VIEW ONLINE arrow1
2 - 02 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Όταν εκπληρώνω τα καθήκοντα που έχω προς τον εαυτό μου, νοιώθω μια απέραντη ευχαρίστηση.
Όσκαρ Ουάιλντ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Χωρίς παροχή σε είδος - υπό προϋποθέσεις - τα κοινόχρηστα οχήματα επιχειρήσεων
• Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising)
• Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οι περιφερειακοί συνδυασμοί του άρθρου 121 του ν. 3852/2010, μετά το νέο ΚΦΕ
• Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ για ελ. επαγγελματίες: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
• Αναλυτικά οι διατάξεις για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς του Δημοσίου
• Δυνατότητα επανεξέτασης υπόθεσης συνταξιοδότησης σε περίπτωση ευνοϊκότερης μεταβολής της νομοθεσίας για τον ασφαλισμένο
• Ένα τρις χάνει η ΕΕ από τη φοροδιαφυγή. Το ΕΚ κατηγορεί τους Υπ. Οικονομικών της ΕΕ για παρεμπόδιση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
• Ε9 - Τα «Ειδικά Kτίρια»
Άλλες ειδήσεις
• Δυνητικοί Δικαιούχοι και βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων της πρώτης περιόδου για την «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β` κύκλος»
• ΥΠΕΝ: Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
• Χρηματοδότηση 7 εκατ. ευρώ για αναπτυξιακά έργα στο Δήμο Θεσσαλονίκης από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
• Συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ για την Ενιαία Δράση: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
• Επιστροφή παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου
• Β. Αποστόλου: «Προχωράμε στη δημιουργία Ταμείου χρηματοδότησης και στήριξης των επενδύσεων του αγροτικού τομέα»
• Άλλες 2.343 υποθέσεις μεταφέρονται από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ
• Διαδικτυακές αγορές χωρίς «γεωγραφικούς αποκλεισμούς»
• Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό και την περιουσία του ΤΜΕΔΕ
• Μνημόνιο Συνεργασίας ΑΑΔΕ – ΓΓ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Λειτουργική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Λειτουργική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/2018
Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β` 1403) όπως ισχύει - Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β` 1403) όπως ισχύει
ΠΟΛ.1017/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α`5/17.1.2018) και συναφή θέματα - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α`5/17.1.2018) και συναφή θέματα
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 2018
Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising) - Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-305/16
Βάση επιβολής του φόρου – Άρθρο 17 – Δικαίωμα εκπτώσεως – Άρθρο 27 – Ειδικά μέτρα παρέκκλισης – Απόφαση 89/534/ΕΟΚ – Σύστημα εμπορίας που βασίζεται στην παράδοση αγαθών μέσω προσώπων που δεν υπόκεινται στον φόρο – Φορολόγηση της κανονικής αξίας του αγαθού κατά το τελευταίο στάδιο της εμπορίας – Συνεκτίμηση των δαπανών που βαρύνουν τα εν λόγω πρόσωπα - Βάση επιβολής του φόρου – Άρθρο 17 – Δικαίωμα εκπτώσεως – Άρθρο 27 – Ειδικά μέτρα παρέκκλισης – Απόφαση 89/534/ΕΟΚ – Σύστημα εμπορίας που βασίζεται στην παράδοση αγαθών μέσω προσώπων που δεν υπόκεινται στον φόρο – Φορολόγηση της κανονικής αξίας του αγαθού κατά το τελευταίο στάδιο της εμπορίας – Συνεκτίμηση των δαπανών που βαρύνουν τα εν λόγω πρόσωπα
Αριθμ. πρωτ.: 6652/2017
Το γνωμοδοτικό έργο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Το γνωμοδοτικό έργο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
ΕΦΚΑ αριθ. πρωτ.: 165569/2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. του ισχύοντος μέχρι 31.12.2017 «Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας» - Παράταση προθεσμίας υποβολής στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. του ισχύοντος μέχρι 31.12.2017 «Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας»
ΚΥΑ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472/2018
Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» - Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»
Αριθμ. 271/15981/2018
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018
Αριθμ. 163/13692/2018
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου - Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
ΕΦΚΑ αριθ. πρωτ.: Σ93/1/169196/2018
Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων - Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1017482 ΕΞ 2018
Οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.3852/2010 δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - Οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.3852/2010 δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Αριθμ. πρωτ.: 00788/2018
Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
2oς 2018
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,2203
0,8857
7,4469
9,8425
25,4470
308,7700
4,1713
1,9558
4,6571
7,4266
Περισσότερα
img

Οδηγός εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων - Εκδόσεις PIM 2017

Περισσότερα...

img

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως βάσει των Ε.Λ.Π. - Έκδοση 14η, Διπλογραφία, 2018 - Γεώργιου Στ. Αληφαντή

Περισσότερα...

img

Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ - Γεώργιος Στ. Αληφαντής - Έκδοση 7η, 2018

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©