VIEW ONLINE arrow1
30 - 06 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αυτοί που γράφουν ξεκάθαρα έχουν αναγνώστες. Αυτοί που γράφουν δυσνόητα, έχουν σχολιαστές.
Albert Camus
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Η παράταση ήρθε, αλλά το φιλότιμο χάθηκε…
• Σχετικά με την υποβολή του αρχείου για τα μερίσματα που καταβλήθηκαν από νομ. πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία
• (Upd) Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την απόφαση ΠΟΛ.1094/2017 - Τι γίνεται με τις δόσεις
• Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως 17.7.2017
• Απόφαση Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α. για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016, του πρώην Ε.Τ.Α.Α., έως τις 30 Νοεμβρίου
• Έως 31.12.17 η δημοσίευση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων - Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στην Α.Α.Δ.Ε.
• Κριτήρια για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)
• Υπενθύμιση: Τα αγαθά που επιστρέφουν στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. από αύριο 1.7.2017
Άλλες ειδήσεις
• Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες»
• Ο.Ε.Ε.: Ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών Α τάξης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποψήφιων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2017
• Μειώθηκαν οι αμοιβές στις επαγγελματικές δραστηριότητες το πρώτο τρίμηνο του έτους
• Χωρίς Δ.Σ. από 28/4/2017 και μέχρι σήμερα ο Ο.ΜΕ.Δ. - Ανακοίνωση: «Το προσωπικό του Ο.ΜΕ.Δ. συνεχίζει να εργάζεται και να κρατάει ανοιχτό τον Οργανισμό διασφαλίζοντας την ομαλή του λειτουργία»
• Παρατείνεται μέχρι τις 30.06.2019 η ισχύς της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη πιστώσεων μέσω του ELA σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα
• Aναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ από το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr
• Πληρωμή επιδομάτων μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
• Συνάντηση στο Υπ. Υγείας για το νέο τρόπο υπολογισμού του claw back
• Νέα προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας, έτους 2017
• Εξετάζεται η καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε 5 δόσεις
• Νέο πανευρωπαϊκό σήμα προϊόντων ατομικής συνταξιοδότησης
• ΕΛΤΕ - Τα οικονομικά των Δήμων: Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων
• Και δελτίο τύπου για την παράταση των δηλώσεων από το Υπ.Οικονομικών
• «Το πειθαρχικό συμβούλιο στον Ε.Φ.Κ.Α. και στην αλήθεια»
• Διπλάσια ποσότητα δωρεάν νερού στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
• Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 17.7.2017 - η ομηρεία συνεχίζεται
• Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για την παράταση φορολογικών υποχρεώσεων και ΦΠΑ στην Λέσβο
• Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου για τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες
• Α. Παπαδεράκης: «Έμπρακτα αποτελέσματα από το νέο νόμο για τις Δημόσιες Συμβάσεις»
• Αναβάθμιση της ιστοσελίδας kathimerinotita.gov.gr
• Νέα απόφαση για τη μίσθωση βοσκήσιμων γαιών - Παρατείνεται η πληρωμή μέχρι τέλους του 2017
• ΣΕΒ: Σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας - το παράδειγμα της Ισπανίας στοίχημα και για την Ελλάδα
• Σε «λίστα» αναμονής τα έσοδα από τις «λίστες». Από τα 692 εκ. που έχουν βεβαιωθεί έχουν εισπραχθεί 87 εκ.
• Φορολογικά ζητήματα κατά τη μεταφορά της έδρας επιχειρήσεων από την Ελλάδα στην αλλοδαπή
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1094/2017
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αρ. πρωτ.: 1032/70098/2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 558/39122/05-04-2017 (Β’ 1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει
Αριθ. πρωτ.: 2/47003/0004/2017
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας βάσης δεδομένων για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
ΠΟΛ.1092/2017
Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 12.06.2017
ΠΟΛ.1091/2017
Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Κ.Υ.Α. αριθμ. 10309/2017
Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270)
Κ.Υ.Α. αριθμ. 21555/2017
Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Καλυμνίων Νομού Δωδεκανήσου προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270)
Κ.Υ.Α. αριθμ. 11204/2017
Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Σοφάδων Νομού Καρδίτσας προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270)
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1099592 ΕΞ 2017
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας με βάση τις εναλλακτικές μεθόδους προσδιορισμού της
Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 48486/2017
Τροποποίηση της παρ. 3.α. του 6ου Μέρους της υπ` αριθμ. 11/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης
Σεμινάρια
03
July
 
PwC`s Academy - Το Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στην καθημερινότητα του Μάνατζερ
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
03
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία και Εργατικά
Εισηγητές : Δημητρόπουλος Δημήτριος
03
July
 
PwC`s Academy: Πρακτικό σεμινάριο για τις Διαφορές ΕΛΠ με ΔΠΧΑ
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
03
July
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
03
July
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Εισηγητές : Μιχαλόπουλος Πάνος
04
July
 
Espilon Net Training WEBINAR: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ για μικρές και πολύ μικρές οντότητες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
Εισηγητές : Κοτσιλάρας Παναγιώτης
04
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ για μικρές και πολύ μικρές οντότητες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
Εισηγητές : Κοτσιλάρας Παναγιώτης
04
July
 
PwC`s Academy: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών / Cash Flow Statements
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
04
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός και Παγκόσμιο Εισόδημα
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
04
July
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Η ΠΕΙΘΩ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Εισηγητές : Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
06
July
 
Φορολογικό Λογιστικό Δίκαιο
Εισηγητές : Μάτσος Γεώργιος
07
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΚΑ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
07
July
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, BUSINESS FINANCE & TOOLS FOR HR & PAYROLL DPT
Εισηγητές : Ζησιμάτος Ιωάννης
10
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
10
July
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Advanced Excel
Εισηγητές : Βέργη Αφροδίτη
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - (Upd) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις από φόρο – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Πόθεν έσχες. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ. ν.3213/2003) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ. άρθ. 229 ν.4281/2014)
Άρθρα - Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - Απόφαση του ΣτΕ περί της αντισυνταγματικής διαδοχικής παρατάσεως της προθεσμίας παραγραφής
Άρθρα - Φορολογικές προεκτάσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Άρθρα - Εργασία την Κυριακή κατόπιν αδείας
Άρθρα - Η φορολογία αποθεματικών
Άρθρα - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο από την πλευρά του μισθωτή που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Η φορολογία των αποθεματικών από sale and lease back
Άρθρα - Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρα - (Upd) Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
Άρθρα - (Upd) Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Άρθρα - Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
Άρθρα - Χρόνος υποβολής ανακλητικής Φ. Δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος
(Upd) Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - για το έντυπο Ν
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)
Άρθρα - «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» - Μια πρώτη εποπτική προσέγγιση
Άρθρα - Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα
Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων - σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©