VIEW ONLINE arrow1
19 - 07 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Είναι φίλος μου όποιος μιλάει καλά για μένα πίσω από την πλάτη μου.
Thomas Fuller
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ξεκινάει το πρόγραμμα παροχής δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών - Μέχρι 31/01/2018 οι αιτήσεις
• Το briefing της ημέρας - Προμήθειες πληρωμής φόρων στις τράπεζες, ιστορίες φορολογικής τρέλας κ.ά. (18.07.2017)
• Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2016
Άλλες ειδήσεις
• Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια και την αντιμετώπιση των συνεπών επιχειρήσεων από τις τράπεζες
• Νέες τροποποιήσεις για τους δασικούς χάρτες με τροπολογία
• Έλλειμμα 890 εκατ. ευρώ στο ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017
• Μελέτη EUIPO σχετικά με την προστασία της Καινοτομίας μέσω εμπορικών απορρήτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
• Κυκλοφόρησε το 45ο τεύχος (Ιούλιος 2017) του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος
• Η συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς χρηματοδοτικούς θεσμούς συζητήθηκε στο χθεσινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής
• Ι.Ε.Λ.Κ.Α.: «Παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες οι τιμές του τυπικού καλαθιού στα Ελληνικά Σουπερμάρκετ σε σχέση με Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία» Καταγράφεται άνοιγμα της ψαλίδας (υπέρ των Ελλήνων καταναλωτών) με τις άλλες χώρες λόγω έντασης προσφορών και εκπτώσεων
• Επέκταση της υποχρέωσης χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
• Η απόφαση που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ και ΚΕΚ
• Εγκρίθηκε το ποσό για τα οικογενειακά επιδόματα β’ τριμήνου
• Υπ. Εργασίας: Καταβολή έκτακτου βοηθήματος στους εργαζόμενους του ΣΤΑΛΛΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
• Διευκρινίσεις από την ΕΥΔΑΠ αναφορικά με τις διακοπές υδροδότησης
• Άδειες κυκλοφορίας: Υποχρεωτική αναγραφή των χιλιομέτρων στα εισαγόμενα οχήματα
• Τόκοι υπερημερίας στις καθυστερήσεις επιστροφής Φ.Π.Α.: Δεν μπορεί να μετατεθεί η ημερομηνία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. μέχρι την παράδοση της εκθέσεως ελέγχου για τον σκοπό αυτό
• Σε ολόκληρη την περιοχή του ΟΟΣΑ, 36,8 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι τον Μάιο
• Παροδικό το πρόβλημα καθυστέρησης απόδοσης στη Δ.Ε.Η. των εισπραττόμενων από τα ΕΛΤΑ λογαριασμών
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 899/2017
Ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας θεωρείται και ο υποβιβασμός και η ανάθεση στον εργαζόμενο καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσεως στην επιχείρηση, που συνεπάγεται δυσμενείς υλικές ή και ηθικές ως προς το κύρος και την προσωπικότητά του συνέπειες
Κ.Υ.Α. αριθμ. 1858/2017
Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων Νησιών της χώρας

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1060694 ΕΞ 2017
Σχετικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμισης από πολύτεκνους γονείς
ΔΕΕ - Yπόθεση C‑254/16
Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 6ης Ιουλίου 2017 -Έκπτωση του φόρου εισροών – Επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ – Διαδικασία ελέγχου – Πρόστιμο που επιβλήθηκε στον υποκείμενο στον φόρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής – Παράταση της προθεσμίας επιστροφής – Εξαίρεση από την καταβολή τόκων υπερημερίας
Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ1/118932/2017
Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
Αριθμ. 2263.1-14/51491/2017
Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Έρματος υπόχρεων πλοίων
Απόφαση αριθ. Ε5
της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της μεταβατικής περιόδου για την ανταλλαγή δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009
20
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή συμφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο
Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούμενου τριμήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)
περισσότερα
21
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2016
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.
περισσότερα
Σεμινάρια
20
July
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
21
July
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
24
July
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
25
July
 
Ευεπιχειρείν: ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών (νέο!)
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
25
July
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
26
July
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
27
July
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
11
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )_Τμήμα Απογευματινό_
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Τμήμα Απογευματινό-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
September
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών -Τμήμα Απογευματινό -
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)-Τμήμα Πρωϊνο-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
15
September
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW
Εισηγητές : Σεραφείμ Κώστας
16
September
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΩΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
18
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) -Τμήμα Απογευματινό-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
18
September
 
Epsilon Net Training WEBINAR: Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
Εισηγητές : Καραμάνης Κων/νος
img

«Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη» ( Κώστας Νιφορόπουλος & Γιώργος Παπαδημητρίου ) (σελίδες 800 )

Περισσότερα...

img

Φορολογικό Ποινολόγιο (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013) και Κώδικας Διοικητικών και ποινικών κυρώσεων (ν.2523/1997) του κ. Χρήστου Ν. Τότση - Σελ.: 724 - (15η έκδοση ενημερωμένη μέχρι και το ν. 4474/2017)

Περισσότερα...

img

Κωδικοποίηση Φορολογιών 2017 - Εκδόσεις PIM - Σελ.: 780 - Ενημερωμένο μέχρι και το ν. 4474/2017

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©