VIEW ONLINE arrow1
5 - 09 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Τις μεγάλες πράξεις πρέπει να τις επιχειρείς χωρίς πολύ σκέψη, από φόβο μήπως η συνειδητοποίηση του κινδύνου σβήσει τη φωτιά της τόλμης.
Ιούλιος Καίσαρ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Οι χώρες με τις οποίες θα αρχίσει να ισχύει η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το 2017 και το 2018
• Τέλη χαρτοσήμου σε προκαταβολές μισθών που συμψηφίζονται πέραν του μηνός
• Ο παραλογισμός του μη συμψηφισμού παρακρατούμενων φόρων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις
• Ε. Αχτσιόγλου: Διευκρινίσεις σχετικά με τα οικοδομικά έργα, τις υπερωρίες και το κλείσιμο των επιχειρήσεων
• Ε.Ε.Α.: «Έρχεται νέα διασταύρωση για τα ανασφάλιστα οχήματα»
• Με sms οι υπερωρίες στο «ΕΡΓΑΝΗ»
Άλλες ειδήσεις
• Γ.Σ.Ε.Ε.: Επιστολή στην Υπουργό Εργασίας με παρατηρήσεις και επισημάνσεις για τις εργατικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο
• Οφειλή τελών κυκλοφορίας οχημάτων λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους
• Α. Πετρόπουλος: «Έως τα τέλη Νοεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συμψηφισμού των ασφαλιστικών εισφορών»
• Εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών - Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί
• Ι.Μ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.: «Το α’ εξάμηνο του 2017 σηματοδοτεί τη σταδιακή επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε ένα ελάχιστο επίπεδο κανονικότητας»
• Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για τις νέες προθεσμίες υποβολής εντύπων «ΕΡΓΑΝΗ»
• Η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας
• Υποβολή δικαιολογητικών για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»
• Ε.Τ.Α.Α.: Ενημέρωση για το Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Πάτρας
• Στα επαγγελματικά ακίνητα οι πρώτοι πλειστηριασμοί - Γ. Σταθάκης: «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις αμέσως επόμενες εβδομάδες»
• Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό
• Υπ. Περιβάλλοντος: «Έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την καταβολή των μισθών στις 22 καθαρίστριες»
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• ΕΚΧΑ Α.Ε.: «Δεν θα είναι εφικτές, έως 2/10/2017, συναλλαγές που αφορούν στην αναζήτηση, παραγγελία, έκδοση βεβαιώσεων και παραλαβή αντιγράφων από το υλικό των αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών»
• Δ. Παπαδημητρίου: «772 επενδύσεις έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο - Τα επόμενα τέσσερα καθεστώτα θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2018» «Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα διασωθούν περίπου 120.000-125.000 επιχειρήσεις»
• Ένταξη Ο.Γ.Α. στους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων μαθητείας των δομών επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ)
• Πρόταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4209/2013
• «Αποτελέσματα έρευνας θερινών εκπτώσεων 2017: Αποκλίσεις μεταξύ κεντρικών και συνοικιακών αγορών, αλλά και μεταξύ αστικών κέντρων και τουριστικών περιοχών»
• Μητρώο επιχειρήσεων που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία
• Προπαρασκευαστική Συνάντηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Ρομά
• Κυρώσεις συνολικού ύψους 277.500 ευρώ επιβλήθηκαν για 25 περιπτώσεις αδήλωτης υπερωριακής εργασίας
• Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.: «Φτάνει πια!!!!»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016
Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων - Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων
ΠΟΛ.1135/2017
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α` 190) - Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α` 190)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 182/2017
Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτακτη εισφορά ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010 - Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτακτη εισφορά ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010
ΠΟΛ.1133/2017
Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β` δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ` του ν. 4170/2013 (Α` 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α` 190) - Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β` δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ` του ν. 4170/2013 (Α` 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α` 190)
ΠΟΛ.1136/2017
Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους από αγοραστές - Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους από αγοραστές
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
9oς 2017
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1799
0,9213
7,4373
9,5455
26,1240
303,3500
4,2848
1,9558
4,5853
7,4068
Περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©