VIEW ONLINE arrow1
4 - 09 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Υπάρχει μόνον ένας τρόπος να βρεις την ευτυχία σ αυτήν τη ζωή κι αυτός είναι είτε να έχεις καθαρή συνείδηση, είτε να μην έχεις καθόλου συνείδηση.
Ogden Nash
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Αρχή της αναλογικότητας και διάρκεια της παραγραφής διοικητικών παραβάσεων
• Δεν επιβάλλεται ΦΣΚ κατά την μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.
• Αντί σχολίου ανασκόπηση εβδομάδας 28 Αυγούστου έως 01 Σεπτεμβρίου - Ο λογιστής και το ΕΡΓΑΝΗ
Άλλες ειδήσεις
• Ο.Ι.Υ.Ε.: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη εν όψει ΔΕΘ
• Τροπολογία για την ανάθεση υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης προγραμμάτων που αφορούν προνοιακές πολιτικές στον Ο.Γ.Α.
• 6.100 επιχειρήσεις επισκέφθηκαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης στον πρώτο μήνα λειτουργία της
• Δύο τροπολογίες από βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας
• Πιτσιόρλας: Το 2017 θα αποδειχθεί έτος - τομή για τις επενδύσεις
• Πρόστιμο για παραβίαση ΦΗΜ σε ΤΑΞΙ
• (vid) Πιτσιλής : Οι διατάξεις για την προστασία των υπαλλήλων μας είναι στο τελικό στάδιο - Δεν μας πτοούν οι επιθέσεις.
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Σημαντικά σημεία που πολλοί δε γνωρίζουν για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων - Σημαντικά σημεία που πολλοί δε γνωρίζουν για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων
Άρθρα
Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017) - Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 517/2017
Εργατικό ατύχημα σε οικοδομικό έργο. Προϋποθέσεις για χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου. Ευθύνη μηχανικού και εργολάβου για την τήρηση των όρων ασφαλείας - Εργατικό ατύχημα σε οικοδομικό έργο. Προϋποθέσεις για χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου. Ευθύνη μηχανικού και εργολάβου για την τήρηση των όρων ασφαλείας
Υπόθεση C‑105/14
Ποινική διαδικασία όσον αφορά εγκλήματα σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Άρθρο 325 ΣΛΕΕ — Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα απόλυτες προθεσμίες παραγραφής οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ατιμωρησία εγκλημάτων — Ενδεχόμενη προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Υποχρέωση του εθνικού δικαστή να αφήσει ανεφάρμοστη κάθε διάταξη του εθνικού δικαίου που μπορεί να θίξει τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει στα κράτη μέλη το δίκαιο της Ένωσης - Ποινική διαδικασία όσον αφορά εγκλήματα σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Άρθρο 325 ΣΛΕΕ — Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα απόλυτες προθεσμίες παραγραφής οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ατιμωρησία εγκλημάτων — Ενδεχόμενη προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Υποχρέωση του εθνικού δικαστή να αφήσει ανεφάρμοστη κάθε διάταξη του εθνικού δικαίου που μπορεί να θίξει τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει στα κράτη μέλη το δίκαιο της Ένωσης
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-201/10 και C-202/10
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως – Άρθρο 3 – Ανάκτηση επιστροφής κατά την εξαγωγή – Τριακονταετής προθεσμία παραγραφής – Κανόνας περί παραγραφής κατά το γενικό αστικό δίκαιο κράτους μέλους – “Κατ’ αναλογία” εφαρμογή – Αρχή της ασφαλείας δικαίου – Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης – Αρχή της αναλογικότητας - Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως – Άρθρο 3 – Ανάκτηση επιστροφής κατά την εξαγωγή – Τριακονταετής προθεσμία παραγραφής – Κανόνας περί παραγραφής κατά το γενικό αστικό δίκαιο κράτους μέλους – “Κατ’ αναλογία” εφαρμογή – Αρχή της ασφαλείας δικαίου – Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης – Αρχή της αναλογικότητας
Υπόθεση C‑341/13
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης — Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 — Άρθρο 3 — Δίωξη λόγω παρατυπιών — Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) — Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών επιστροφών κατά την εξαγωγή — Προθεσμία παραγραφής — Εφαρμογή μεγαλύτερης εθνικής προθεσμίας παραγραφής — Προθεσμία παραγραφής του κοινού δικαίου — Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις - Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης — Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 — Άρθρο 3 — Δίωξη λόγω παρατυπιών — Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) — Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών επιστροφών κατά την εξαγωγή — Προθεσμία παραγραφής — Εφαρμογή μεγαλύτερης εθνικής προθεσμίας παραγραφής — Προθεσμία παραγραφής του κοινού δικαίου — Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις
Αριθ. Γ5(α)/οικ. 65623/2017
Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 182/2017
Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτακτη εισφορά ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010 - Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτακτη εισφορά ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010
Σεμινάρια
06
September
 
ΠΑΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ στην Δ.Ο.Υ.
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
09
September
 
ALTIUM TRAINING: Certified Internal Auditor (CIA)
Εισηγητές : Kassapis Joseph
09
September
 
ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
11
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
September
 
ALTIUM TRAINING: Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ) απο το ICAEW
Εισηγητές : Ψαράς Άγγελος
11
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Τμήμα Απογευματινό-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
September
 
ALTIUM TRAINING: Diploma in Corporate Finance (CF)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
11
September
 
ALTIUM TRAINING: Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ) απο το ICAEW
Εισηγητές : Ψαράς Άγγελος
11
September
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Βέργη Αφροδίτη
11
September
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
12
September
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών -Τμήμα Απογευματινό -
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ GENERAL ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)-Τμήμα Πρωϊνο-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
September
 
100Γ BASIC- Πρακτική Λειτουργία Συναλλαγών καθημερινής βάσης Λογιστικού – Φοροτεχνικού Γραφείου (Ενάρξεις Ατομικών – Νομικών Προσώπων – Λογιστική Ενημέρωση ΦΠΑ – Παρακρατούμενοι φόροι - Αποσβέσεις – Απογραφή – Έντυπα ΔΟΥ)
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
September
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Βέργη Αφροδίτη
12
September
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©