Taxheaven - Daily Newsletter
VIEW ONLINE arrow1
6 - 12 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Κάποιοι πολιτικοί μπορούν να μιλούν με τις ώρες για ένα θέμα, ενώ κάποιοι άλλοι δεν χρειάζονται καν θέμα.
Sam Ewing
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών κατ` εφαρμογή των διατάξεων περί συμπληρωματικών στοιχείων
• Παρατείνεται η ισχύς ορισμένων κατηγοριών Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) μέχρι 31-12-2018
• Κοινωνικό μέρισμα: Γίνονται προσπάθειες για τους ανασφάλιστους ΑΜΕΑ-προσθήκη αδήλωτων τέκνων
• Η πρώτη λίστα φορολογικών παραδείσων που εγκρίθηκε από την ΕΕ
• Το briefing της ημέρας - 10ετής παραγραφή, 20ετής παραγραφή, Ε3 σε διαβούλευση και Airbnb (05.12.2017)
• ΠΟΦΕΕ: Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί το νέο Ε3
• Α. Νεφελούδης: Νέα ρύθμιση για τα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από τον ΟΕΚ - Υπόθεση ημερών η ρύθμιση για τα δάνεια του ΟΕΚ
• Το ιστορικό του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» των ακινήτων από το 2004 και μετά, στην Ελλάδα
Άλλες ειδήσεις
• ΕΛΕΠΑ: Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία την Πέμπτη 14/12
• Ν. Ηλιόπουλος: Αδήλωτη εργασία στο 10%. Σταδιακή μετατόπιση της παραβατικότητας από αδήλωτη, σε σχετικώς αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία
• Ένωση λογιστών Ν. Μεσσηνίας: Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΥ Καλαμάτας την Παρασκευή 8/12
• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των αστυνομικών
• Η FATF ενημερώνει τις ελεγκτικές αρχές για τις χώρες που εμφανίζουν αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
• Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστεριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και τις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων
• Αποτελέσματα τελωνειακών ελέγχων Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2017
• Ποινική διαδικασία για εγκλήματα σχετικά με το ΦΠΑ: Η υποχρέωση προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβαδίζει με την τήρηση της αρχής «ουδέν έγκλημα, ουδεμία ποινή χωρίς νόμο»
• ΦΠΑ: Νέοι απλούστεροι κανόνες από το 2019 για τις επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου
• Στα 100,4 δις ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τον Σεπτέμβριο
• Τις θέσεις του για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018 θα παρουσιάσει το Οικονομικό Επιμελητήριο
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Τι είναι ο «GDPR» και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων - Τι είναι ο «GDPR» και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
ΠΟΛ.1194/2017
Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της περ. α` της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων - Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της περ. α` της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων
Π.Δ.142/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142 Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών
Π.Δ.145/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 145 Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C‑39/16
Μητρικές και θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Κοινό φορολογικό καθεστώς – Δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο κέρδος της μητρικής εταιρίας – Εθνικές διατάξεις αποσκοπούσες στην κατάργηση της διπλής φορολογήσεως των κερδών που διανέμουν οι θυγατρικές εταιρίες – Μη λήψη υπόψη της υπάρξεως συνδέσμου μεταξύ των τόκων δανείων και της χρηματοδοτήσεως της συμμετοχής βάσει της οποίας εισπράχθηκαν μερίσματα - Μητρικές και θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Κοινό φορολογικό καθεστώς – Δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο κέρδος της μητρικής εταιρίας – Εθνικές διατάξεις αποσκοπούσες στην κατάργηση της διπλής φορολογήσεως των κερδών που διανέμουν οι θυγατρικές εταιρίες – Μη λήψη υπόψη της υπάρξεως συνδέσμου μεταξύ των τόκων δανείων και της χρηματοδοτήσεως της συμμετοχής βάσει της οποίας εισπράχθηκαν μερίσματα
Κ.Υ.Α. αριθμ. 129348/2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υπόθεση C-42/17
Ποινική διαδικασία αφορώσα εγκλήματα σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα προθεσμίες παραγραφής δυνάμενες να οδηγήσουν σε ατιμωρησία των εγκλημάτων – Προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Υποχρέωση μη εφαρμογής κάθε διατάξεως του εσωτερικού δικαίου που δύναται να θίξει τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στα κράτη μέλη το δίκαιο της Ένωσης – Αρχή “ουδέν έγκλημα, ουδεμία ποινή χωρίς νόμο” - Ποινική διαδικασία αφορώσα εγκλήματα σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα προθεσμίες παραγραφής δυνάμενες να οδηγήσουν σε ατιμωρησία των εγκλημάτων – Προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Υποχρέωση μη εφαρμογής κάθε διατάξεως του εσωτερικού δικαίου που δύναται να θίξει τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στα κράτη μέλη το δίκαιο της Ένωσης – Αρχή “ουδέν έγκλημα, ουδεμία ποινή χωρίς νόμο”
ΠΟΛ.1193/2017
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) στις 16.11.2017 στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστεριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας. - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) στις 16.11.2017 στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστεριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας.
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1177194 ΕΞ 2017
Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Νοεμβρίου 2017. Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. ε΄ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής, να ενημερώνει τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν στη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και τις συστάσεις της FATF (Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης) - Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Νοεμβρίου 2017. Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. ε΄ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής, να ενημερώνει τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν στη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και τις συστάσεις της FATF (Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης)
Αριθμ. 21662/2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 14129/02-07-2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ» (Β/1476) - Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 14129/02-07-2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ» (Β/1476)
Αριθμ. 21654/2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ» (Β` 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 19102/2016 όμοια απόφαση (Β` 3387) - Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ» (Β` 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 19102/2016 όμοια απόφαση (Β` 3387)
Αριθμ. 19102/2016
Τροποποίηση της υπ` αρ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β` 10) - Τροποποίηση της υπ` αρ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β` 10)
Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1181779 ΕΞ 2017
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την εκπόνηση και κατάρτιση Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε. - Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την εκπόνηση και κατάρτιση Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε.
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1181901 ΕΞ 2017
Γνωστοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1174747/20.11.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Γνωστοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1174747/20.11.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Τι είναι ο «GDPR» και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
Άρθρα - (Upd) Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κατασχέσεις). Ακατάσχετα ποσά, όρια και περιπτώσεις, αναστολή, άρση επιβληθεισών κατασχέσεων, συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Άρθρα - (Upd) Τα βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Προνόμια, συχνές ερωτήσεις, σχετικές διατάξεις, χρήσιμες αναρτήσεις, οδηγοί και άλλο βοηθητικό υλικό
Άρθρα - Χορήγηση της άδειας μέχρι 31 Δεκεμβρίου - Κυρώσεις - Βιβλίο αδειών
Άρθρα - Φάκελος ενδοομιλικών συναλλαγών: «Εν αρχή ην……» - Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Arm’s Length Principle)
Άρθρα - Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις (ΣτΕ 2934/2017)
Άρθρα - Πάγια και Αποσβέσεις (Λογιστική και Φορολογική βάση-Ομοιότητες και Διαφορές) - Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (κατά λογαριασμό λογιστικής)
Άρθρα - Ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα φορολογίας την περίοδο 2016-2017
Άρθρα - Ανυπαίτιο κώλυμα
Άρθρα - Επισημάνσεις επί των εκδοθεισών αποφάσεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Άρθρα - Συναλλαγματικές διαφορές (Σ.Δ) - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός - Πίνακας Κ του εντύπου Ε3 και έντυπο Ν
Αριθμ. πρωτ: Δ3(α)/84065/2017 - Διορθωτικό δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2017
Άρθρα - Φάκελος ενδοομιλικών συναλλαγών: Εισαγωγή - Αρχικοί προβληματισμοί (Μέρος 2ο)
Άρθρα - Εφαρμογή τεκμηρίων στο φορολογικό έλεγχο
Άρθρα - Κληρονόμοι πνευματικών δικαιωμάτων: Φορολογικό πλαίσιο
Άρθρα - Η φορολόγηση ή μη των υποτροφιών - βραβείων - επάθλων κ.λπ.
Άρθρα - Φάκελος ενδοομιλικών συναλλαγών: Εισαγωγή - Αρχικοί προβληματισμοί (Μέρος 1ο)
Άρθρα - Οδηγός έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών (Επικαιροποίηση μέχρι και το ν. 4485/2017)
Άρθρα - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Νοεμβρίου - Τι ισχύει για όσους εργαστούν Κυριακές
Άρθρα - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων - Διατήρηση βιβλίων - Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων (ν. 4446/2016)
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©