VIEW ONLINE arrow1
29 - 12 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο νόμος πρέπει να διατυπώνεται έτσι, ώστε η εφαρμογή του να είναι και στην πράξη δυνατή, εφόσον ο νομοθέτης θέλει να τιμωρεί αποτελεσματικά τους λίγους και όχι άσκοπα τους πολλούς απ` τους πολίτες.
Σόλων
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Νέα ποσοστά απομείωσης για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
• Ευνοϊκότερες κυρώσεις για φορολογικές παραβάσεις. - Στο ΦΕΚ η απόφαση με τις λεπτομέρειες
• Πράξεις ή παραλείψεις της ημεδαπής φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) και τη Διαδικασία Συμβουλευτικής Επιτροπής των άρθρων 6 και 7 επ. της κυρωθείσας με το ν. 2216/1994 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας, για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων
• Νέες αντικειμενικές αξίες: Στη Διαύγεια η πρόσκληση για τους ειδικούς εκτιμητές
• Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2017-2018
• Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
• Α.Α.Δ.Ε.: Ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών
• Νικητές φορολοταρίας. Απαραίτητη η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή των ποσών. Αύριο 29 Δεκεμβρίου η πρώτη πίστωση.
Άλλες ειδήσεις
• ΑΑΔΕ - Οδηγός για την ορθή κατάρτιση και έκδοση εγγράφων, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.)»
• Ε.Φ.Κ.Α.: Παράταση πληρωμής Δωροσήμου Γ` Τετραμήνου 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους
• Υπ. Εν.: Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
• Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Σημεία που απαιτούν προσοχή στο θέμα του περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές σακούλες.
• Αικ. Παπανάτσιου: Πιθανή η παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας - νέα ρύθμιση για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ- ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης
• ΕΛΣΤΑΤ: Στοιχεία Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών σε βασικούς τομείς της οικονομίας για το Γ΄ τρίμηνο 2017
• Β.Ε.Α.: Πρόσκληση για συμμετοχή στην ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Επιχειρούμε Έξω»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. Πρωτ.: 139870
Σχετικά με τις αναβαθμίσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού συμβιβασμού και την ένταξη οφειλών του 2017 - Σχετικά με τις αναβαθμίσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού συμβιβασμού και την ένταξη οφειλών του 2017
ΠΟΛ.1215/2017
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1189/14.12.2016 (ΦΕΚ Β` 4076/2016) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1189/14.12.2016 (ΦΕΚ Β` 4076/2016) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».
Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1192277 ΕΞ 2017
Αποστολή του «Οδηγού για την ορθή κατάρτιση και έκδοση εγγράφων, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.)»», έκδοσης Δεκεμβρίου 2017 - Αποστολή του «Οδηγού για την ορθή κατάρτιση και έκδοση εγγράφων, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.)»», έκδοσης Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ.1214/2017
Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις. - Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις.
ΔΕφΚφΔ 1192035 ΕΞ 2017
Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων. - Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.
Αριθμ. 467/138466
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών από περιοχές που κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (EEL352./4.12.2013). - Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών από περιοχές που κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (EEL352./4.12.2013).

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: 133672
Παροιμιώδεις οι καθυστερήσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Παροιμιώδεις οι καθυστερήσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Αρ. Πρωτ.: 76854
Ένταξη και χρηματοδότηση δημιουργίας μονάδων αντιμετώπισης νόσου Alzheimer ή εκσυγχρονισμού και επέκτασης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας - Ένταξη και χρηματοδότηση δημιουργίας μονάδων αντιμετώπισης νόσου Alzheimer ή εκσυγχρονισμού και επέκτασης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
Αριθ. πρωτ. : Φ.10043/οίκ. 62183/155
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και γ) από τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017, σε περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και γ) από τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017, σε περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ3Β/2062
Οδηγία για τη Θεώρηση Ιατρικών Γνωματεύσεων - Παραπεμπτικών Παροχών Ε.Κ.Π.Υ. - Οδηγία για τη Θεώρηση Ιατρικών Γνωματεύσεων - Παραπεμπτικών Παροχών Ε.Κ.Π.Υ.
Αριθμ. Φ 14/02/184780/899
Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. - Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αριθμ. ΓΔΟΠ 0002786 ΕΞ 2017
Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008. - Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008.
Αριθμ. 142609/2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/22.11.2017 υπουργικής απόφασης «Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011». - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/22.11.2017 υπουργικής απόφασης «Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011».
Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.95830
Τροποποίηση της αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2255) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017». - Τροποποίηση της αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2255) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017».
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©