VIEW ONLINE arrow1
12 - 07 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ακόμα και ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης υπήρξε αρχάριος.
Ralph Waldo Emerson
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ο νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας σε διαβούλευση
• Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Ποιές ασφαλιστικές οφειλές εντάσσονται - Οι προυποθέσεις που θέτει το ΚΕΑΟ για την ρύθμιση - Οι δόσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες
• Προς παράταση η υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών
• Το briefing της ημέρας - Αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές, χαρακτηρισμός δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κ.ά. (11.07.2017)
• Χαρακτηρισμός δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για τις ανάγκες του άρθρου 22Α του Κ.Φ.Ε.
• Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το β` ημερολογιακό εξάμηνο 2017
Άλλες ειδήσεις
• Ικανοποίηση Ε.Β.Ε.Π. για την επιστροφή Φ.Π.Α. στις εξαγωγικές επιχειρήσεις χωρίς ελέγχους
• ΕΛΦΕΕ Ν. Ηλείας: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2016
• ΕΥ: Χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχέδιο και δουλειά για να είναι η Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων διεθνών ναυτιλιακών κέντρων του μέλλοντος
• Παπαδημητρίου: Η Αναπτυξιακή Τράπεζα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη
• Άρθρο του προέδρου του ΔΣΑ και της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος, Β. Αλεξανδρή για τα POS
• Μη εξυπηρετούμενα δάνεια - Συμπεράσματα του Ευρ. Συμβουλίου για το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους
• Ο.Ι.Υ.Ε.: Κάλεσμα σε απεργία την Κυριακή 16/7/2017
• Ένωση Φοροτεχνικών - Λογιστών Ν. Λακωνίας: Αίτημα για νέα παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φ.Π. και Ν.Π.
• Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας: «Να συμπεριληφθεί η δασμολογική κλάση 2309 στην κατηγορία του Φ.Π.Α. 13%»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: 32320/1841/2017
Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017
Κ.Υ.Α. αριθμ. 109343/12/2017
Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΕ - Yπόθεση C‑111/17
Έννοια του όρου “συνήθης διαμονή” βρέφους – Παιδί το οποίο γεννήθηκε, σύμφωνα με τη βούληση των γονέων του, σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου όπου βρισκόταν ο τόπος συνήθους διαμονής τους – Αδιάλειπτη διαμονή του παιδιού κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του στο κράτος μέλος της γεννήσεώς του – Απόφαση της μητέρας να μην επιστρέψει στο κράτος μέλος όπου βρισκόταν ο τόπος συνήθους διαμονής του ζεύγους»
Αριθμ. 29542/557/2017
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β` ημερολογιακό εξάμηνο 2017
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 32026/500/2017
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 55932/1016/ 02-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως ισχύει και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’205), όπως ισχύει»
Αριθ. πρωτ.: 2/52817/ΔΠΓΚ/2017
Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)/ 44057/2017
Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής
Κ.Υ.Α. αριθμ. 75555/289/2017
Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β` του ν. 4412/2016
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, απόφαση ΣτΕ 1738/2017 - Απαραίτητη η υιοθέτησή της
Άρθρα - Φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικός συντελεστής άρθρου 58 για το φορολογικό έτος 2016 - Παραδείγματα
Άρθρα - Ο νέος τρόπος δημοσίευσης προσκλήσεων σε γενική συνέλευση και οικονομικών καταστάσεων - ΣΟΛ Α.Ε.
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Πιστοποίηση χρηστών
Άρθρα - (Upd) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις από φόρο – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Πόθεν έσχες. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ. ν.3213/2003) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ. άρθ. 229 ν.4281/2014)
Άρθρα - Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - Απόφαση του ΣτΕ περί της αντισυνταγματικής διαδοχικής παρατάσεως της προθεσμίας παραγραφής
Άρθρα - Φορολογικές προεκτάσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Άρθρα - Εργασία την Κυριακή κατόπιν αδείας
Άρθρα - Η φορολογία αποθεματικών
Άρθρα - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο από την πλευρά του μισθωτή που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Η φορολογία των αποθεματικών από sale and lease back
Άρθρα - Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρα - (Upd) Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
Άρθρα - (Upd) Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Άρθρα - Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
Άρθρα - Χρόνος υποβολής ανακλητικής Φ. Δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©