Taxheaven - Daily Newsletter
VIEW ONLINE arrow1
15 - 12 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που τρώει χωρίς να πεινάει, πίνει χωρίς να διψάει και μιλάει χωρίς να έχει τίποτα να πει.
Mark Twain
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δεύτερη ευκαιρία για άμεση επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα
• Το πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών
• Αντικειμενικές αξίες: Νέα διαδικασία προσδιορισμού με τροπολογία
• Κοινωνικό μέρισμα: Δείτε τη νέα απόφαση
• Κοινωνικό μέρισμα: Δείτε για ποιες περιπτώσεις θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα από 15-26 Δεκεμβρίου 2017
• Αλλαγές στον ΦΠΑ πλοίων, στην πάγια ρύθμιση οφειλών και στον υπολογισμό των τελών
• Παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια ο μηνιαίος υπολογισμός τόκων στις προσαυξήσεις του ΚΦΔ και του ΚΕΔΕ
• Τα έντυπα οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα
Άλλες ειδήσεις
• Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων
• Μετατίθεται για ένα μήνα η απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
• Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.: Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του αναμορφωμένου εντύπου Ε3
• Αύξηση των ακάλυπτων επιταγών το μήνα Νοέμβριο
• Έλεγχοι από το Σ.Δ.Ο.Ε. σε κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παράνομων υλικών φορέων ήχου και εικόνας
• Απασχόληση για λόγους κοινωνικής επανένταξης χωρίς περικοπή σύνταξης ή επιδομάτων - Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας
• Οι νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για τη διετία 2018-2019
• Το πρωτογενές πλεόνασμα για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017 ήταν 4.658 εκατ. ευρώ, έναντι 5.757 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016
• ΤτΕ: Δημοσίευση υποδειγμάτων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
• Αίτημα της Αυθόρμητης Ομάδας Οικονομολόγων Αθήνας για το «τερματισμό ή περιορισμό φορολογικών ασφαλιστικών ή άλλων νομοθετημάτων ρύθμισης οφειλών που η εφαρμογή τους ως μοναδικό σκοπό έχει την αποτυχία τους»
• Μείωση του ELA κατά 1 δις - Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ
• ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων έτους 2017
• ΠΟΦΕΕ: Επισήμανση σχετικά με την απόσυρση από την χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών βάσει της ΠΟΛ.1196/2017
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Εργασία την Κυριακή 17/12/2017 και 24/12/2017 - Εργασία την Κυριακή 17/12/2017 και 24/12/2017
Εγχειρίδιο
Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting) - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting) - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Αριθ. πρωτ.: Φ.11221/οικ. 45946/1892
Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4 488/2017 (Α,137) - Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων - Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4 488/2017 (Α,137) - Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Κριτήριο Συγκρισιμότητας και Ενδοομιλική Τιμολόγηση - Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Κριτήριο Συγκρισιμότητας και Ενδοομιλική Τιμολόγηση
ΠΟΛ.1197/2017
Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα - Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα
ΠΟΛ.1198/2017
Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά - Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1186305 ΕΞ 2017
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. απαντήσεων σε συχνά ερωτήματα αναφορικά με την υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα (Country by Country reporting) - Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. απαντήσεων σε συχνά ερωτήματα αναφορικά με την υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα (Country by Country reporting)
Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 2/90964/2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης - Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις
Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ. 92030
Επιβολή παραβόλων υπέρ Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων - Επιβολή παραβόλων υπέρ Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων
Κανονιστική Πράξη ΕΛΤΕ αριθμ. 005/2017
Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017) - Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017)
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1186983 ΕΞ 2017
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη - Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
Σεμινάρια
16
December
 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Ν. 4308/2014»
Εισηγητές : Ερκέκογλου Ελευθέριος
16
December
 
Σεμινάριο Λ.Σ.Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4484/2017
Εισηγητές : Ρουσάκη Αννα
18
December
 
Epsilon Net Training Αθήνα: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
18
December
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Advanced Microsoft Excel
Εισηγητές : Βέργη Αφροδίτη
18
December
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πρόγραμμα τακτικού Φορολογικού Ελέγχου επιχειρήσεων, με διπλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη από 01/01/2014
Εισηγητές : Ερκέκογλου Ελευθέριος
18
December
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
18
December
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
18
December
 
OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS A.E Κώδικας ΦΠΑ μέχρι το Ν.4410/2016 Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές σύμφωνα με τον Ν. 4410/2016 Συναλλαγές με τρίτες χώρες-Τόπος φορολογίας υπηρεσιών Ανάλυση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και το Ν.4410/2016 - Διαδικασία έκδοσης απαλλακτικού λόγω εξαγωγών
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
18
December
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΕΦΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
19
December
 
Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
19
December
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
19
December
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
19
December
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πρακτικό Γραφείο Εργατικών Θεμάτων και Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
19
December
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση (νέο και χρηστικό)
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
20
December
 
Εκπαίδευση Στελεχών Αποθήκης - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©