VIEW ONLINE arrow1
26 - 07 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η ευτυχία είναι ένα όνειρο, αλλά η δυστυχία είναι πραγματικότητα.
Βολτέρος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Οι οδηγίες του Ν.Σ.Κ. προς την Α.Α.Δ.Ε. για την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων μετά την απόφαση του ΣτΕ 1738/17
• Αναζήτηση και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών σε είδος
• Αναπάντητα ερωτήματα για τα pos - Αύριο λήγει η πρώτη προθεσμία για την αγορά και εγκατάσταση συστήματος αποδοχής καρτών
• Το briefing της ημέρας - Ο Χρήστος Κρίγκας και ο Νίκος Καραδημήτρης σχολιάζουν (25.07.2017)
• Η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Στις 3 Αυγούστου η έναρξη
• Η «οδύσσεια» των ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα
• Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης είναι εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη; - ΣΟΛ Α.Ε.
Άλλες ειδήσεις
• Δυνατότητα χρήσης των υπολοίπων σε κάρτες αλληλεγγύης (σίτισης) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017
• Κ. Κόλλιας: «Ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί η έξοδος στις αγορές»
• Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Διευκρινίσεις για τη ληστρική έως και 55% φορολόγηση των μισθωμάτων AirBnB!»
• Υπενθύμιση λήξης υποβολής προτάσεων στα Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού Β. και Ν. Αιγαίου 2017-2020
• Ε.Σ.Ε.Ε.: «Έτοιμο δηλώνει το εμπόριο στη λήξη της προθεσμίας για την εγκατάσταση των POS»
• Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης
• Με εθνικούς πόρους η αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι της Κω
• Μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017 οι εκλογές των επιμελητηρίων
• Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για την έξοδο στις αγορές
• Εταιρίες βάζουν GPS σε εργαζόμενους - Καταγγελία 55 βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
• Επιχορήγηση 1.062.647 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
• Παράταση προθεσμιών αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις για τον ιαματικό τουρισμό
• Παράταση διάρκειας ανάρτησης δασικών χαρτών έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017
• Την Παρασκευή 28 Ιουλίου η πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
• ΔΕΕ - Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. κατά την εξαγωγή εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών με προορισμό τρίτη χώρα, οσάκις οι υπηρεσίες αυτές δεν παρέχονται απευθείας στον αποστολέα ή στον παραλήπτη των εν λόγω αγαθών
• ΔΕΕ- Πωλήσεις με ζημιά
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φορολογικό πλαίσιο των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε. - Φορολογικό πλαίσιο των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 32/2017
Αναζήτηση και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών σε είδος. Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν. 4447/2016 (Α`241) - Αναζήτηση και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών σε είδος. Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν. 4447/2016 (Α`241)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΕ - Υπόθεση C-288/16
Απαλλαγές κατά την εξαγωγή - Παροχές υπηρεσιών άμεσα συνδεδεμένες με τις εξαγωγές ή με τις εισαγωγές αγαθών - Έννοια - Απαλλαγές κατά την εξαγωγή - Παροχές υπηρεσιών άμεσα συνδεδεμένες με τις εξαγωγές ή με τις εισαγωγές αγαθών - Έννοια
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1112748 ΕΞ 2017
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. - Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΑΕΦΚ /2641/Α325/18.7.2017
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Αρ. πρωτ.: Φ. 40021/οικ.29124/1253
Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 34 του Ν.4447/2016 (Α`241) - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 34 του Ν.4447/2016 (Α`241)
Αριθμ. Γ5(α)/55332/2017
Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ατομική διοικητική λύση 3/2017
Κατά τη μεταβίβαση μετοχών από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως και από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, εισηγμένων στο Χ.Α., σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999, αντίστοιχα - Κατά τη μεταβίβαση μετοχών από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως και από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, εισηγμένων στο Χ.Α., σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999, αντίστοιχα
Ατομική διοικητική λύση 4/2017
Κατά την κεφαλαιοποίηση, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989 το οποίο σχηματίσθηκε στις διαχειριστικές περιόδους 1993 έως και 2000 από μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος - Κατά την κεφαλαιοποίηση, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989 το οποίο σχηματίσθηκε στις διαχειριστικές περιόδους 1993 έως και 2000 από μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος
27
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με την κ.υ.α. 45231/20.4.2017
περισσότερα
28
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Μαΐου)
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Φορολογικό πλαίσιο των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Η σχέση και η επιρροή της ποινικής δίκης στη διοικητική δίκη
Άρθρα - Η «Εμπορική Εκπαίδευση» (Σπουδές Οικονομικών Επιστημών), στην Ελλάδα
Άρθρα - Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - Θα έχει επιτυχία η εθελοντική παράδοση ακινήτων οφειλετών στις τράπεζες;
Άρθρα - Πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικών
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Άρθρα - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, απόφαση ΣτΕ 1738/2017 - Απαραίτητη η υιοθέτησή της
Άρθρα - Φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικός συντελεστής άρθρου 58 για το φορολογικό έτος 2016 - Παραδείγματα
Άρθρα - Ο νέος τρόπος δημοσίευσης προσκλήσεων σε γενική συνέλευση και οικονομικών καταστάσεων - ΣΟΛ Α.Ε.
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Πιστοποίηση χρηστών
Άρθρα - (Upd) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις από φόρο – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Πόθεν έσχες. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ. ν.3213/2003) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ. άρθ. 229 ν.4281/2014)
Άρθρα - Απόφαση του ΣτΕ περί της αντισυνταγματικής διαδοχικής παρατάσεως της προθεσμίας παραγραφής
Άρθρα - Φορολογικές προεκτάσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Άρθρα - Εργασία την Κυριακή κατόπιν αδείας
Άρθρα - Η φορολογία αποθεματικών
Άρθρα - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο από την πλευρά του μισθωτή που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Η φορολογία των αποθεματικών από sale and lease back
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©