Taxheaven - Daily Newsletter
VIEW ONLINE arrow1
21 - 12 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η παράνοια σε άτομα είναι σχετικά σπάνια. Όμως σε ομάδες, κόμματα, έθνη και εποχές είναι μάλλον ο κανόνας.
Φρήντριχ Νίτσε
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δεν λαμβάνονται υπόψιν τα τέλη χαρτοσήμου στα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα του ΚΦΔ
• Η τροπολογία για τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά - Μείωση για τους οίκους ευγηρίας
• Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επόμενων
• Εντός των ημερών η απόφαση των 120 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές
• Οι συνήθεις (απλές) λογιστικές διαφορές δεν συνιστούν φοροδιαφυγή για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς
• Σε λειτουργία η εφαρμογή για το πρόσθετο κοινωνικό μέρισμα νησιών Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου - Μέχρι 27/12 οι αιτήσεις
• Μη µισθολογικές παροχές - Εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4484/2017
• Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/05-12-2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Άλλες ειδήσεις
• Ο.Α.Ε.Ε.: Ανάρτηση ρυθμίσεων ν. 4152/2013 και ν. 4321/2015 στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου»
• Την ικανοποίησή του για την έκδοση της ΠΟΛ 1201/2017 εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη
• Β. Κόκκαλης: «Τέλος οι λογαριασμοί της ΔΕΗ μέσα στην καλλιεργητική περίοδο»
• Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων με πλήθος τροπολογιών
• Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για την αντιμετώπιση υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
• «Η ΕΣΕΕ υποστηρίζει ότι ο Ευρωπαϊκός ορισμός των Μικρομεσαίων πρέπει να διατηρηθεί υπέρ των μικρών επιχειρήσεων»
• Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών στη χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 01-01 έως 31-12-2018
• Κάτοικοι εξωτερικού: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας-Τι άλλαξε και τι καταργήθηκε από το 2017-Νέα αίτηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις (Μέρος πρώτο)
• Αυτεπάγγελτη δίωξη σε όσους προκαλούν σωματικές βλάβες κατά συμβολαιογράφων που διενεργούν πλειστηριασμούς
• Πολίτης της Ένωσης ο οποίος, μετά από διάστημα άνω του ενός έτους, έπαυσε να ασκεί ανεξάρτητη δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος λόγω έλλειψης πελατείας οφειλομένης σε λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή του διατηρεί την ιδιότητα του μη μισθωτού και, συνακόλουθα, δικαίωμα διαμονής στο κράτος μέλος αυτό
• Στον τομέα των οδικών μεταφορών, οι οδηγοί δεν μπορούν να λαμβάνουν μέσα στο όχημά τους την κανονική περίοδο εβδομαδιαίας αναπαύσεως που δικαιούνται
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: 1150/2017
Σχετικά με προγράμματα απασχόλησης ανέργων άνω των 50 ετών - Σχετικά με προγράμματα απασχόλησης ανέργων άνω των 50 ετών
ΠΟΛ.1209/2017
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος
ΠΟΛ.1210/2017
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων - Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 2017
Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), στις περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου - Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), στις περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 1237/2017
Πότε η οικειοθελής παροχή προς τον εργαζόμενο έχει χαρακτήρα μισθού - Πότε η οικειοθελής παροχή προς τον εργαζόμενο έχει χαρακτήρα μισθού
Αριθμ. πρωτ.: 1190/2017
Σχετικά με θέματα του Ολυμπιακού χωριού - Σχετικά με θέματα του Ολυμπιακού χωριού
Υπόθεση C-102/16
Δυνατότητα λήψεως των περιόδων ημερήσιας αναπαύσεως και των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας αναπαύσεως μακριά από τη βάση και μέσα στο όχημα – Εξαιρούνται οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας αναπαύσεως - Δυνατότητα λήψεως των περιόδων ημερήσιας αναπαύσεως και των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας αναπαύσεως μακριά από τη βάση και μέσα στο όχημα – Εξαιρούνται οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας αναπαύσεως
Υπόθεση C-442/16
Πρόσωπο που έπαυσε να ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα – Διατήρηση της ιδιότητας του μη μισθωτού – Δικαίωμα διαμονής – Νομοθεσία κράτους μέλους κατά την οποία το επίδομα ανεργίας χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους - Πρόσωπο που έπαυσε να ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα – Διατήρηση της ιδιότητας του μη μισθωτού – Δικαίωμα διαμονής – Νομοθεσία κράτους μέλους κατά την οποία το επίδομα ανεργίας χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους
Αριθμ. πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189961 ΕΞ 2017
Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ /5-12-2017 (Φ.Ε.Κ. Β` 4383/2017) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ /5-12-2017 (Φ.Ε.Κ. Β` 4383/2017) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Αριθμ. πρωτ. οικ.: 2/92306/ΔΕΠ/2017
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του αρθ. 43 του ν. 4484/2017 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του αρθ. 43 του ν. 4484/2017
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 46710/2017
Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινής υπουργικής απόφασης - Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινής υπουργικής απόφασης
Αριθμ. πρωτ.: Δ3(α)/94645/2017
Αναθεώρηση καταλόγου ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης και ανώτατων νοσοκομειακών τιμών, μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) - Αναθεώρηση καταλόγου ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης και ανώτατων νοσοκομειακών τιμών, μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)
Αριθ. πρωτ.: 2/92381/0026/2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού - Εκτέλεση προϋπολογισμού
Αριθμ. πρωτ: Δ3(α)/Γ.Π 94130/2017
Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Νοεμβρίου 2017 - Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Νοεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ: Δ3(α)/94018/2017
Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων - Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Σεμινάρια
22
December
 
GDPR Compliance - Λευκωσία
Εισηγητές : Νούσιας Αλέξανδρος
08
January
 
ACCA Diploma in Accounting and Business - (F1 Accountant in Business - F2 Management Accounting - F3 Financial Accounting)
Εισηγητές : Γιώτης Πολύκαρπος
10
January
 
PwC`s Academy: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Νόμος 4172/2013)
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
10
January
 
ΠΑ.Σ.Δ.Ε. Διαδικτυακά Live ΕΛΠ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Εισηγητές : Μιχελινάκης Ευάγγελος
11
January
 
IFRS CERTIFICATE & DIPLOMA ACCA ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) – ACCA CERTIFR (Certificate in International Financial Reporting Standards).-Live Webinar-
Εισηγητές : Γιώτης Πολύκαρπος
12
January
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
12
January
 
Epswilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
13
January
 
ALTIUM TRAINING: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) UK
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
14
January
 
ALTIUM TRAINING: Chartered Financial Analyst - CFA, USA_Level I
Εισηγητές : Μπλάτσιος Σταύρος
14
January
 
ALTIUM TRAINING: ACA by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
16
January
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΩΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
17
January
 
Epsilon Net Training Αθήνα : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων
Εισηγητές : Αναστασοπούλου Ιωάννα
18
January
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, PARENTS & CO: Σεμιναριο για γονεις
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
18
January
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Όλες οι αλλαγές στο εντύπο Ε3 και η προσαρμογή τους στα Ε.Λ.Π.
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
19
January
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW
Εισηγητές : Κιρεμιτζιάν Αντρανίκ
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Εργασία την Κυριακή 17/12/2017 και 24/12/2017
Άρθρα - Φάκελος ενδοομιλικών συναλλαγών: Κριτήριο συγκρισιμότητας και ενδοομιλική τιμολόγηση
Εγχειρίδιο - Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting) - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Άρθρα - Δήλη ημέρα για την καταβολή δώρου Χριστουγέννων - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Ποιες αγροτικές ενισχύσεις παίζουν ρόλο στην υποχρέωση των αγροτών σε τήρηση βιβλίων από 1/1/2018
Άρθρα - Πως αντιμετωπίζονται μέχρι σήμερα από το Δημόσιο τα αιτήματα για εξωδικαστικό συμβιβασμό
Άρθρα - Πάγια και αποσβέσεις (Λογιστική και φορολογική βάση - Ομοιότητες και διαφορές) - Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής)
Εγχειρίδιο - συνηθέστερων ερωτημάτων και αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Νοέμβριος 2017)
Άρθρα - Τι είναι ο «GDPR» και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
Άρθρα - (Upd) Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κατασχέσεις). Ακατάσχετα ποσά, όρια και περιπτώσεις, αναστολή, άρση επιβληθεισών κατασχέσεων, συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Άρθρα - (Upd) Τα βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Προνόμια, συχνές ερωτήσεις, σχετικές διατάξεις, χρήσιμες αναρτήσεις, οδηγοί και άλλο βοηθητικό υλικό
Άρθρα - Χορήγηση της άδειας μέχρι 31 Δεκεμβρίου - Κυρώσεις - Βιβλίο αδειών
Άρθρα - Φάκελος ενδοομιλικών συναλλαγών: «Εν αρχή ην……» - Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Arm’s Length Principle)
Άρθρα - Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις (ΣτΕ 2934/2017)
Άρθρα - Ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα φορολογίας την περίοδο 2016-2017
Άρθρα - Ανυπαίτιο κώλυμα
Άρθρα - Επισημάνσεις επί των εκδοθεισών αποφάσεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Άρθρα - Συναλλαγματικές διαφορές (Σ.Δ) - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός - Πίνακας Κ του εντύπου Ε3 και έντυπο Ν
Αριθμ. πρωτ: Δ3(α)/84065/2017 - Διορθωτικό δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2017
Άρθρα - Φάκελος ενδοομιλικών συναλλαγών: Εισαγωγή - Αρχικοί προβληματισμοί (Μέρος 2ο)
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©