VIEW ONLINE arrow1
29 - 08 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Είμαστε πλούσιοι σε πληροφορία, αλλά φτωχοί σε χρόνο. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν πώς να επιλέγουμε μόνο τα καλύτερα και τα πιο χρήσιμα για να τον αφιερώνουμε αποκλειστικά εκεί.
Κομφούκιος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Από 1.8.2017 η απόδοση του Φ.Π.Α. από τον λήπτη σε παραδόσεις ηλεκτρονικών συσκευών - Διευκρινίσεις για τους συντελεστές Φ.Π.Α. ορισμένων αγαθών από 1.7.2017
• Παροχή οδηγιών για την οικειοθελή - κατόπιν αιτήσεως του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, έντοκη επιστροφή προκαταβολής
• Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.)
• Παπανάτσιου: Με τις νέες αντικειμενικές ο ΕΝΦΙΑ 2018. Θα αναπροσαρμοστούν ως το τέλος του 2017
• Προσοχή! Πως μπορεί να επιστραφεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε επί του τεκμαρτού εισοδήματος
• Άρνηση Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Δ. για διόρθωση τόκων σε φορολογική δήλωση
Άλλες ειδήσεις
• Λ.Σ.Α.: «Ερωτήματα για το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων»
• ΣΕΒ: «Η οικονομία έχει ανάγκη από μια ολοκληρωμένη στρατηγική απασχόλησης για τη μετά το μνημόνιο εποχή»
• Ο.Α.Ε.Δ.: Πρόσκληση σε εργαστήρια ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
• Γ.Σ.Ε.Ε.: «Άμεση και επιτακτική η ανάγκη λήψης των μέτρων συνολικής αποκατάστασης της εργατικής προστασίας»
• Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Λύτρα και όχι φόρος ο ΕΝΦΙΑ!!!»
• Υπ. Εργασίας: Συνάντηση με κοινωνικούς εταίρους σχετικά με το νομοσχέδιο που κατατίθεται αύριο στη Βουλή
• Α.Α.Δ.Ε.: Παραλαβή μηχανημάτων X-rays
• Παρεμβάσεις ΕΣΕΕ στη συνάντηση Κοινωνικών Εταίρων με την Υπουργό Εργασίας για τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα του νέου Νομοσχεδίου
• Ενισχύσεις 720.000 ευρώ σε δήμους για έργα υποδομών
• Ημερίδα «Το πρόγραμμα FET (Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες) στον Ορίζοντα 2020»
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• ΣτΠ: Οι ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό παραβόλων ανασφάλιστων οχημάτων
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1366/2017
Αδίκημα λαθρεμπορίας. Για την κήρυξη ως αστικώς συνυπευθύνου του κυρίου ή παραλήπτη των εμπορευμάτων, αρκεί, κατ` αρχήν, ο καταλογισμός του διοικητικού αδικήματος της λαθρεμπορίας σε (ένα τουλάχιστον) πρόσωπο, που έδρασε υπό την ιδιότητα του εντολοδόχου, διαχειριστή ή αντιπροσώπου του κυρίου ή παραλήπτη, χωρίς να προσαπαιτείται δόλος ή γνώση του κυρίου ή παραλήπτη, ο οποίος, όμως, δεν κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνος, εάν αποδειχθεί ότι δεν μπορούσε να έχει καν γνώση περί της πιθανότητας τέλεσης της τελωνειακής παράβασης - Αδίκημα λαθρεμπορίας. Για την κήρυξη ως αστικώς συνυπευθύνου του κυρίου ή παραλήπτη των εμπορευμάτων, αρκεί, κατ` αρχήν, ο καταλογισμός του διοικητικού αδικήματος της λαθρεμπορίας σε (ένα τουλάχιστον) πρόσωπο, που έδρασε υπό την ιδιότητα του εντολοδόχου, διαχειριστή ή αντιπροσώπου του κυρίου ή παραλήπτη, χωρίς να προσαπαιτείται δόλος ή γνώση του κυρίου ή παραλήπτη, ο οποίος, όμως, δεν κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνος, εάν αποδειχθεί ότι δεν μπορούσε να έχει καν γνώση περί της πιθανότητας τέλεσης της τελωνειακής παράβασης
Αρ. πρωτ.: 85320
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου78 του Ν.4399/2016, για την οικειοθελή - κατόπιν αιτήσεως του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, έντοκη επιστροφή προκαταβολής που χορηγήθηκε: ι)στο πλαίσιο της περίπτωσης α(ϊϊϊ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3299/2004 ή ιι) της περίπτωσης α` της παρ. και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 35/2011 για τα επενδυτικά σχέδια του 3908/2011 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου78 του Ν.4399/2016, για την οικειοθελή - κατόπιν αιτήσεως του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, έντοκη επιστροφή προκαταβολής που χορηγήθηκε: ι)στο πλαίσιο της περίπτωσης α(ϊϊϊ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3299/2004 ή ιι) της περίπτωσης α` της παρ. και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 35/2011 για τα επενδυτικά σχέδια του 3908/2011
Άρθρα
Σημαντικά (SOS) σημεία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών - Σημαντικά (SOS) σημεία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
ΕΦΚΑ αρ. πρωτ. 1156016
Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ. - Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
ΠΟΛ.1131/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 (Α`110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» - Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 (Α`110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»
ΠΟΛ.1134/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α`/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α`/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: 1150803
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελεχών για ένταξη στον κατάλογο εκπαιδευτών του Ε.Φ.Κ.Α. - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελεχών για ένταξη στον κατάλογο εκπαιδευτών του Ε.Φ.Κ.Α.
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1126287 ΕΞ 2017
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α - Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1126669 ΕΞ 2017
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη - Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©