VIEW ONLINE arrow1
5 - 07 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Υπάρχουν πολλές νίκες που είναι χειρότερες από ήττες.
George Eliot
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Άρειος Πάγος: Η μη καταβολή δεδουλευμένων δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
• Το briefing της ημέρας - Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ανασφάλιστων ασθενών, απαλλαγή φόρου στα «μπλοκάκια» με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, σχετικά με τα POS των δικηγόρων κ.ά. (04.07.2017)
• Περιφέρεια Αττικής: Ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών από σήμερα για τα ανασφάλιστα οχήματα
• Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS) δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους σύμφωνα με την Άρχη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
• Εξετάζεται η ηλεκτρονική καταχώριση συμβολαίων - Τι απαντούν τα υπουργεία για τη γραφειοκρατία και τον μεγάλο αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις μεταβιβάσεις ακινήτων
• Λογιστικός χειρισμός αλλαγής λογιστικής αρχής αποτίμησης ενσώματου παγίου - ΣΟΛ Α.Ε.
Άλλες ειδήσεις
• Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης
• Εγκύκλιος Αν. Υπ. Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου, για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες
• ΣτΠ: Μη επιτρεπτή η χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντα από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
• Ξεκινάνε οι υποβολές της 1ης περιόδου για τη δράση «Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020
• Οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς και τη δράση «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
• 3,7 δισ. ευρώ αποκάλυψε η οικειοθελής δήλωση εισοδημάτων
• Τροποποιήσεις των προκηρύξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22.6.2016)
• Ε.Ε. - Ψήφιση και έγκριση οδηγίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια
• Υπ. Οικονομίας: Εκτεταμένοι έλεγχοι βιομηχανικών προϊόντων στη Β. Ελλάδα
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. 12694/2017
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΕ - υπόθεση C‑74/16
Άρθρο 108, παράγραφοι 1 και 3, ΣΛΕΕ – Έννοιες των “υφισταμένων ενισχύσεων” και των “νέων ενισχύσεων” – Συμφωνία της 3ης Ιανουαρίου 1979 συναφθείσα μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και της Αγίας Έδρας – Φόρος επί κατασκευών, εγκαταστάσεων και έργων – Απαλλαγή υπέρ των ακινήτων της Καθολικής Εκκλησίας
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1065712 ΕΞ/2017
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1062034 ΕΞ 2017
Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ/2017
Αναφορικά με τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων και του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 165/2017
Η έκτακτη εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις των ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010 επιβάλλεται και στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος. Παραπομπή στην Ολομέλεια, λόγω σπουδαιότητας του θέματος
Αρ. πρωτ.: 158577/1580/2017
Εφαρμογή διατάξεων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 και λοιπές οδηγίες
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 152/2017
Συμβατότητα των άρθρων 1 του Κεφαλαίου Α΄ και 2 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4472/2017, με το ισχύον Σύνταγμα, το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε..
Αριθμ. 2/49435/ΔΠΓΚ/2017
Τροποποίηση της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» (Β’54)
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1102063 ΕΞ 2017
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών και για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης
Σεμινάρια
06
July
 
Φορολογικό Λογιστικό Δίκαιο
Εισηγητές : Μάτσος Γεώργιος
07
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΚΑ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
07
July
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, BUSINESS FINANCE & TOOLS FOR HR & PAYROLL DPT
Εισηγητές : Ζησιμάτος Ιωάννης
10
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
10
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Advanced Excel
Εισηγητές : Βέργη Αφροδίτη
10
July
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: ΕΙΣΠΡΑΞΤΕ ΤΙΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΡΑ!!!
Εισηγητές : Σταμάτης Γεώργιος
10
July
 
Ευεπιχειρείν: ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) - ΝΕΟ!
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
10
July
 
Ευεπιχειρείν: ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αγροτικών Προϊόντων από το Α έως το Ω
Εισηγητές : Σπηλιόπουλος Νεκτάριος
12
July
 
Ευεπιχειρείν: ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ – Λεκτική και Μη Λεκτική επικοινωνία
Εισηγητές : Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας
12
July
 
PwC`s Academy: Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών οφειλών σύμφωνα με το νέο νόμο περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
12
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
13
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
13
July
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εισηγητές : Ζησιμάτος Ιωάννης
14
July
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Diploma in IFR (DipIFR) ACCA
Εισηγητές : Κιρεμιτζιάν Αντρανίκ
14
July
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός και Παγκόσμιο Εισόδημα
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
img

«Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη» ( Κώστας Νιφορόπουλος & Γιώργος Παπαδημητρίου ) (σελίδες 800 )

Περισσότερα...

img

«Ραντεβού με την εφορία» του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου - Βοήθημα με ψηφιακή εφαρμογή και πρακτικό συμπλήρωμα για δηλώσεις Νομικών Προσώπων

Περισσότερα...

img

«Τεκμαρτά εισοδήματα-Ανάλωση κεφαλαίου-Πόθεν έσχες» - Ζιγκερίδης Δημήτριος - Εκδόσεις EpsilonNet 2017 - Σελ.: 520 (Διαθέσιμο μετά τις 23/06))

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©