VIEW ONLINE arrow1
23 - 02 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Τίποτε δεν αλλάζει τη γνώμη σου για ένα φίλο, όσο η επιτυχία, η δική του ή η δική σου.
Franklin P. Jones
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4520/2018 για τον ΟΠΕΚΑ - Κωδικοποίηση νομοθεσίας Taxheaven
• Επιτρέπεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων
• Η σύμβαση δανείου που συνάπτεται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπής ΑΕ και αλλοδαπής ΑΕ δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον από τη σύμβαση δεν προκύπτουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα - ΣΟΛ ΑΕ
Άλλες ειδήσεις
• Την Τετάρτη 28/02 η πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
• ΠΟΟΕΕ Ελλάδας: Αίτημα παράτασης στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
• Νέα αποχή από τους υποθηκοφύλακες και προσφυγή στη Δικαιοσύνη
• ΠΦΣ: «Θα προσβάλλουμε στο ΣτΕ το ΠΔ για το ιδιοκτησιακό»
• Τροπολογίες του Υπουργείου Εσωτερικών στο Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Λοιπές Διατάξεις»
• Συνάντηση κ. Α. Χαρίτση με πρόεδρους Επιμελητηρίων των νομών Πελοποννήσου και Εύβοιας για τα δάνεια των πυρόπληκτων
• Θ. Φωτίου: «Θα μετεγκαταστήσουμε τους ανθρώπους που ζουν σε εξαθλίωση πολύ γρήγορα»
• Υπ. Οικονομικών: «Νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, κατά δύο βαθμίδες (σε Β3 από Caa2) με θετικό outlook από τον οίκο Moody`s»
• Πρόσκληση για το Πρόγραμμα «Στέγη και εργασία για τους άστεγους»
• Δίκτυο Συνεργασίας και Παρέμβασης Λογιστών-Φοροτεχνικών: «Κάλεσμα στην Τακτική ΓΣ της ΕΦΕΕΑ»
• Κοινή παρέμβαση ΟΕΕ, ΔΣΑ και ΤΕΕ για την επίλυση των προβλημάτων των μελών τους στις συναλλαγές τους με τον ΕΦΚΑ
• Πρόστιμο 5 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και ποινή ύψους 3,28 εκ. ανά εξάμηνο για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2469 ΕΞ 13.2.2018
Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. - Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2548 ΕΞ 13.2.2018
Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης εμπορευμάτων με αντικαταβολή - Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης εμπορευμάτων με αντικαταβολή

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 167/2018
Επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος - Πότε υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για την επιστροφή ΦΠΑ. - Επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος - Πότε υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για την επιστροφή ΦΠΑ.
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 12/2018
Αποζημίωση δικηγόρου με έμμισθη εντολή - Αποζημίωση δικηγόρου με έμμισθη εντολή
Υπόθεση C-103/16
Απαγόρευση απολύσεως εργαζομένης από την αρχή της εγκυμοσύνης της ως το τέλος της άδειας μητρότητας – Πεδίο εφαρμογής – Εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάσταση της συγκεκριμένης εργαζομένης – Οδηγία 98/59/ΕΚ – Ομαδικές απολύσεις – Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Λόγοι που δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργαζομένων – Απόλυση εγκύου εργαζομένης στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων – Αιτιολόγηση της απολύσεως – Κατά προτεραιότητα διατήρηση της θέσεως της εργαζομένης – Κατά προτεραιότητα τοποθέτηση σε άλλη θέση εργασίας - Απαγόρευση απολύσεως εργαζομένης από την αρχή της εγκυμοσύνης της ως το τέλος της άδειας μητρότητας – Πεδίο εφαρμογής – Εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάσταση της συγκεκριμένης εργαζομένης – Οδηγία 98/59/ΕΚ – Ομαδικές απολύσεις – Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Λόγοι που δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργαζομένων – Απόλυση εγκύου εργαζομένης στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων – Αιτιολόγηση της απολύσεως – Κατά προτεραιότητα διατήρηση της θέσεως της εργαζομένης – Κατά προτεραιότητα τοποθέτηση σε άλλη θέση εργασίας
ΟΠΕΚΕΠΕ αριθμ. πρωτ.: 19441/2018
Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης - Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 18/809/2018
Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 - Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018
Ε.Ε. ΤτΕ αριθμ. πράξης 132/2018
Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2018 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2017 - Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2018 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2017
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2376 ΕΞ 13.2.2018
Αγοραπωλησία εισιτηρίων - Αγοραπωλησία εισιτηρίων
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 2/808/2018
Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο - Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο
Αριθμ. 166656/410/2018
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 - Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981
Σεμινάρια
24
February
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
24
February
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Οι οικονομικές πτυχές του Εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
24
February
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Φορολογία Εισοδήματος Επιχειρήσεων (Aτομικών, Προσωπικών, Νομικών Προσώπων)
Εισηγητές : Βούλγαρης Σπυρος
24
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
24
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
24
February
 
Ε.Φ.Ε.Ε.Α.-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εισηγητές : Μπούρλος Δημήτρης
26
February
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Οι Οικονομικές πτυχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
26
February
 
iBcl - IT Security - Αθήνα
Εισηγητές : Βάβουλας Γεώργιος
26
February
 
ALTIUM TRAINING: ACCA (F2 - Management Accounting)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
26
February
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: DIGITAL-SOCIAL MEDIA MARKETING
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
26
February
 
ALTIUM TRAINING: Level 6 Diploma in Accounting & Finance (Management Accounting and Financing Needs)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
26
February
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
26
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
26
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
26
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
Άρθρα - «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οδηγίες χρήσης - Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας Ν. 27/1975 (Φεβρουάριος 2018)
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - Γ.Ε.ΜΗ. - Ποιοι θεωρούνται έμποροι - Υποχρεωτική και δυνητική εγγραφή - Ανάλυση, νομολογία, παραδείγματα
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
Άρθρα - Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων: Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων - Πρακτικά παραδείγματα
Άρθρα - Εξωδικαστικός: Προβλήματα - εμπόδια στην εφαρμογή του
Άρθρα - Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - εξωτερικού. Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές
Μισθωτήρια ακινήτων - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Άρθρα - Πάγια και αποσβέσεις (Λογιστική και φορολογική βάση - Ομοιότητες και διαφορές) - Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής)
Άρθρα - Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Λειτουργική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 – Επικαιροποιημένο μέχρι 4/4/2017 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Δέκα σημεία προσοχής στα αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων
Άρθρα - Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων
Άρθρα - Υποβολή αδειών 2017 - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας - Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου
Άρθρα - Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή στην περίπτωση μίσθωσης πάγιου εξοπλισμού «χρηματοοικονομική μίσθωση», με τη μέθοδο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
Άρθρα - Οι μεταβολές στο ασφαλιστικό για το 2018-2019 και οι συνολικές επιβαρύνσεις στο εισόδημα των ελ. επαγγελματιών από φόρους και εισφορές
Άρθρα - Ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ) και στις αποδείξεις δαπάνης
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
img

Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ - Γεώργιος Στ. Αληφαντής - Έκδοση 7η, 2018

Περισσότερα...

img

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - Αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων στην Πράξη» - Σελ. 464 (Κυκλοφορεί από 16/03/18)

Περισσότερα...

img

«Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική» του Κωνσταντίνου Λαναρά - Έκδοση 2018-Σελ. VIII + 744

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©