VIEW ONLINE arrow1
24 - 08 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Έκαναν την ταπεινοφροσύνη αρετή για να περιορίσουν τις φιλοδοξίες των ισχυρών και να παρηγορήσουν τους μέτριους για την κακή τους τύχη και τα λίγα προτερήματά τους.
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Υπ. Εργασίας: Δεν έρχεται διάταξη για την «οριστική κατάργηση της μεταβατικότητας των ορίων ηλικίας» και το «πρόωρο τέλος στις συντάξεις πριν από τα 62»
• Μη επιβολή προστίμου για διόρθωση εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
• «Φορολοταρία»: Ποιοι και πως κερδίζουν από 1.000 ευρώ κάθε μήνα
• Φοροδιαφυγή κατ` εξακολούθηση για μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου. Μετατροπή ποινής σε χρηματική
Άλλες ειδήσεις
• Έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.351 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2017
• Ο.Α.Ε.Ε.: Ανάρτηση ρυθμίσεων Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015 στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου»
• Υπ. Εργασίας: Πληρωμή Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
• Διαψεύδει ο Ο.Γ.Α. δημοσιεύματα για «κρυφούς κόφτες» στα επιδόματα
• Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας για την Ψαρού: «Ξεκινάμε πόλεμο με τα συμφέροντα που λυμαίνονται τις παραλίες»
• Υπ. Οικ.: Σχετικά με το λαθρεμπόριο καυσίμων
• Ανδρ. Νεφελούδης: «Αυτό το νομοσχέδιο για την εργασία είναι δικό μας, όχι μνημονιακή υποχρέωση - οι τρεις άξονες»
• Π.Ο.Π.Ε.Κ.: «Ανεφάρμοστες οι Υ.Α για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης των πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 94/2017
Φοροδιαφυγή κατ` εξακολούθηση για μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. Ποινική ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου εκπροσώπου Ο.Ε. Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου. Ποσοτικό όριο για χαρακτηρισμό της πράξεως της μη καταβολής Φ.Π.Α. ως κακουργηματικής (100.000 ευρώ). Δυνατότητα μετατροπής της ποινής καθείρξεως των 5 ετών, καθώς και της συνολικής ποινής κάθειρξης, όταν η ποινή βάσης αυτής είναι ποινή κάθειρξης 5 ετών - Φοροδιαφυγή κατ` εξακολούθηση για μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. Ποινική ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου εκπροσώπου Ο.Ε. Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου. Ποσοτικό όριο για χαρακτηρισμό της πράξεως της μη καταβολής Φ.Π.Α. ως κακουργηματικής (100.000 ευρώ). Δυνατότητα μετατροπής της ποινής καθείρξεως των 5 ετών, καθώς και της συνολικής ποινής κάθειρξης, όταν η ποινή βάσης αυτής είναι ποινή κάθειρξης 5 ετών

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ3/οικ. 35399/2017
Οδηγία προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρούς σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις των ασφ/νων του Οργανισμού - Οδηγία προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρούς σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις των ασφ/νων του Οργανισμού
Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)/61857/2017
Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτημάτων των ΚΑΚ για μείωση τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων - Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτημάτων των ΚΑΚ για μείωση τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017
Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού - Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού
Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 23/2017
Ανάληψη και παράδοση μετρητών σε πλοίαρχο (CTM/Cash to Master) σύμφωνα με την πρόβλεψη του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2723/Β`/3-8-2017) - Ανάληψη και παράδοση μετρητών σε πλοίαρχο (CTM/Cash to Master) σύμφωνα με την πρόβλεψη του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2723/Β`/3-8-2017)
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - (Upd) Τα βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Προνόμια, συχνές ερωτήσεις, σχετικές διατάξεις, χρήσιμες αναρτήσεις, οδηγοί και άλλο βοηθητικό υλικό
Άρθρα - Η εορτή της 15ης Αυγούστου
Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων - σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2017)
Άρθρα - Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρα - Τίτλος κτήσης (απόδειξη δαπάνης) και ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α.
Άρθρα - Ενδοομιλικές συναλλαγές - Ορισμός συνδεδεμένων προσώπων
Άρθρα - Το ζήτημα των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης σε καταστήματα μαζικής εστίασης
Άρθρα - Οι σημαντικότερες διατάξεις και αλλαγές του νόμου 4484/2017 - Άτυπη κωδικοποίηση
Άρθρα - Βιβλία δρομολογίων - Βιβλιάρια εργασίας οδηγών
Άρθρα - Εξωδικαστικός συμβιβασμός για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
Άρθρα - Φορολογικό πλαίσιο των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Η σχέση και η επιρροή της ποινικής δίκης στη διοικητική δίκη
Άρθρα - Η «Εμπορική Εκπαίδευση» (Σπουδές Οικονομικών Επιστημών), στην Ελλάδα
Άρθρα - (Upd) Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - Θα έχει επιτυχία η εθελοντική παράδοση ακινήτων οφειλετών στις τράπεζες;
Άρθρα - Πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικών
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Άρθρα - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, απόφαση ΣτΕ 1738/2017 - Απαραίτητη η υιοθέτησή της
Άρθρα - Φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικός συντελεστής άρθρου 58 για το φορολογικό έτος 2016 - Παραδείγματα
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©