Taxheaven - Daily Newsletter
VIEW ONLINE arrow1
31 - 07 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος. Πάντα μου άρεσε ό,τι ήταν καλύτερο.
Ουίνστον Τσώρτσιλ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Διευκρινίσεις για την εκ περιτροπής εργασία
• Το σχόλιο της Δευτέρας – [K= (037-038) + POS (B2B # B2C +1500) + 4387/2016 (20+38+39+40 ) + (OCW20.000 – 4469/2017) + AirBnB ((15% έως 45%) + 10% ) + 4446/2016 (0% έως 25%)]
• Πρόστιμο απώλειας ταμειακής μηχανής - Πως μπορεί να ακυρωθεί το πρόστιμο
• Το briefing της ημέρας - Αλλαγές στο Φ.Π.Α., εξωδικαστικός, POS κ.ά. (28.07.2017)
• Η εγκύκλιος με τις τελευταίες αλλαγές στο Φ.Π.Α. με τον ν. 4472/2017
Άλλες ειδήσεις
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• Γ.Σ.Ε.Ε.: Δημοσίευση μελέτης «Τουρισμός και ανάπτυξη:Βασικά μεγέθη, κλαδικές διασυνδέσεις, αγροτροφικό σύστημα»
• ΕΤΕΑΝ: «Ορόσημο το 2016 για την εταιρεία»
• Συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου στην Εφημερίδα των Συντακτών και στον δημοσιογράφο Νίκο Σβέρκο
• Το 2018 θα υπάρξει μεγάλο κύμα επενδύσεων στη χώρα - Συνέντευξη του Στέργιου Πιτσιόρλα
• 35 εκατ. ευρώ η τιμή εκκίνησης για τις τηλεοπτικές άδειες
• Αικ. Παπανάτσιου: «Δεν είμαστε βιτσιόζοι να φέρνουμε τέτοιες μέρες συνέχεια τροπολογίες, είμαστε όμως υποχρεωμένοι να λύνουμε τα προβλήματα του ελληνικού λαού»
• Απλή υπεύθυνη δήλωση για τα κατεστραμμένα οχήματα προ 2004
• Υπ. Εργασίας: Δελτίο τύπου σχετικά με την Κοινωνική Ένταξη Ρομά στην Στερεά Ελλάδα
• Ξεκινά η λειτουργία 239 Τοπικών Μονάδων Ά βάθμιας Υγείας σε όλη τη χώρα
• (Upd) Το φορολογικό νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε στην Ολομέλεια
• Συμβολαιογράφοι: Ενημέρωση για ενέργειες Συλλόγου σχετικά με βεβαίωση ΤΑΠ
• Ε.Ε.Α.: «Αυξήθηκαν 35% οι ιδρύσεις Ι.Κ.Ε.»
• Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως δημοτικής επιχείρησης - Πρόσωπο το οποίο λόγω αναστολής της συμβάσεως εργασίας του δεν τελεί σε ενεργό υπηρεσία εμπίπτει στην έννοια του «εργαζομένου»
• Κατά τη δημοσίευση των αεροπορικών τους ναύλων, οι αερομεταφορείς οφείλουν να επισημαίνουν χωριστά τα ποσά που οφείλουν οι πελάτες για φόρους, τέλη αερολιμένος, καθώς και για λοιπές επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις ή τέλη
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1119/2017
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσχεδίου αριθ. ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 Μέτρα εφαρμογής των Δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσχεδίου αριθ. ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 Μέτρα εφαρμογής των Δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις
Αριθ. πρωτ.: 35958/666/2017
Εκ περιτροπής εργασία - Εκ περιτροπής εργασία
Άρθρα
Οι σημαντικότερες διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νομοσχεδίου - Άτυπη κωδικοποίηση - Οι σημαντικότερες διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νομοσχεδίου - Άτυπη κωδικοποίηση

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΕ - Yπόθεση C-290/16
Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 6ης Ιουλίου 2017 - Απαιτούμενες πληροφορίες κατά την παρουσίαση των ναύλων που διατίθενται στο ευρύ κοινό – Υποχρεωτική αναγραφή του πραγματικού ποσού των φόρων, επιβαρύνσεων, προσαυξήσεων ή τελών – Ελευθερία τιμολόγησης – Χρέωση εξόδων διεκπεραίωσης σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης πτήσης από τον επιβάτη ή μη εμφάνισης κατά την επιβίβαση – Προστασία των καταναλωτών - Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 6ης Ιουλίου 2017 - Απαιτούμενες πληροφορίες κατά την παρουσίαση των ναύλων που διατίθενται στο ευρύ κοινό – Υποχρεωτική αναγραφή του πραγματικού ποσού των φόρων, επιβαρύνσεων, προσαυξήσεων ή τελών – Ελευθερία τιμολόγησης – Χρέωση εξόδων διεκπεραίωσης σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης πτήσης από τον επιβάτη ή μη εμφάνισης κατά την επιβίβαση – Προστασία των καταναλωτών
ΔΕΕ - Υπόθεση C-416/16
Μεταβίβαση επιχειρήσεων – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων – Πεδίο εφαρμογής – Έννοιες του “εργαζομένου” και της “μεταβιβάσεως εγκαταστάσεως - Μεταβίβαση επιχειρήσεων – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων – Πεδίο εφαρμογής – Έννοιες του “εργαζομένου” και της “μεταβιβάσεως εγκαταστάσεως
Άρειος Πάγος 768/2017
Διευθύνων υπάλληλος - Η έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου, ανεξάρτητα του αν ο εργαζόμενος έχει ή όχι τον τίτλο του κατόχου αυτής, αποδίδεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης και της κοινής πείρας και λογικής από την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαία, καθώς και από την ιδιάζουσα θέση εκείνου που τις παρέχει, τόσο προς τον εργοδότη, όσο και προς τους λοιπούς εργαζομένους - Διευθύνων υπάλληλος - Η έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου, ανεξάρτητα του αν ο εργαζόμενος έχει ή όχι τον τίτλο του κατόχου αυτής, αποδίδεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης και της κοινής πείρας και λογικής από την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαία, καθώς και από την ιδιάζουσα θέση εκείνου που τις παρέχει, τόσο προς τον εργοδότη, όσο και προς τους λοιπούς εργαζομένους
ΔΕΕ - Υπόθεση C-112/16
Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 26ης Ιουλίου 2017 - Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες – Οδηγίες 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ – Ίση μεταχείριση – Καθορισμός του αριθμού ψηφιακών ραδιοσυχνοτήτων που πρόκειται να παραχωρηθούν σε κάθε φορέα εκμεταλλεύσεως που είναι κάτοχος δικαιωμάτων χρήσεως αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων – Λήψη υπόψη και των παρανόμως χρησιμοποιουμένων αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων – Αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των υπό εκμετάλλευση αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων και των παραχωρουμένων ψηφιακών ραδιοσυχνοτήτων - Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 26ης Ιουλίου 2017 - Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες – Οδηγίες 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ – Ίση μεταχείριση – Καθορισμός του αριθμού ψηφιακών ραδιοσυχνοτήτων που πρόκειται να παραχωρηθούν σε κάθε φορέα εκμεταλλεύσεως που είναι κάτοχος δικαιωμάτων χρήσεως αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων – Λήψη υπόψη και των παρανόμως χρησιμοποιουμένων αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων – Αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των υπό εκμετάλλευση αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων και των παραχωρουμένων ψηφιακών ραδιοσυχνοτήτων
Άρθρα
Εξωδικαστικός συμβιβασμός για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές - Εξωδικαστικός συμβιβασμός για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1114753 ΕΞ 2017
Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) - Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 18/789/3.7.2017
Τροποποίηση της αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β΄ 12/ 10.01.2013) - Τροποποίηση της αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β΄ 12/ 10.01.2013)
ΠΟΛ.1118/2017
Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους» - Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1107976 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 119/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήμου της πράξης εγγραφής υποθήκης δυνάμει δικαστικής απόφασης υπέρ ιδρύματος - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 119/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήμου της πράξης εγγραφής υποθήκης δυνάμει δικαστικής απόφασης υπέρ ιδρύματος
Σεμινάρια
02
September
 
ALTIUM TRAINING: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) UK
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
09
September
 
ALTIUM TRAINING: Certified Internal Auditor (CIA)
Εισηγητές : Kassapis Joseph
11
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )_Τμήμα Απογευματινό_
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Τμήμα Απογευματινό-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
September
 
ALTIUM TRAINING: Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ) απο το ICAEW
Εισηγητές : Ψαράς Άγγελος
11
September
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Βέργη Αφροδίτη
11
September
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
12
September
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών -Τμήμα Απογευματινό -
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ GENERAL ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)-Τμήμα Πρωϊνο-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
September
 
100Γ BASIC- Πρακτική Λειτουργία Συναλλαγών καθημερινής βάσης Λογιστικού – Φοροτεχνικού Γραφείου (Ενάρξεις Ατομικών – Νομικών Προσώπων – Λογιστική Ενημέρωση ΦΠΑ – Παρακρατούμενοι φόροι - Αποσβέσεις – Απογραφή – Έντυπα ΔΟΥ)
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
September
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Βέργη Αφροδίτη
12
September
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
13
September
 
Epsilon Net Training Αθήνα: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
15
September
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW
Εισηγητές : Σεραφείμ Κώστας
15
September
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Περιοδική ΦΠΑ - Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων – Intrastat – Ειδικές Περιπτώσεις – Ανάλυση Άρθρου 14 Ν 2859/2000)
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©