ευρώ και πάνω η επίδοση καταλογιστικών πράξεων αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές
• Κατάταξη οντοτήτων με βάση το μέσο όρο προσωπικού
• Δημοπρασίες ισχύος από ΑΠΕ για την τριετία 2018-2020
• ΟΑΕΔ: Προπληρωμή επιδομάτων Ανεργίας και «Δώρων» λόγω εορτής Πάσχα έτους 2018
• Πάνω από 21.000 νοικοκυριά έκαναν εγγραφή τις τρεις πρώτες ημέρες στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
• Συμβολαιογράφοι: Ενημέρωση για τους αναρτηθέντες έως 21/03 πλειστηριασμούς
• Πρόσκληση από το 1o Περιφερειακό Τμήμα ΟΕΕ Θράκης για ημερίδα σχετικά με τον «εξωδικαστικό μηχανισμό - ρύθμιση οφειλών»
• ΟΑΕΕ: Ανάρτηση ρυθμίσεων ν. 4152/2013 και ν. 4321/2015 στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου»
• ΕΓΔΙΧ: Επισήμανση για τη ρύθμιση οφειλών των ασφαλισμένων τ.ΕΤΑΑ
• ΟΕΕ: Οκτώ προτάσεις για τον έλεγχο των Ανωνύμων Εταιρειών
• Εισηγήσεις σεμιναρίου: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για Ελεύθερους Επαγγελματίες» (21.3.2018)
• «Επί της ουσίας» - Δείτε μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή με τη συζήτηση για τα άρθρα 71Β και 71Γ του Κ.Φ.Ε. και τις σημαντικές επισημάνσεις για τα αφορολόγητα αποθεματικά
• Την Τετάρτη 28/03 η πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
• Εγχειρίδιο επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (Μάρτιος 2018)
• Αυξήθηκαν κατά 766 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Ιανουάριο
• Φορολόγηση ψηφιακής οικονομίας: Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για να διασφαλιστεί η δίκαιη φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ
• Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2020
• ΠΟΜΙΔΑ: «Τέσσερις ευκαιρίες και πέντε προτάσεις για την κτηματαγορά, την οικοδομή και την κοινωνία»
• Εκπόνηση και αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων
• Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας 2018
• Σ. Φάμελλος: «Τα ελληνικά δάση περιέχουν βιοποικιλότητα, ζωή, πλούσιους πόρους και εργασία»
• «Η ΕΣΕΕ παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο των Μικρομεσαίων»
• Το μετέωρο βήμα του λογιστή…
• Η αρχή «ne bis in idem» μπορεί να περιορισθεί χάριν της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των χρηματοπιστωτικών αγορών της
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 389/2018
Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Αυτεπάγγελτος έλεγχος διοικητικής πράξεως - Παράβαση δεδικασμένου - Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Αυτεπάγγελτος έλεγχος διοικητικής πράξεως - Παράβαση δεδικασμένου
ΣτΕ 287/2018
Διασφάλιση συμφερόντων δημοσίου και παραγραφή - Η εξουσία του Δημοσίου για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και για την επιβολή στον παραβάτη των αναλογούντων φόρων ή/και σχετικών κυρώσεων, όπως προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ., παύει με την παρέλευση της οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας παραγραφής, η οποία αποτελεί θεσμό του ουσιαστικού δικαίου - Διασφάλιση συμφερόντων δημοσίου και παραγραφή - Η εξουσία του Δημοσίου για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και για την επιβολή στον παραβάτη των αναλογούντων φόρων ή/και σχετικών κυρώσεων, όπως προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ., παύει με την παρέλευση της οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας παραγραφής, η οποία αποτελεί θεσμό του ουσιαστικού δικαίου
Άρθρα
Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών. - Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1898 ΕΞ 28.9.2017
Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες - Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες
ΠΟΛ.1043/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/ 8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/ 8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: Φ.30222/57780/Δ15.960/2018
Εφάπαξ παροχή εμμίσθων δικηγόρων ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ - Εφάπαξ παροχή εμμίσθων δικηγόρων ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ
Yποθέσεις C-596/16 και C-597/16
Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική κύρωση και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά – Ισχύς του δεδικασμένου αμετάκλητης αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου επί της διοικητικής διαδικασίας – Αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με την οποία παύουν οι διώξεις για πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες – Αποτελεσματικότητα των κυρώσεων – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 50 – Αρχή ne bis in idem – Ποινικός χαρακτήρας της διοικητικής κυρώσεως - Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική κύρωση και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά – Ισχύς του δεδικασμένου αμετάκλητης αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου επί της διοικητικής διαδικασίας – Αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με την οποία παύουν οι διώξεις για πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες – Αποτελεσματικότητα των κυρώσεων – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 50 – Αρχή ne bis in idem – Ποινικός χαρακτήρας της διοικητικής κυρώσεως
Υπόθεση C-537/16
Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική κύρωση και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 50 – Αρχή ne bis in idem – Ποινικός χαρακτήρας της διοικητικής κυρώσεως – Ύπαρξη μίας και της αυτής παραβάσεως - Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική κύρωση και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 50 – Αρχή ne bis in idem – Ποινικός χαρακτήρας της διοικητικής κυρώσεως – Ύπαρξη μίας και της αυτής παραβάσεως
Υπόθεση C-524/15
Μη καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ – Κυρώσεις – Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική κύρωση και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αρχή ne bis in idem - Μη καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ – Κυρώσεις – Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική κύρωση και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αρχή ne bis in idem
Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 303/4/2018
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στο χώρο των «μηχανημάτων» ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 377, του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) - Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στο χώρο των «μηχανημάτων» ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 377, του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5)
Αριθμ. πρωτ.: 32732/2018
Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019 - 2021 - Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019 - 2021
Αριθμ. πρωτ.: 2/24357/0004/2018
Τροποποίηση της αριθ. 2/15199/0004/8.3.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α`43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ) - Τροποποίηση της αριθ. 2/15199/0004/8.3.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α`43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ)
ΕΟΠΥΥ αριθμ. πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/1/οικ. 11574/2018
Σχετικά με τις άδειες-βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγου - Σχετικά με τις άδειες-βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγου
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/2018
Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών - Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 5688/2018
Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 - Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
Αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/2018
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/ 25-10-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3870 Β’/3-11-2017) και επέκταση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα - Τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/ 25-10-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3870 Β’/3-11-2017) και επέκταση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 2/809/2018
Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 30η Μαρτίου και την 2α Απριλίου 2018 - Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 30η Μαρτίου και την 2α Απριλίου 2018
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Άρθρα - Το ζήτημα της μεταβίβασης από φυσικά πρόσωπα μη εισηγμένων τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά
Άρθρα - Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Ξενοδοχεία και Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Άρθρα - Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Πως αμείβεται η εργασία κατά την ημέρα αυτή
Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα φορολογικού έτους 2017
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES
Άρθρα - Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους
Άρθρα - (Upd) Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρα - Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
Άρθρα - Είναι τελικά εργαλείο εξυγίανσης ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών;
Άρθρα - Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
Οδηγίες χρήσης - Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας Ν. 27/1975 (Φεβρουάριος 2018)
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - Γ.Ε.ΜΗ. - Ποιοι θεωρούνται έμποροι - Υποχρεωτική και δυνητική εγγραφή - Ανάλυση, νομολογία, παραδείγματα
Άρθρα - Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων: Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων - Πρακτικά παραδείγματα
Άρθρα - Εξωδικαστικός: Προβλήματα - εμπόδια στην εφαρμογή του
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©