VIEW ONLINE arrow1
20 - 03 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Είναι ολοφάνερο πως μέσα σ’ ένα οποιοδήποτε κυβερνητικό σύστημα είναι αδύνατο οι πολίτες του να εκτιμούν τα πλούτη και ταυτόχρονα να ασκούν την εγκράτεια, μας πως είναι μια αναγκαιότητα το να θυσιάζουν το ένα απ’ αυτά τα δύο πράγματα στο άλλο.»
Πλάτων
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΕΛΤΕ: Η έρευνα του IFIAR για το 2017
• Το briefing της ημέρας - Απασχόληση συνταξιούχων, οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» κ.ά. (19.03.2018)
• Στην 3η θέση η Ελλάδα με τον υψηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα
• Ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης κατά της ταμειακής βεβαίωσης μη επιδοθεισών πράξεων από Έλεγχο Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (ΕΔΚ) ή καταλογιστικών πράξεων εν γένει με εκκρεμή ένσταση στην ΤΔΕ
• Απασχόληση συνταξιούχων: Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 20 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016
• Οι Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας - Τα μη συνεργαζόμενα κράτη κ.ά.
• Εγγραφή ανέργων που δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία στα μητρώα του ΟΑΕΔ
Άλλες ειδήσεις
• WiFi4EU: Ξεκινούν οι εγγραφές για την ενωσιακή χρηματοδότηση των σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους
• ΥΠΕΝ: Ομαλά εξελίσσεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ` οίκον ΙΙ»
• ΠΟΜΙΔΑ: «Τα συνήθη υποζύγια θα την πληρώσουν και πάλι στον ΕΝΦΙΑ»
• Μικρή μείωση των ανέργων στον ΟΑΕΔ το μήνα Φεβρουάριο
• ΕΦΚ καυσίμων και χρόνος έναρξης της πενταετούς παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου για εξαγωγικές επιχειρήσεις
• ΙΟΒΕ: «Η χρηματοδότηση μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας»
• Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την έναρξη της Διαδικασίας Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2018
• «Εξοικονομώ κατ` οίκον»: Αναβολή και δοκιμαστική περίοδος για το πληροφοριακό σύστημα η κατάλληλη λύση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
• Προστασία ναυτικών και ομαδικές απολύσεις: Αλλαγές στη νομοθεσία με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή
• Πλεόνασμα 843 εκατ. ευρώ στο ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης για το πρώτο δίμηνο του έτους
• ΕΓΔΙΧ - «Εξωδικαστικός μηχανισμός»: Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε για τα μέλη του ΟΕΕ
• Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους Ήλιδας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
• ΓΣΕΕ: Σημαντικές μειώσεις μισθών στην ΕΕ την περίοδο 2010-2017
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 282/2018
Σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων παραγραφής για τις υποθέσεις ΦΠΑ - Σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων παραγραφής για τις υποθέσεις ΦΠΑ
Άρθρα
Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Πως αμείβεται η εργασία κατά την ημέρα αυτή - Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Πως αμείβεται η εργασία κατά την ημέρα αυτή
Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/2018
Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος - Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-482/16
Ημερομηνία αναφοράς για τη μισθολογική προαγωγή – Εισάγουσα δυσμενή διάκριση νομοθεσία κράτους μέλους που αποκλείει την προσμέτρηση, για τον καθορισμό των αποδοχών, περιόδων απασχολήσεως που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας – Κατάργηση των διατάξεων που αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχειρίσεως - Ημερομηνία αναφοράς για τη μισθολογική προαγωγή – Εισάγουσα δυσμενή διάκριση νομοθεσία κράτους μέλους που αποκλείει την προσμέτρηση, για τον καθορισμό των αποδοχών, περιόδων απασχολήσεως που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας – Κατάργηση των διατάξεων που αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχειρίσεως
ΟΑΕΔ αριθμ. απόφ. 553/15/2018
Τροποποίηση της 3701/55/22-11-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄) και αφορά στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ - Τροποποίηση της 3701/55/22-11-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄) και αφορά στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ
Αριθμ. 28876/ΕΥΣΣΑ498/2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Αριθμ. 656/37132/2018
Αντικατάσταση του άρθρου 6 της με αριθ. 2062/ 132509/2016 (Β’ 3938) απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους - Αντικατάσταση του άρθρου 6 της με αριθ. 2062/ 132509/2016 (Β’ 3938) απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους
Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.2./27/οικ.10178/2018
Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017 - Προσωρινή αναστολή διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού
Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ30316/54142/2000/2018
Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) - Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
Κ.Υ.Α. αριθμ. 172574/222/2018
Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ` οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» - Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ` οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»
Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ36/04/110/2018
Αντιμετώπιση περιπτώσεων ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της ταμειακής βεβαίωσης μη επιδοθεισών πράξεων από Έλεγχο Δηλωθέντων - Καταβληθέντων (ΕΔΚ) ή καταλογιστικών πράξεων εν γένει με εκκρεμή ένσταση στην ΤΔΕ - Αντιμετώπιση περιπτώσεων ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της ταμειακής βεβαίωσης μη επιδοθεισών πράξεων από Έλεγχο Δηλωθέντων - Καταβληθέντων (ΕΔΚ) ή καταλογιστικών πράξεων εν γένει με εκκρεμή ένσταση στην ΤΔΕ
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» - «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις»
ΟΑΕΔ αριθμ. απόφ. 98/02/2018
Τροποποίηση της με αριθμό 1553/35/30-5-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2379/ Β΄/12-7-2017) στα πλαίσια του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.» - Τροποποίηση της με αριθμό 1553/35/30-5-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2379/ Β΄/12-7-2017) στα πλαίσια του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.»
ΕΕΤΤ αριθμ. 843/2/2018
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ - Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 46/2018
Χρόνος έναρξης της πενταετούς παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, που προέρχονται από την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων, που χρησιμοποιήθηκαν από εξαγωγικές επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων τους, σύμφωνα με το ν. 2861/1954 - Χρόνος έναρξης της πενταετούς παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, που προέρχονται από την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων, που χρησιμοποιήθηκαν από εξαγωγικές επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων τους, σύμφωνα με το ν. 2861/1954
Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ11/Β/3914/1675/2018
Καθορισμός ποσών για αίτημα απαγόρευσης απογείωσης αεροσκάφους από τους δικαιούχους - Καθορισμός ποσών για αίτημα απαγόρευσης απογείωσης αεροσκάφους από τους δικαιούχους
ΠΟΛ.1053/2018
Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών - Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
Αριθμ. πρωτ.:. 2/24906/ΔΑΔΓΚ/2018
Παρακολούθηση εκτέλεσης προγράμματος επισκόπησης δαπανών οικονομικού έτους 2018 - Παρακολούθηση εκτέλεσης προγράμματος επισκόπησης δαπανών οικονομικού έτους 2018
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Ξενοδοχεία και Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Άρθρα - Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Πως αμείβεται η εργασία κατά την ημέρα αυτή
Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα φορολογικού έτους 2017
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES
Άρθρα - Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους
Άρθρα - (Upd) Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρα - Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
Άρθρα - Είναι τελικά εργαλείο εξυγίανσης ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών;
Άρθρα - Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
Οδηγίες χρήσης - Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας Ν. 27/1975 (Φεβρουάριος 2018)
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - Γ.Ε.ΜΗ. - Ποιοι θεωρούνται έμποροι - Υποχρεωτική και δυνητική εγγραφή - Ανάλυση, νομολογία, παραδείγματα
Άρθρα - Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων: Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων - Πρακτικά παραδείγματα
Άρθρα - Εξωδικαστικός: Προβλήματα - εμπόδια στην εφαρμογή του
Άρθρα - Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - εξωτερικού. Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές
Μισθωτήρια ακινήτων - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©