Taxheaven - Daily Newsletter
VIEW ONLINE arrow1
7 - 12 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η μοναξιά είναι για το πνεύμα ό,τι η δίαιτα για το σώμα.
Φρήντριχ Νίτσε
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης «πόθεν έσχες» για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015)
• Πιλοτική εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ για την επικαιροποίηση στοιχείων των εγγεγραμμένων ανέργων
• Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC/DAC4 Reporting) από τους υπόχρεους Ομίλους Πολυεθνικών Εταιρειών
• Οικονομικό Επιμελητήριο - 10 θέματα που πρέπει να δούμε
• (Upd) Αναρτήθηκαν στον ιστοχώρο της ΑΑΔΕ οφειλέτες Δημοσίου ή/και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
• Το briefing της ημέρας - Συμπληρωματικά στοιχεία σε ελέγχους εκκρεμών υποθέσεων, απόσυρση ταμειακών μηχανών κ.ά. (06.12.2017)
• ΑΑΔΕ: Απόσυρση ταμειακών μηχανών
• Δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο κέρδος της μητρικής εταιρίας - Μη λήψη υπόψη της υπάρξεως συνδέσμου μεταξύ των τόκων δανείων και της χρηματοδοτήσεως της συμμετοχής βάσει της οποίας εισπράχθηκαν μερίσματα
Άλλες ειδήσεις
• Ολοκληρώθηκε η Ετήσια Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1-3 Δεκεμβρίου 2017)
• ΙΕΛΚΑ: «Λιγότερο από το 50% των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων αντιπροσωπεύουν οι αλυσίδες σουπερμάρκετ»
• Στο 20,5% το ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέμβριο
• Σύντομες οδηγίες για ΑΔΔΥ (USB TOKEN) - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
• Αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών - Διακήρυξη διαγωνισμού από την ΑΑΔΕ
• Παρούσα η ΕΣΕΕ στην Ετήσια Συνέλευση Ευρωπαίων Μικρομεσαίων «UEAPME: Δραστηριότητες 2017 - Προτεραιότητες και Στρατηγική 2018»
• Νέος Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών
• Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης και τελευταίας, περιόδου υποβολών της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β` κύκλος)
• 28ο συνέδριο της πανελλήνιας ομοσπονδίας λογιστών
• ΕΦΚΑ: «Διάδοση ψευδών ειδήσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων»
• Πέμπτη τροποποίηση και αύξηση προϋπολογισμού της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
• Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου - Ο χάρτης πορείας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης
• Ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
• Η Επιτροπή καθορίζει χάρτη πορείας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης
• Ο προμηθευτής προϊόντων πολυτελείας δύναται να απαγορεύσει στους εξουσιοδοτημένους διανομείς του να πωλούν τα προϊόντα σε μια τρίτη δικτυακή πλατφόρμα όπως η Amazon
• Εκπίπτει ο ΦΠΑ εισροών που κατεβλήθη για την αγορά επενδυτικού αγαθού του οποίου δεν έχει αρχίσει ακόμη η εκμετάλλευση στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων επιχείρησης
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C‑153/11
Δικαίωμα έκπτωσης — Γένεση του δικαιώματος έκπτωσης — Δικαίωμα μιας εταιρίας να εκπίπτει τον ΦΠΑ εισροών που κατέβαλε για την αγορά επενδυτικού αγαθού του οποίου δεν έχει αρχίσει ακόμη η εκμετάλλευση στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας αυτής - Δικαίωμα έκπτωσης — Γένεση του δικαιώματος έκπτωσης — Δικαίωμα μιας εταιρίας να εκπίπτει τον ΦΠΑ εισροών που κατέβαλε για την αγορά επενδυτικού αγαθού του οποίου δεν έχει αρχίσει ακόμη η εκμετάλλευση στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας αυτής
Εγχειρίδιο
συνηθέστερων ερωτημάτων και αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Νοέμβριος 2017) - συνηθέστερων ερωτημάτων και αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Νοέμβριος 2017)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-230/16
Επιλεκτική διανομή καλλυντικών πολυτελείας – Ρήτρα που απαγορεύει στους διανομείς να χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένους τρίτους στο πλαίσιο της πωλήσεως μέσω διαδικτύου – Κανονισμός (ΕΕ) 330/2010 - Επιλεκτική διανομή καλλυντικών πολυτελείας – Ρήτρα που απαγορεύει στους διανομείς να χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένους τρίτους στο πλαίσιο της πωλήσεως μέσω διαδικτύου – Κανονισμός (ΕΕ) 330/2010
Αριθμ. 13214/2017
Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2, του μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων - Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2, του μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων
Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/79/1585388/2017
Στοιχεία απασχόλησης: Φεβρουάριος 2017 - Στοιχεία απασχόλησης: Φεβρουάριος 2017
Αριθμ. 133426/ΕΥΘΥ 972/2017
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. - Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.
Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/80/1585286/2017
Στοιχεία απασχόλησης: Μάρτιος 2017 - Στοιχεία απασχόλησης: Μάρτιος 2017
Κ.Υ.Α. αριθμ. 41087/2017
Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών - Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 44/2017
Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.) - Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.)
Σεμινάρια
08
December
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW
Εισηγητές : Κιρεμιτζιάν Αντρανίκ
08
December
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Auditing & Internal Review - Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
08
December
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
08
December
 
Epsilon Net Training ΑΓΡΙΝΙΟ : FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
08
December
 
Εκπαίδευση Στελεχών Προμηθειών - Αθήνα
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
08
December
 
Epsilon Net Training Αθήνα: ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΠΧΑ 15 & ΔΠΧΑ 16
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
08
December
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
09
December
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Η ΠΕΙΘΩ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Εισηγητές : Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
09
December
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
09
December
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
09
December
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
09
December
 
Epsilon Net Training ΛΑΡΙΣΑ: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Εισηγητές : Αναστασοπούλου Ιωάννα
09
December
 
Μεταβολές Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
Εισηγητές : Παλαιολόγος Λιάζος
09
December
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: "Οι οικονομικές πτυχές του Εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
09
December
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ-IFRS)
Εισηγητές : Ταμπακούδης Ιωάννης
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©