VIEW ONLINE arrow1
4 - 07 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού. Είναι η επιλογή μεταξύ του καταστροφικού και του δυσάρεστου.
John Kenneth Galbraith
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Υποβολή στην ΤτΕ περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους από συγκεκριμένες επιχειρήσεις
• Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών
• Απαλλάσσονται του φόρου οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον (80%)
• Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τις Δ.Ο.Υ. σε ανασφάλιστους ασθενείς, για νοσηλεία σε δημόσια νοσοκομεία
• Σημαντικά θέματα της τελευταίας περιόδου που πρέπει να γνωρίζετε
Άλλες ειδήσεις
• Γ.Σ.Ε.Ε.: Συνάντηση Νέων Συνδικαλιστών της Μεσογείου - Κοινό κείμενο προτάσεων και συμπερασμάτων
• Ο.Ε.Ε. - Οικονομικά Χρονικά Τεύχος 157
• Ενημέρωση ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ για την παράταση πληρωμής εισφορών
• Ε.Σ.Ε.Ε.: Εκκίνηση των φετινών θερινών εκπτώσεων με προσδοκίες τόνωσης κίνησης και τζίρου στο λιανεμπόριο
• Προσωρινά αποτελέσματα Βρεφονηπιακών Σταθμών 2017-2018
• Υπ. Εργασίας: Μέτρα στήριξης σεισμοπλήκτων Λέσβου
• Υπ. Εργασίας: Μέτρα στήριξης σεισμοπλήκτων Λέσβου
• ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκύκλιος για το «Σύμβουλο» στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
• EY - Αυξημένη φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα για το 2017
• Συμφωνούν οι συνδικαλιστές για την ηλεκτρονική δήλωση των υπερωριών στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
• Επιχορήγηση 672.000 ευρώ σε Δήμους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, λόγω φυσικών καταστροφών
• Eurostat: Στο 22,5% η ανεργία στην Ελλάδα
• «Συνάντηση Ε.Σ.Ε.Ε. και Κοινωνικών Εταίρων με την Υπουργό Εργασίας για τα εκκρεμή θέματα»
• «Νομικά αβάσιμη είχε κρίνει από το 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη τη βάση υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ κλάδου ασθενείας»
• ΕΛΤΕ: Διαγωνισμός υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας
• Διακοπή παροχής ηλεκτρονικής κατάθεσης-ηλεκτρονικών υπηρεσιών σημάτων, την Τετάρτη 5 Ιουλίου
• Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.»
• Ο.Ε.Ε. - Debate με θέμα: «Λύση για το χρέος και προοπτική ανάπτυξης»
• Claw back νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2017
• ΤΣΜΕΔΕ: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου για κατασκηνώσεις
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1062795 ΕΞ 2017
Επιβολή προστίμων για μετατάξεις αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς
ΠΟΛ.1096/2017
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 677/2017
Μόνη η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει την καταβολή σ’ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης.
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 556 ΕΞ 6.4.2017
Καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 542 ΕΞ 14.3.2017
Λογιστικός χειρισμός αγοράς με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 517 ΕΞ 14.3.2017
Αποσβέσεις παγίων
Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/2017
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017
Αριθμ. ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις: α) ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) και β) ΔΔΠ0009186/0575Β΄ ΕΞ2017/13-06-2017 (ΦΕΚ Β΄2098/19-06-2017) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις
Αριθ. Γ5(α)/οικ.50389/2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018»
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Πιστοποίηση χρηστών
Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1100615 ΕΞ 2017
Ορισμός μελών του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1101162 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Αριθμ. πράξης Διοικητή ΤτΕ 2679/2017
Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους - Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2675/19.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4446)
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Ο νέος τρόπος δημοσίευσης προσκλήσεων σε γενική συνέλευση και οικονομικών καταστάσεων - ΣΟΛ Α.Ε.
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Πιστοποίηση χρηστών
Άρθρα - (Upd) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις από φόρο – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Πόθεν έσχες. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ. ν.3213/2003) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ. άρθ. 229 ν.4281/2014)
Άρθρα - Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - Απόφαση του ΣτΕ περί της αντισυνταγματικής διαδοχικής παρατάσεως της προθεσμίας παραγραφής
Άρθρα - Φορολογικές προεκτάσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Άρθρα - Εργασία την Κυριακή κατόπιν αδείας
Άρθρα - Η φορολογία αποθεματικών
Άρθρα - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο από την πλευρά του μισθωτή που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Η φορολογία των αποθεματικών από sale and lease back
Άρθρα - Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρα - (Upd) Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
Άρθρα - (Upd) Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Άρθρα - Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
Άρθρα - Χρόνος υποβολής ανακλητικής Φ. Δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος
(Upd) Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - για το έντυπο Ν
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)
Άρθρα - «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» - Μια πρώτη εποπτική προσέγγιση
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©