VIEW ONLINE arrow1
7 - 09 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Κακός είναι ο άνθρωπος που του αρέσει να ντροπιάζει τους άλλους.
Φρήντριχ Νίτσε
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Βροχή από νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποσύρσεις τροπολογιών στο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας
• Εντός 4 ημερών (αντί 2) η οικειοθελής αποχώρηση στο «ΕΡΓΑΝΗ»
• Α.Α.Δ.Ε.: Συμψηφισμοί υπερεισπράξεων και επιστροφών - «Οδηγίες για την αποφυγή δημιουργίας υπερεισπράξεων»
• Ασφαλιστικές εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. επιβάλλονται τόσο στους κατόχους ψιλής κυριότητας όσο και στους κατόχους επικαρπίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών
Άλλες ειδήσεις
• Η ΕΣΕΕ ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς πριν τα εγκαίνια της 82ης ΔΕΘ - Υπόμνημα θέσεων
• ΕΤΕΑΝ: «Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των Τραπεζών για τη συμμετοχή τους στο Εξοικονομώ ΙΙ»
• Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ.: Διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, σχετικά με την τήρηση και την υποβολή στοιχείων από τον εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
• Ρ. Αντωνοπούλου: «Το 2016 έκλεισε με 136.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας»
• Στο 21,2% το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2017 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
• «Αναπτύσσεται το δίκτυο των ΚΕΥΔ σε όλη την Ελλάδα»
• Αναγγελία θέσεων Μαθητείας αποκλειστικά μέσω του www.oaed.gr
• ΣΕΒ: «Η σημασία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού μίγματος συλλογικών διαπραγματεύσεων για το μέλλον της εργασίας!»
• ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: «Καταγγελία για τις αυθαίρετες μετακινήσεις υπαλλήλων»
• Π.Ο.Π.Ε.Κ.: «Μείωση του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου θέρμανσης»
• Σύλλογος Εφοριακών Ν. Θεσ/νίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής: Στάση εργασίας την Παρασκευή 8/9
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017
Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή - Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1130962 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1130961 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.Ε Π.), καθώς και των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.Ε Π.), καθώς και των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1130959 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση των αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017/10.8.2017 και ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017/10.8.2017 (2908/Β/23.8.17) Αποφάσεων Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιούνται αντίστοιχα οι υπ. αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30.6.1999 (B`1470) και Τ.2043/87/Β.0019/22.3.1993 (Β`521) ΑΥΟ. - Κοινοποίηση των αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017/10.8.2017 και ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017/10.8.2017 (2908/Β/23.8.17) Αποφάσεων Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιούνται αντίστοιχα οι υπ. αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30.6.1999 (B`1470) και Τ.2043/87/Β.0019/22.3.1993 (Β`521) ΑΥΟ.
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1131139 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Γ.Ε.ΜΗ. - Ποιοι θεωρούνται έμποροι - Υποχρεωτική και δυνητική εγγραφή - Ανάλυση, νομολογία, παραδείγματα
Άρθρα - (Upd) Έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Προθεσμίες υποβολής και καταβολής του φόρου, χρήσιμες πληροφορίες.
Άρθρα - Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)
Άρθρα - Σημαντικά σημεία που πολλοί δε γνωρίζουν για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων
Άρθρα - Παρουσίαση διαδικασίας αίτησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (Νόμος 4469/2017)
Αρθρα - Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, Έκθεση Διαχειριστή και Υπόδειγμα, μετά τον Ν. 4403/2016.
(Upd) Άρθρα - Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κατασχέσεις). Ακατάσχετα ποσά, όρια και περιπτώσεις, αναστολή, άρση επιβληθεισών κατασχέσεων, συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Άρθρα - Σημαντικά (SOS) σημεία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Άρθρα - (Upd) Τα βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Προνόμια, συχνές ερωτήσεις, σχετικές διατάξεις, χρήσιμες αναρτήσεις, οδηγοί και άλλο βοηθητικό υλικό
Άρθρα - Η εορτή της 15ης Αυγούστου
Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων - σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2017)
Άρθρα - Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρα - Τίτλος κτήσης (απόδειξη δαπάνης) και ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α.
Άρθρα - Ενδοομιλικές συναλλαγές - Ορισμός συνδεδεμένων προσώπων
Άρθρα - Το ζήτημα των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης σε καταστήματα μαζικής εστίασης
Άρθρα - Οι σημαντικότερες διατάξεις και αλλαγές του νόμου 4484/2017 - Άτυπη κωδικοποίηση
Άρθρα - Βιβλία δρομολογίων - Βιβλιάρια εργασίας οδηγών
Άρθρα - Εξωδικαστικός συμβιβασμός για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
Άρθρα - Φορολογικό πλαίσιο των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Η σχέση και η επιρροή της ποινικής δίκης στη διοικητική δίκη
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©