Taxheaven - Daily Newsletter
VIEW ONLINE arrow1
3 - 01 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η υπερβολική λύπη γελάει. Η υπερβολική χαρά κλαίει.
William Blake
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Φορολογική ενημερότητα: Νέο πλαίσιο για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο
• Ενιαιοποίηση προϋποθέσεων καταβολής σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου - Εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4488/2017
• Τα κριτήρια (συνοπτικά) για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού
• Κριτήρια ένταξης των παραγωγών στο κανονικό καθεστώς των αγροτών
• Προβλήματα του νέου ασφαλιστικού, αλλά και της έκπτωσης των εισφορών που πρέπει να λυθούν άμεσα
Άλλες ειδήσεις
• Επιστολή του Διοικητή ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή προς τους εργαζομένους της Αρχής
• Τη βελτίωση της ρύθμισης που προβλέπει την αποπληρωμή οφειλών επιχειρήσεων κι ελεύθερων επαγγελματιών έως 50.000 ευρώ προς την εφορία σε 120 δόσεις ζητεί ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος
• 86 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και τον περιορισμό των διαρροών
• Κάλεσμα ΠΟΛ σε απεργιακή κινητοποίηση
• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενσωμάτωση στην εποπτική της πρακτική των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
• Πότε οι λογιστές, φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ορκωτοί ελεγκτές έχουν υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
• Άνοιξε η εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εκτιμητές των νέων αντικειμενικών αξιών
• Διευκρινίσεις για το ΕΚΑΣ 2018
• Ιστορική εξέλιξη από το 1923 του «φόρου κατοχής» της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Συμπεράσματα
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• Εργαζόμενος με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που εξελέγη σε κοινοβουλευτικό αξίωμα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει, για την άσκηση των πολιτικών καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της θητείας του, την ίδια έκτακτη άδεια με τη χορηγούμενη σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: 141089/2017
Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αναρτούν σε εμφανή θέση με ευκρινή και ευανάγνωστα στοιχεία, πίνακα των προμηθειών που ισχύουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν - Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αναρτούν σε εμφανή θέση με ευκρινή και ευανάγνωστα στοιχεία, πίνακα των προμηθειών που ισχύουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1191051 ΕΞ 2017
Υπόμνηση σχετικά με την υποχρέωση αποστολής αναφορών προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν.3691/2008 - Υπόμνηση σχετικά με την υποχρέωση αποστολής αναφορών προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν.3691/2008

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 290/2017
Αντικατάσταση εκκαθαριστών εταιρείας με δικαστική απόφαση - Αντικατάσταση εκκαθαριστών εταιρείας με δικαστική απόφαση
Αριθμ. Φ30316/54142/Δ15.934/2017
Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2018 - Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2018
Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ. 44542/1850/2017
Εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α` 137) - Ενιαιοποίηση προϋποθέσεων καταβολής σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 2/804/2017
Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων - Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων
Επιτροπή Κεφαιαλαγοράς αριθμ. απόφ. 1/804/2017
Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» - Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
1oς 2018
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1845
0,8832
7,4443
9,9128
25,6740
312,7500
4,2041
1,9558
4,6284
7,5470
Περισσότερα
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©