VIEW ONLINE arrow1
23 - 01 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν δεν είχαμε ελαττώματα, δεν θα αισθανόμασταν τόση ευχαρίστηση να τα παρατηρούμε στους άλλους.
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, καταχώρησης, επικαιροποίησης ή μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας των ασφαλισμένων και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN
• Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από πλημμύρες σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στον Δήμο Σύμης και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων)
• Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σε περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ωρωπού
• Προσωρινή σύνταξη με ηλεκτρονική αίτηση - Εφαρμογή των νέων διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017
• Από αύριο, 23/01, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018
• Ενιαία παροχή, που αποτελείται από δύο διακριτά στοιχεία, εκ των οποίων το ένα είναι κύριο και το άλλο παρεπόμενο και τα οποία, αν προσφέρονταν χωριστά, θα υπάγονταν σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ, φορολογούνται με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει για την ενιαία αυτή παροχή ο οποίος καθορίζεται βάσει του κύριου στοιχείου
• Για επισφαλή απαίτηση που δημιουργήθηκε από χορήγηση δανείου σε τρίτο, δεν παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού εκπιπτόμενης φορολογικά πρόβλεψης - ΣΟΛ ΑΕ
Άλλες ειδήσεις
• Νόμος 4513/2018 - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου
• Οι προκηρύξεις που έρχονται στον αγροτικό τομέα την επόμενη περίοδο
• Ανακοίνωση ΕΦΕΕΘ για την απώλεια του συναδέλφου Βασίλη Παπαδόπουλου
• Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της συνοχής από τα οποία αντλεί πόρους το ΕΣΠΑ
• ΟΑΕΕ: Ανάρτηση ρυθμίσεων ν. 4152/2013 και ν. 4321/2015 στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου»
• Eurogroup: Πράσινο φως για τη δόση 6,7 δισ - «Συνεχίστε την απρόσκοπτη ροή των πλειστηριασμών» (Video)
• Η Ρουμανία θα εφαρμόσει πρόγραμμα split payment για την είσπραξη του ΦΠΑ
• Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας-Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης»
• Έκθεση: Τα εμπορικά συστήματα της ΕΕ προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα
• Την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου η πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
• «Εγκαίνια Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου»
• Αίτημα ΠΟΦΕΕ για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• Εκτός λειτουργίας το Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης και Ιθαγένειας έως και την Παρασκευή 26/01
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2018
Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017 - Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ - Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2017 ΕΞ 24.10.2017
Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos - Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/63
της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ` εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων - της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ` εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων
Yπόθεση C-463/16
Ενιαία παροχή που αποτελείται από δύο διακριτά στοιχεία – Επιλεκτική εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ένα εκ των δύο στοιχείων – Τουριστική επίσκεψη “World of Ajax” – Επίσκεψη του μουσείου της AFC Ajax - Ενιαία παροχή που αποτελείται από δύο διακριτά στοιχεία – Επιλεκτική εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ένα εκ των δύο στοιχείων – Τουριστική επίσκεψη “World of Ajax” – Επίσκεψη του μουσείου της AFC Ajax
ΟΑΕΔ αριθμ. πρωτ.: 4426/2018
Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2018 προς εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018» - Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2018 προς εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018»
Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2055 ΕΞ 24.10.2017
Ζημιές εις νέον - Ζημιές εις νέον
Αριθμ. πρωτ.: Φ15/οικ.7184/110/2018
Εγκύκλιος για την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων - Αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1010197 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ2017/21.12.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.» - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ2017/21.12.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.»
Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./31/114533/2018
Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από: α) τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017 και της 26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και γ) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) - Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από: α) τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017 και της 26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και γ) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων)
Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./30/114444/2018
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 1ης, 2ης και 3ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής - Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 1ης, 2ης και 3ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Σεμινάρια
24
January
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, 2018 | Φέτος Είναι η Χρονιά Μου στο Digital Marketing
Εισηγητές : Φωτιτζίδης Αποστόλης
24
January
 
OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS S.A Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
24
January
 
ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
24
January
 
Λ.Σ.Α.: Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές με επιχειρήσεις κρατών μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.
Εισηγητές : Ρουσάκη Αννα
24
January
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΜΕ ΧΡΗΣΗ EXCEL ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤ0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
25
January
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: KEY ACCOUNT MANAGEMENT
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
25
January
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Ν 4387/2016
Εισηγητές : Λιάζος Παλαιολόγος
25
January
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πρόγραμμα τακτικού Φορολογικού Ελέγχου επιχειρήσεων, με διπλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη από 01/01/2014
Εισηγητές : Ερκέκογλου Ελευθέριος
25
January
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. TRANSFER PRICING ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
25
January
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ MICROSOFT EXCEL 2010 – 80 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
25
January
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
25
January
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Εισηγητές : Κορομηλάς Γεώργιος
26
January
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Auditing & Internal Review - Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
26
January
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
26
January
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS) - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©