VIEW ONLINE arrow1
22 - 08 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που τρώει χωρίς να πεινάει, πίνει χωρίς να διψάει και μιλάει χωρίς να έχει τίποτα να πει.
Mark Twain
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Οι νέες αλλαγές στην απόφαση για τα POS
• To 28 τοις εκατό δεν πλήρωσε την πρώτη δόση φόρου εισοδήματος. Δεν γίνονται κατασχέσεις για οφειλές κάτω από 500 ευρώ
• Περίπου χίλιες ενδικοφανείς προσφυγές κατατέθηκαν στη ΔΕΔ για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016. Γιατί απορρίφθηκε σχεδόν το σύνολο αυτών
Άλλες ειδήσεις
• Διευκρινίσεις σχετικά με τις αναπηρικές συντάξεις από το Υπουργείο Εργασίας
• Α. Πετρόπουλος: «Ψέμα ότι οι αυτοαπασχολούμενοι δίνουν το 70% του εισοδήματος σε φόρους»
• Η Ε.Σ.Ε.Ε. ενημερώνει για τη διαβούλευση στην Ε.Ε. αναφορικά με την είσοδο του νέου όρου χρηματοδότησης των επιχειρήσεων «FinTech»
• Έρευνα EY: Η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρύβει αναπτυξιακές ευκαιρίες, σύμφωνα με τα στελέχη μεσαίων επιχειρήσεων
• Ενισχύσεις 500.000 ευρώ σε δήμους για έργα υποδομών
• Γ. Πιτσιλής: 23.000 έλεγχοι μέχρι τώρα από την Α.Α.Δ.Ε. και αύξηση κατά 21% στα δηλωθέντα έσοδα
• Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν. Μαγνησίας για την επίθεση με απειλές και πυροβολισμούς σε βάρος συναδέλφων από ελεγχόμενο επαγγελματία στην Αγριά Βόλου
• Έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας στη Θάσο και στην Αττική
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι... «Διαδικασία εξυγίανσης»
• Ο χάρτης των κροίσων και οι φορολογικοί παράδεισοι
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 6/2017
Φοροδιαφυγή με την αποδοχή εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων). Άμεση συνέργεια στην ως άνω πράξη διά της καταχωρίσεως στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών - Φοροδιαφυγή με την αποδοχή εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων). Άμεση συνέργεια στην ως άνω πράξη διά της καταχωρίσεως στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών
Κ.Υ.Α. αριθμ. 86437/2017
Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β` 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α` 240)» - Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β` 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α` 240)»

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: ΔΣΤΕΠ Ε 1123329 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση των αριθμ. ΓΔΤΕΦΚ 1117581 ΕΞ2017/04-08-2017 και ΓΔΤΕΦΚ 1117583 ΕΞ2017/04-08-2017 ΚΥΑ - Κοινοποίηση των αριθμ. ΓΔΤΕΦΚ 1117581 ΕΞ2017/04-08-2017 και ΓΔΤΕΦΚ 1117583 ΕΞ2017/04-08-2017 ΚΥΑ
Αριθμ. 37386/Δ9.11379/2017
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 32/2017
Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. - Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
Αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΥΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΥΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - (Upd) Τα βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Προνόμια, συχνές ερωτήσεις, σχετικές διατάξεις, χρήσιμες αναρτήσεις, οδηγοί και άλλο βοηθητικό υλικό
Άρθρα - Η εορτή της 15ης Αυγούστου
Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων - σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2017)
Άρθρα - Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρα - Τίτλος κτήσης (απόδειξη δαπάνης) και ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α.
Άρθρα - Ενδοομιλικές συναλλαγές - Ορισμός συνδεδεμένων προσώπων
Άρθρα - Το ζήτημα των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης σε καταστήματα μαζικής εστίασης
Άρθρα - Οι σημαντικότερες διατάξεις και αλλαγές του νόμου 4484/2017 - Άτυπη κωδικοποίηση
Άρθρα - Βιβλία δρομολογίων - Βιβλιάρια εργασίας οδηγών
Άρθρα - Εξωδικαστικός συμβιβασμός για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
Άρθρα - Φορολογικό πλαίσιο των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Η σχέση και η επιρροή της ποινικής δίκης στη διοικητική δίκη
Άρθρα - Η «Εμπορική Εκπαίδευση» (Σπουδές Οικονομικών Επιστημών), στην Ελλάδα
Άρθρα - (Upd) Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - Θα έχει επιτυχία η εθελοντική παράδοση ακινήτων οφειλετών στις τράπεζες;
Άρθρα - Πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικών
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Άρθρα - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, απόφαση ΣτΕ 1738/2017 - Απαραίτητη η υιοθέτησή της
Άρθρα - Φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικός συντελεστής άρθρου 58 για το φορολογικό έτος 2016 - Παραδείγματα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©