VIEW ONLINE arrow1
28 - 06 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται.
Κωνσταντίνος Καραμανλής
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δειυκρινίσεις για την είσπραξη Φ.Π.Α. από ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων
• (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2017 - Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις
• ΣτΕ: Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
• Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών αγροτών β` εξαμήνου 2016
• Το briefing της ημέρας - Αλλαγές στα παράβολα για τα ανασφάλιστα οχήματα, σχετικά με την παράταση των δηλώσεων κ.ά. (27.06.2017)
Άλλες ειδήσεις
• Συνάντηση της Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε. με την Υφυπ. Οικ. κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενεργοποίησε σήμερα μια νέα εγγύηση Εμπορίου και Εξαγωγικών Χρηματοδοτήσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα
• Μείωση κατά 214 εκατ. ευρώ παρουσίασαν το Μάιο οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
• Ο.Σ.ΥΠ.Ε.: Κάλεσμα σε Παναττική Στάση Εργασίας την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017
• ΙΟΒΕ: «Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών δήμων και της πορείας τους προς τη λογιστική του δεδουλευμένου»
• Σύσταση της ΕΚΤ για την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της περί συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών
• Έκδοση Κανονισμών Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο και στις Επιτραπέζιες Ελιές
• Κατευθυντήριες γραμμές της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
• Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
• Προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς: Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2017-2018
• Υπ. Εργασίας: «Το πλεόνασμα του Ε.Φ.Κ.Α. δεν επηρεάζεται από τον ρυθμό εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων συντάξεων»
• Ποια ξενοδοχεία και με ποιο τρόπο θα πιστοποιούνται ως «boutique hotels»
• Πρόστιμο 2,42 δισ. ευρώ στην google για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στις μηχανές αναζήτησης - Τι απαντά η Google
• Προστασία εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες
• Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας ενόψει του επικείμενου καύσωνα
• Σ.Β.Β.Ε.: Άμεση επιστροφή - συμψηφισμό Φ.Π.Α. για διαγραφείσες απαιτήσεις προμηθευτών της εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ»
• Αναπροσαρμογή των συντελεστών στάθμισης στον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής καυσίμων από τη ΓΓΕΠΚ
• Λ.Σ.Α.: Καμία παράταση για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»
• Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων α` εξαμήνου 2017
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: 47426/2017
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2017

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. 2/48342/ΔΠΓΚ/2017
Τροποποίηση της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/ 23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β΄ 1932)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 145/2017
Διαγραφή βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων ποσών καταλογιστικών πράξεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 4386/2016
Απόφαση Αναπλ. Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Αναπροσαρμογή του κατώτερου ορίου του προστίμου του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β, του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)
Κ.Υ.Α. αριθμ. 28672/454/2017
Επιδότηση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. το έτος 2017 και συμπλήρωση της αριθμ. 29378/408/26-6-2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1275)
ΠΟΛ.1093/2017
Είσπραξη Φ.Π.Α. από ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων
29
Jun
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
30
Jun
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δηλώσεων - πόθεν έσχες - περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2015
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2016
Υποβολή βεβαιώσεων μερισμάτων που κατεβλήθησαν από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΜΑΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Απρίλιο)
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Απρίλιος)
Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α` και γ` της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α`) (Περιόδου Απριλίου)
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου)
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Απριλίου)
Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου: Απριλίου 2017.
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου)
Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Μαΐου
Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 1ου τριμήνου (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου)
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©