VIEW ONLINE arrow1
10 - 07 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ένας τραυματισμός ξεχνιέται πολύ πιο γρήγορα από μια προσβολή.
Λόρδος Chesterfield
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Απλοποιείται περαιτέρω η διαδικασία για τα προϊόντα οικοτεχνίας
• Παράδοση απαξιωμένων αυτοκινήτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. - Εφαρμογή του άρθρου 39α του ν. 2859/2000
• Την Τετάρτη 12/07 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών
• Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών - Πρόγραμμα επιχορήγησης
Άλλες ειδήσεις
• Έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε Σαντορίνη, Μύκονο, Ζάκυνθο, Θεσσαλονίκη και Σέρρες
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• Έλεγχοι Σ.ΕΠ.Ε. σε τουριστικές επιχειρήσεις
• Αποδεκτή η ΝΣΚ 144/17 σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού και τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ.1 του ν. 2960/2001
• Σ. Φάμελλος: «Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων να γίνει προτεραιότητα για κάθε Δήμο»
• Άρθρο της Αν. Υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, στην ΕΦΣΥΝ για την απομείωση της ανεργίας και τη βελτίωση των δεικτών της ελληνικής οικονομίας
• «Νίκη της Γ.Σ.Ε.Ε. και δικαίωση των αγώνων των εργαζομένων από το Συμβούλιο της Ευρώπης»
• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικούς εκκαθαριστές ΑΕΠΕΥ
• Ε.Σ.Ε.Ε.: Οι στόχοι του λιανικού εμπορίου στις θερινές εκπτώσεις του 2017
• ΤΣΜΕΔΕ: Ενημέρωση σχετικά με την παράταση των ασφαλιστικών εισφορών β εξαμήνου 2016
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 28286/450/2017
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 50508/2017
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: 2/48909/0004/2017
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου και Ομάδας Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων και των εποπτευομένων από αυτά φορέων
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1103971 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση της υπ` αριθμ. 144/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού και τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ.1 του ν. 2960/2001
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2017
Εάν η ποινική καταδίκη για συγκεκριμένα αδικήματα επιφέρει την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και συνεπώς εάν πρώην υπάλληλος της ΔΕΗ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α1060443 ΕΞ 2017
Εφαρμογή του άρθρου 39α στην περίπτωση παράδοσης απαξιωμένων αυτοκινήτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017 0,8% 1,0% 7 oς 2017
Ιουνίου 2016 - Μαΐου 2017 0,9% 1,2% 6 oς 2017
Μαΐου 2016 - Απριλίου 2017 1,2% 1,6% 5 oς 2017
Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017 1,3% 1,7% 4 oς 2017
Μαρτίου 2016 - Φεβρουαρίου 2017 1,0% 1,3% 3 oς 2017
Περισσότερα
Σεμινάρια
11
July
 
Ε.Φ.Κ.Α. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ 1.1.2017 (Ν. 4387/16 & Ν. 4416/16)  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
12
July
 
Ευεπιχειρείν: ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ – Λεκτική και Μη Λεκτική επικοινωνία
Εισηγητές : Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας
12
July
 
PwC`s Academy: Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών οφειλών σύμφωνα με το νέο νόμο περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
12
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
12
July
 
Treasury (Corporate Finance) Treasury operations/functions • Funding products • Investment Valuations • Hedging strategies • Markets CASE STUDIES
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
12
July
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤ
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
13
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
13
July
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εισηγητές : Ζησιμάτος Ιωάννης
13
July
 
TRANSFER PRICING ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Εισηγητές : Αλτιπαρμάκης Χρήστος
14
July
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Diploma in IFR (DipIFR) ACCA
Εισηγητές : Κιρεμιτζιάν Αντρανίκ
14
July
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός και Παγκόσμιο Εισόδημα
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
14
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Μελέτη Βιωσιμότητας & Μελλοντικές Ταμειακές Ροές (Cash Flow)
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
15
July
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Μελέτη Βιωσιμότητας & Μελλοντικές Ταμειακές Ροές (Cash Flow)
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
17
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
Εισηγητές : Καραμάνης Κων/νος
17
July
 
Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση
Εισηγητές : Σοφιανόπουλος Παναγιώτης
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©