VIEW ONLINE arrow1
25 - 01 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν είχα καταλάβει από πριν την έννοια του χρόνου, θα είχα γίνει ωρολογοποιός.
Αινστάιν, Άλμπερτ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των τριών Ομοσπονδιών του Υπουργείου Οικονομικών-Α.Α.Δ.Ε. στις 25/01
• ΠΟΦΕΕ: Ενημέρωση για παράταση του εντύπου Ε11
• ΠΟΛ.1012/2018 - Μείωση προστίμων και πρόσθετων φόρων με τις πρόσφατες αλλαγές του ΚΦΔ
• Το briefing της ημέρας - Πρόστιμα μη έκδοσης αποδείξεων, αλλαγές στο ΦΠΑ, Ε11 κ.ά. (24.01.2018)
• ΕΛΤΕ: Διενέργεια ποιοτικών ελέγχων έτους 2018
• Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από φορέα
Άλλες ειδήσεις
• Ενεργειακά προϊόντα Τελωνειακού Κώδικα - Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η ιδιοκατανάλωση, η βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ στα προϊόντα των παραγράφων 4-6 του άρθρου 73
• Χρηματοδότηση έργων διαχείρισης αποβλήτων σε 10 περιοχές της χώρας
• Γνώμη της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) για τη χρήση καινοτόμων λύσεων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα για σκοπούς Know Your Customer (KYC)
• ΟΑΕΔ: Ενημέρωση οικιστών για το ακατάσχετο των Εργατικών Κατοικιών
• Τέθηκε σε λειτουργία το «Μητρώο Πολιτών»
• Παράταση τριών μηνών στην προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες η προθεσμία αυτή λήγει εντός του έτους 2018
• Σημαντικό βήμα προόδου στη διεθνή φορολογική συνεργασία, καθώς νέες χώρες υπογράφουν συμφωνία ορόσημο για την ενίσχυση των διακρατικών συμφωνιών φορολόγησης
• Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1.941 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017 στον Κρατικό Προϋπολογισμό
• Ομιλία κ. Γ. Πιτσιλή στον ΟΟΣΑ - 757 εκατομμύρια ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων
• Ο Χρήστος Μελάς στην ΕΡΤ για τους κατοίκους εξωτερικού
• Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με επερχόμενους κανόνες προστασίας των δεδομένων (GDPR)
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1153115 ΕΞ 2017
Μεταβίβαση ακινήτων για την εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου - Μεταβίβαση ακινήτων για την εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου
ΠΟΛ.1012/2018
Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων - Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-676/16
Πρόληψη της χρησιμοποιήσεως του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Οδηγία 2005/60/ΕΚ – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 3, στοιχείο γʹ, και άρθρο 3, σημείο 7, στοιχείο αʹ – Εταιρικός σκοπός επιχειρήσεως συνιστάμενος στην πώληση εμπορικών εταιριών που έχουν καταχωρισθεί στο Εμπορικό Μητρώο και συστάθηκαν με μοναδικό σκοπό την πώλησή τους – Πώληση που πραγματοποιείται με μεταβίβαση της συμμετοχής της επιχειρήσεως στην προσυσταθείσα εταιρία - Πρόληψη της χρησιμοποιήσεως του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Οδηγία 2005/60/ΕΚ – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 3, στοιχείο γʹ, και άρθρο 3, σημείο 7, στοιχείο αʹ – Εταιρικός σκοπός επιχειρήσεως συνιστάμενος στην πώληση εμπορικών εταιριών που έχουν καταχωρισθεί στο Εμπορικό Μητρώο και συστάθηκαν με μοναδικό σκοπό την πώλησή τους – Πώληση που πραγματοποιείται με μεταβίβαση της συμμετοχής της επιχειρήσεως στην προσυσταθείσα εταιρία
Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1009468 ΕΞ 2018
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2018 - Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2018
26
Jan
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
περισσότερα
27
Jan
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Σεμινάρια
26
January
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Auditing & Internal Review - Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
26
January
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
26
January
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS) - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
26
January
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Management Accounting and Costing (MAC) Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
26
January
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πρακτικό Γραφείο Εργατικών Θεμάτων και Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
26
January
 
Epsilon Net Training Ξάνθη: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
26
January
 
ΜΟΝΙΜΕΣ Εγκαταστάσεις ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ εταιριών στην Ελλάδα – Λογιστική Φορολογική αντιμετώπιση και Ειδικά θέματα • (νέο!)
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
26
January
 
ΜΟΝΙΜΕΣ Εγκαταστάσεις ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ εταιριών στην Ελλάδα – Λογιστική Φορολογική αντιμετώπιση και Ειδικά θέματα
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
26
January
 
Επίκαιρα Θέματα Φ.Π.Α.
Εισηγητές : Καρύδα Αικατερίνη
27
January
 
Εργατικά - Μηχανογράφηση Εργατικών (Πρόγραμμα 100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών_Τμήμα Σαββατοκύριακου_
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
27
January
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ GENERAL ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)_Τμήμα Σαββατοκύριακου_-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
27
January
 
ALTIUM TRAINING: Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ) απο το ICAEW
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
27
January
 
ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
27
January
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Τμήμα Σαββατοκύριακου-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
27
January
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
img

Οδηγός εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων - Εκδόσεις PIM 2017

Περισσότερα...

img

«Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή» - Εκδόσεις 3η 2017 Νομική Βιβλιοθήκη - Σελ.: 536

Περισσότερα...

img

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως βάσει των Ε.Λ.Π. - Έκδοση 14η, Διπλογραφία, 2018 - Γεώργιου Στ. Αληφαντή

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©