Taxheaven - Daily Newsletter
VIEW ONLINE arrow1
5 - 01 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Κάθε επαναστατική εξέλιξη φαίνεται ότι προκαλεί τρεις φάσεις αντιδράσεων: 1) "είναι τελείως αδύνατον", 2) "είναι δυνατό αλλά δεν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε", 3) "το είχα πει εξαρχής ότι ήταν καλή ιδέα".
Arthur Clarke
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Έναρξη ισχύος νέων κανόνων για την αποτροπή της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
• Α. Πετρόπουλος: «Από τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 120 δόσεων»
• Λογιστικός και φορολογικός Καζαμίας 2018
• Η κατάσταση ενδοομιλικών συναλλαγών δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΦΔ
Άλλες ειδήσεις
• Στο 1,4% αναμένεται ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ τον Δεκέμβριο 2017
• ΒΕΑ: Αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»
• ΣΕΒ: «Ναι στην κυκλική οικονομία (όχι στην ανακύκλωση εσφαλμένων πολιτικών)!»
• 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2015
• Πρόγραμμα επιδότησης νέων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών ανακοίνωσε η Θεανώ Φωτίου
• ΕΛΤΕ: Μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9
• ΕΣΕΕ: «Εκκίνηση των φετινών χειμερινών εκπτώσεων με προσδοκίες για συνέχιση της βελτιωμένης κίνησης και του τζίρου στο εμπόριο από τις αρχές του 2018»
• Ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της Διαχείρισης Υδάτων
• Οι παράνομες διασκευές οχημάτων δεν συνιστούν λαθρεμπορία αλλά απλή τελωνειακή παράβαση
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1222/2017
Τροποποίηση συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν - Τροποποίηση συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: 1154/2017
Σχετικά με την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ολυμπιακό χωριό - Σχετικά με την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ολυμπιακό χωριό
Αριθμ. πρωτ.: 3646/2017
Σφοδρές αντιδράσεις για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη - Πώληση 3 λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ - Σφοδρές αντιδράσεις για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη - Πώληση 3 λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ
Αριθμ. πρωτ.: 1087/2017
Σχετικά με το Δημογραφικό - Σχετικά με το Δημογραφικό
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2935
της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους - της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους
Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Γ 1192022 ΕΞ 2017
Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτους 2017 - Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτους 2017
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Η φορολογική κατοικία και η συνήθης διαμονή - Η σημασία τους και η διαφορά τους
Άρθρα - Φιλόδοξο σχέδιο για αυτοματοποιημένη είσπραξη οφειλών από το Δημόσιο
Άρθρα - Εργασία την Κυριακή 17/12/2017 και 24/12/2017
Άρθρα - Φάκελος ενδοομιλικών συναλλαγών: Κριτήριο συγκρισιμότητας και ενδοομιλική τιμολόγηση
Εγχειρίδιο - Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting) - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Άρθρα - Δήλη ημέρα για την καταβολή δώρου Χριστουγέννων - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Ποιες αγροτικές ενισχύσεις παίζουν ρόλο στην υποχρέωση των αγροτών σε τήρηση βιβλίων από 1/1/2018
Άρθρα - Πως αντιμετωπίζονται μέχρι σήμερα από το Δημόσιο τα αιτήματα για εξωδικαστικό συμβιβασμό
Άρθρα - Πάγια και αποσβέσεις (Λογιστική και φορολογική βάση - Ομοιότητες και διαφορές) - Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής)
Εγχειρίδιο - συνηθέστερων ερωτημάτων και αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Νοέμβριος 2017)
Άρθρα - Τι είναι ο «GDPR» και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
Άρθρα - (Upd) Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κατασχέσεις). Ακατάσχετα ποσά, όρια και περιπτώσεις, αναστολή, άρση επιβληθεισών κατασχέσεων, συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Άρθρα - (Upd) Τα βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Ρυθμίσεις στο δημόσιο και τους Φ.Κ.Α., απλοποιημένη διαδικασία, προνόμια, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις, σχετικές διατάξεις, χρήσιμες αναρτήσεις, υποδείγματα, οδηγοί και άλλο βοηθητικό υλικό
Άρθρα - Χορήγηση της άδειας μέχρι 31 Δεκεμβρίου - Κυρώσεις - Βιβλίο αδειών
Άρθρα - Φάκελος ενδοομιλικών συναλλαγών: «Εν αρχή ην……» - Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Arm’s Length Principle)
Άρθρα - Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις (ΣτΕ 2934/2017)
Άρθρα - Ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα φορολογίας την περίοδο 2016-2017
Άρθρα - Ανυπαίτιο κώλυμα
Άρθρα - Επισημάνσεις επί των εκδοθεισών αποφάσεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Άρθρα - Συναλλαγματικές διαφορές (Σ.Δ) - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός - Πίνακας Κ του εντύπου Ε3 και έντυπο Ν
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©